Genc-İ Nihan


Dost yüzünü göreceğiz, nice karar kılsın bu can,

şöyle yağmaya varısar yüz bin zühd ile din iman


Ta'na yoktur âşıklara her ne hale döner ise,

Ferman olamaz kendiye müşahedeye gark olan.


Can-u gönül fehm ü akıl aşk mevcine gark olıcak,

Ne ile ansın o kişi, yazık müzd assı ziyan.


Canında gözü yok kişi, görmeyesir dost yüzünü,

Gözsüz nice fehmeylesin ne rengedir işbu cihan.


Yüz bin melik-ü salatin dost yüzünü göreyidi,

Terk eyledi ten tertibin izzet-ü leşker han ü man.


Aşık nice harab ise velayeti arta durur,

Onun için ki daima virandır genc-i nihan.


Aynel- yakıyn gören kişi ırmaz gözün dost yüzünden,

Nice görebilsin onu bu seviden taşra duran.


Yunus'a bu aşk kızgını komaz dilin tuta idi,

Âşıka maşuk razını dürüst diyemedi lisan.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.