FANDOM


Gir aşkın deryasın boyla;
Kıyısı öte mi dersin ?
Bir gerçeğe hizmet eyle;
Emeğin yite mi dersin?
Nadanı kondurma bağa
Düşürür seni tuzağa
Şekerler yedirsen zağa
Tut' olup ötemi dersin
Arifler yola giderler
İrfanda sohbet ederler
Nişansız yari n'iderler
Can gönül kata mı dersin


Bellidir kalbi boş olan;
Nişan verendir hoş olan
Hercaiye yoldaş olan;
Menzile yete mi dersin?
Pir Sultan Abdal çoşmıyan
Aşk küresinde pişmiyen ilkin
Hakka ulaşmıyan
Sonradan yete mi dersin?
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.