Haşiye Sahife kenarına veya altına yazılan izah. Bir kitabın izah ve şerhini yapan yazı. Kenar, pervaz.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.