FANDOM


Toprak. Turab. (Hâk ol ki, Hüdâ mertebeni eyleye âli.Tâc-ı ser-i âlemdir o kim hâkk-ı kademdir.)

Hak (Bak: Hakk)

Hâk Vasat. Vasatî. Orta.

Hâk Farsça

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] kazıma, oyma, bir şeyin üstünü çelik kalemle yazma
[2] Allah, Tanrı
[3] doğru, gerçek, adalet
[4] Takib edilen fikir, dava, iddia
[5] Gerçeğe uygunluk
[6] Geçmiş, harcanmış emek
[7] pay, hisse
[8] uygun
[9] (din) din, İslamiyet
[10] (din) Kur'an
[11] geleceği şüphesiz olan
[12] kıyamet
[13] gerçeğin kendisi
[14] Yapacağını yalansız yapan kimse
[15] bela, felaket

Balance icon Eş Anlamlılar

[8] münasib
[11] vukuu vâcib
[13] mahz-ı hakikat
[15] musibet
Şablon:Karşıt Anlamlılar
[3] bâtıl

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.