FANDOM


Hükümran Hakîm Hikmetle muttasıf olan ve mevcudatın hakikatına vâkıf olan. Hikmet mütehasssı. İlm-i hikmette mütebahhir ve mütehassıs olan. İş ve emirleri hikmetli ve yanlışsız olan.

Tabib, doktor.

Hâkim Galib. Haklı ve haksızı ayırıp hak ve adalet üzere hükmeden. Başkasını müdahale ettirmeden idare eden, Allah (C.C.)

Memleketi idare eden.

Mahkeme reisi. (Hâkim-i Hakikî, Hâkim-i Ezelî, Hâkim-i Mutlak, Hâkim-i Zülcelâl, Hâkim-i Lemyezel... gibi isimlerle, Cenab-ı Hakk'a âit olan Hâkim sıfatı Kur'ân-ı Kerim'de 86 def'a zikredilir.)

Hâkim Hükümdar Farsça

Padişah, hüküm sâhibi. En yüksek reis. İmparator. hükümdar. Hüküm süren

saltanat süren Saltanat Kudret, kuvvet.

Hâkimiyet, padişahlık.

Tantana, gösteriş, debdebe.

Şatafatlı hayat. Bolluk. Zenginlik. (Bak: Siyaset) Hükümfermâ Hükümferma Farsça

Hükümrân, hüküm süren. Hâkimiyetle idâre eden.

Edit

Lupa Sıfat Edit

Ico libri Anlamlar

[1] (eskimiş) Egemen

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Köken

Nuvola Turkish flag Türk Dilleri


|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>

ky:hükümran

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.