Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.397
pages
İstibdâd Safahat Bayrak.gif
Mehmet Akif Ersoy
Kocakarı ile Ömer
*
Hürriyet-_mehmet_akif_ersoy_-_safahat_-_yusuf_ziya_özkan-0

Hürriyet- mehmet akif ersoy - safahat - yusuf ziya özkan-0

Şablon:Hürriyet - d


Hürriyet Hür adam Hür Şablon:Muharrir
Hürriyet - Mehmet Akif Ersoy - Safahat
Hürriyet/AUDİO [1] Hürriyet Şiiri Hürriyet şiiri Hürriyet şiiri - Mehmet Akif Ersoy Hürriyet/1 Hürriyet/2 Hürriyet/3 Hürriyet/4 Hürriyet/Osmanlıca Hürriyet/Arapça Hürriyet/İngilizce Hürriyet/İzahı
hürriyet Ar. a. Özgürlük: “Vatan için, hürriyet için birbirine verdikleri şeref sözünü tutacaklar, gerekirse bu uğurda silahlarını da kullanacaklar.” -E. C. Güney.

2'li tablo sunumu[]

Hürriyet(Orjinal Metin)
Hürriyet(Güncel Türkçesi)
Beyaz entârisiyle kar gibi kız,

Sanki Cennet´ten inme zâde-i hûr

Beyaz entarisiyle kar gibi kız,

Sanki Cennet'ten inme huri kızı;

Ya seher pâredir ki perrandır
Dûş-i nâzında bir sehâbe-i nûr.
Seherin bir parçası gibi uçmakta

Işıktan bir bulut nazlı omuzlarında.

Kuşanıp bir nitâk-ı hürriyyet

Geziyor hâk-dânı dûrâ-dûr!

Kuşanıp hürriyet kuşağını

Geziyor durmaksızın dünyayı!

Hâle-dâr eyleyince bedri şafak
Bu kadar dil-nişîn olur ancak.
Ayı hâleleyince şafak
Bu kadar gönül alıcı olur ancak.
Ya şu oğlan, şu tostopaç afacan

Ki fezâlar gelir sürûruna dar;

Ya şu oğlan, şu tostopaç afacan

Ki gökler sevincine gelir dar;

Taşıyor sanki sığmıyor kabına...

Kendisinden büyük de bayrağı var!

Taşıyor sanki sığmıyor kabına...

Kendisinden büyük de bayrağı var!

Geçti mâzî denen o devr-i melâl,

Haydi feth et: Senindir istikbâl.

Geçti mazi denen o sıkıntılı devir,

Haydi feth et: Gelecek senindir!

Koşuyor el ele vermiş iki kardeş; birinin

Yaşı beş yoksa da, var altı kadar dîgerinin.

Koşuyor el ele vermiş iki kardeş; birinin

Yaşı beş yoksa da, var altı kadar diğerinin.

Bakıyor arkalarından dayanıp değneğine

Hayli düşkün bir adam:

Bakıyor arkalarından dayanıp değneğine

Hayli düşkün bir adam:

-Kız o ne? Düştün mü yine!

Sana bin kerre dedim koşma, yavaş git, yaramaz!

-Kız o ne? Düştün mü yine!

Sana bin kere dedim koşma, yavaş git, yaramaz!

Haydi kalk ağlama... Söz dinlesen olmaz mı biraz?

Silkiver üstünü, Ahmed, bakıver ağlamasın.

Haydi kalk ağlama... Söz dinlesen olmaz mı biraz?

Silkiver üstünü, Ahmet, bakıver ağlamasın.

Ağlamam ağababa...

Artık yetişir, oynamayın.

Ağlamam ağababa...

-Artık yetişir, oynamayın.

Söktü baktım ki hemen bir alay eftâl öteden,

O nasıl mevkib-i şâdî, o ne âlem, görsen!

Söktü baktım ki hemen bir alay çocuk öteden,

O nasıl sevinç alayı, o ne âlem, görsen!

Her çocuk bir kocaman bayrak edinmiş, geliyor;

" Yaşasın!" sesleri eflâke kadar yükseliyor:

Her çocuk bir kocaman bayrak edinmiş, geliyor;

" Yaşasın!" sesleri göklere kadar yükseliyor.

Görerek yapma değil hem, ne tabîî etvâr!

Şu yumurcaklara bak: Sanki ezelden ahrâr!

Görerek yapma değil hem, ne tabii tavırlar!

Şu yumurcaklara bak: Sanki ezelden hürriyetçiler!

-Bağırın haydi çocuklar...

-Yaşasın hürriyyet!

-Bağırın haydi çocuklar...

-Yaşasın hürriyet!

Derken alkış geliyor; sonra da nevbet nevbet,

Ya Vatan Şarkısı, yahut ona benzer bir şey

Derken alkış geliyor, sonra da nöbet nöbet,

Ya Vatan Şarkısı, yahut ona benzer bir şey

Okunup her köşe çın çın ötüyor... Hey gidi hey!

Bir mezarlık gibi dalgın yatıyorken daha dün,

Okunup her köşe çın çm ötüyor... Hey gidi hey!

Bir mezarlık gibi dalgın yatıyorken daha dün,

Şu sokaklarda bugün dalgalanan rûhu görün!

-Biz de gitsek azıcık, ağababa, olmaz mı?

Şu sokaklarda bugün dalgalanan ruhu görün!

Biz de gitsek azıcık, ağababa, olmaz mı?

-Gidin.

Çok koşup terlemeyin ha!Amanın dikkat edin.

-Gidin.

Çok koşup terlemeyin ha!Amanın dikkat edin.

İki kardeş dalarak lücce-i etfâle hemen,

İki dürdâne-i ismet gibi yüzmekte iken;

İki kardeş dalarak çocuk deryasına hemen,
İki temizlik incisi gibi yüzmekte iken;
Bakarak arkalarından bu güzel yavruların,

Döndü birdenbire sîmâsı, duran ihtiyarın.

Bakarak arkalarından bu güzel yavruların,

Peğişti birdenbire yüzü, duran ihtiyarın.

Ne için ağladı? Bilmem. Şunu duydum yalınız:

Ah bir kerre gelip görse Yemen´den babânız!

Ne için ağladı? Bilmem. Şunu duydum yalınız:

-Ah bir kere gelip görse Yemen'den babanız

Hürriyet-_mehmet_akif_ersoy_-_safahat_-_yusuf_ziya_özkan

Hürriyet- mehmet akif ersoy - safahat - yusuf ziya özkan

hürriyet- mehmet akif ersoy - safahat - yusuf ziya özkan

3'lü tablo sunumu[]

Hürriyet(Orjinal Metin)
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme
'Beyaz entârisiyle kar gibi kız,'
Sanki Cennet´ten inme zâde-i hûr·
'Beyaz entarisiyle kar gibi kız,'
Sanki Cennet'ten inme huri kızı;
The girlwith her white dress like snow, as if the heaven houri go down
'Ya seher pâredir ki perrandır'
Dûş-i nâzında bir sehâbe-i nûr.
'Seherin bir parçası gibi uçmakta'
Işıktan bir bulut nazlı omuzlarında.
As if flying as a part of dawn;

A cloud of light on her delicate shoulders.

'Kuşanıp bir nitâk-ı hürriyyet'
Geziyor hâk-dânı dûrâ-dûr!
'Kuşanıp hürriyet kuşağını'
Geziyor durmaksızın dünyayı!
wearing the cloth of freedoom Traveling the world non-stop!
'Hâle-dâr eyleyince bedri şafak'
Bu kadar dil-nişîn olur ancak.
'Ayı hâleleyince şafak'
Bu kadar gönül alıcı olur ancak.
When the dawn turns moon to new moon It only is conciliatory at that time
'Ya şu oğlan, şu tostopaç afacan'
Ki fezâlargelir sürûruna dar;
'Ya şu oğlan, şu tostopaç afacan'
Ki gökler sevincine gelir dar;
What about this boy, this mischievous top
'Taşıyor sanki sığmıyor kabına...'
Kendisinden büyük de bayrağı var!
'Taşıyor sanki sığmıyor kabına...'
Kendisinden büyük de bayrağı var!
That the sky comes narrow to his joy Carrying but isn’t fitting in its case There are also a large banner of him!
'Geçti mâzî denen o devr-i melâl,'
Haydi feth et: Senindir istikbâl.
'Geçti mazi denen o sıkıntılı devir,'
Haydi feth et: Gelecek senindir!
The troubled past is passed Let's conquer : The future is yours!
'Koşuyor el ele vermiş iki kardeş; birinin'
Yaşı beş yoksa da, var altı kadar dîgerinin.
'Koşuyor el ele vermiş iki kardeş; birinin'
Yaşı beş yoksa da, var altı kadar diğerinin.
Collaborated, the two brothers was running; One is at the age of five,the other is six Looking after them
'Bakıyor arkalarından dayanıp değneğine'
Hayli düşkün bir adam:
'Bakıyor arkalarından dayanıp değneğine'
Hayli düşkün bir adam:
knocked on the rod Quite old man: - Such an addicted man:
'-Kız o ne? Düştün mü yine!'
Sana bin kerre dedim koşma, yavaş git, yaramaz!
'-Kız o ne? Düştün mü yine!'
Sana bin kere dedim koşma, yavaş git, yaramaz!
Girl then what? Did you fall down again! I told you a thousand times not to run, go slow, naughty!
Haydi kalk ağlama...
Söz dinlesen olmaz mı biraz?
Silkiver üstünü, Ahmed, bakıver ağlamasın.
'Haydi kalk ağlama...
Söz dinlesen olmaz mı biraz?'
Silkiver üstünü, Ahmet, bakıver ağlamasın.
Come on, get up, do not cry ... Would not it be listening to these a little? Clean your clothes,Ahmet,look at her not to cry
'Ağlamam ağababa...'
Artık yetişir, oynamayın.
'Ağlamam ağababa...'
-Artık yetişir, oynamayın.
I don’t cry grandpa ... -It’s enough, don’t play anymore.
Söktü baktım ki hemen bir alay eftâl öteden,'
O nasıl mevkib-i ş'
âdî, o ne âlem, görsen!
'Söktü baktım ki hemen bir alay çocuk öteden,'
O nasıl sevinç alayı, o ne âlem, görsen!
I looked away immediately popped a procession of children, O how the procession of joy, what world it is, see!
'Her çocuk bir kocaman bayrak edinmiş, geliyor;'
" Yaşasın!" sesleri eflâke kadar yükseliyor:
'Her çocuk bir kocaman bayrak edinmiş, geliyor;'
" Yaşasın!" sesleri göklere kadar yükseliyor.
Each child having a huge flag, was coming; "Hurray!" voices rising up to the skies.
'Görerek yapma değil hem, ne tabiî? etvâr!'
Şu yumurcaklara bak: Sanki ezelden ahrâr!
'Görerek yapma değil hem, ne tabii tavırlar!'
Şu yumurcaklara bak: Sanki ezelden hürriyetçiler!
Not artificial, but real of course!

Look at the children: from the dawn of time they seem to be liberal!

'-Bağırın haydi çocuklar...'
-Yaşasın hürriyyet!
'-Bağırın haydi çocuklar...'
-Yaşasın hürriyet!
Let the children shout ... -Long live freedom!
'Derken alkış geliyor; sonra da nevbet nevbet,'
Ya Vatan Şarkısı, yahut ona benzer bir şey
'Derken alkış geliyor, sonra da nöbet nöbet,'
Ya Vatan Şarkısı, yahut ona benzer bir şey
Then the applause comes, Homeland song, or something similar
Okunup her köşe çın çın ötüyor...
Hey gidi hey!
Bir mezarlık gibi dalgın yatıyorken daha dün,
'Okunup her köşe çın çm ötüyor...
Hey gidi hey!'
Bir mezarlık gibi dalgın yatıyorken daha dün,
Everywhere is full of songs,lying down like a cemetery yesterday
'Şu sokaklarda bugün dalgalanan rûhu görün!'
-Biz de gitsek azıcık, ağababa, olmaz mı?
'Şu sokaklarda bugün dalgalanan ruhu görün!'
Biz de gitsek azıcık, ağababa, olmaz mı?
See the spirits waving at those streets! Let’s go , grandpa, shall we??
'-Gidin.'
Çok koşup terlemeyin ha!Amanın dikkat edin.
'-Gidin.'
Çok koşup terlemeyin ha!Amanın dikkat edin.
-Go. Don’t r un and sweat, ha! Please be carefull.
'İki kardeş dalarak lücce-i etfâle hemen,'
İki dürdâne-i ismet gibi yüzmekte iken;
'îki kardeş dalarak çocuk deryasına hemen,'
İki temizlik incisi gibi yüzmekte iken;
two brothers diving into the sea of children immediately, While swimming like the pearl of chastity,

, looking at these beautiful children ,

'Bakarak arkalarından bu güzel yavruların,'
Döndü birdenbire sîmâsı, duran ihtiyarın.
'Bakarak arkalarından bu güzel yavruların,'
Değişti birdenbire yüzü, duran ihtiyarın.
While looking at the nice children leaving, Changed the face of old man suddenly,
'Ne için ağladı? Bilmem. Şunu duydum yalınız:'
Ah bir kerre gelip görse Yemen´den babânız!
'Ne için ağladı? Bilmem. Şunu duydum yalnız:'
-Ah bir kere gelip görse Yemen'den babanız
Cried for what? I do not know. But I heard this : Father came from Yemen sees once-Oh!

4'lü iki beyitin tablo sunumu[]

Şiir Metni
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme
Osmanlıca
Hürriyet_şiiri_-_mehmet_akif_ersoy_-_safahat_-_yusuf_ziya_özkan

Hürriyet şiiri - mehmet akif ersoy - safahat - yusuf ziya özkan

Yenişehir AV sunumu en iyisi buraya
Hürriyet_şiiri_-_mehmet_akif_ersoy_-_safahat_-_yusuf_ziya_özkan

Hürriyet şiiri - mehmet akif ersoy - safahat - yusuf ziya özkan

Hürriyet_şiiri_-_mehmet_akif_ersoy_-_safahat_-_yusuf_ziya_özkan

Hürriyet şiiri - mehmet akif ersoy - safahat - yusuf ziya özkan

İngilizce AV sunumu buraya
Hürriyet_şiiri_-_mehmet_akif_ersoy_-_safahat_-_yusuf_ziya_özkan

Hürriyet şiiri - mehmet akif ersoy - safahat - yusuf ziya özkan

SBL için Osmanlıca AV sunumu buraya
'Beyaz entârisiyle kar gibi kız,
Sanki Cennet´ten inme zâde-i hûr·
'Beyaz entarisiyle kar gibi kız,'
Sanki Cennet'ten inme huri kızı;
The girlwith her white dress like snow, as if the heaven houri go down
örnek osmanlıca مقدمة
'Ya seher pâredir ki perrandır'
Dûş-i nâzında bir sehâbe-i nûr.
'Seherin bir parçası gibi uçmakta'
Işıktan bir bulut nazlı omuzlarında.
As if flying as a part of dawn;

A cloud of light on her delicate shoulders.

örnek osmanlıca مقدمة
'Kuşanıp bir nitâk-ı hürriyyet'
Geziyor hâk-dânı dûrâ-dûr!
'Kuşanıp hürriyet kuşağını'
Geziyor durmaksızın dünyayı!
wearing the cloth of freedoom Traveling the world non-stop!
örnek osmanlıca مقدمة
'Hâle-dâr eyleyince bedri şafak'Bu kadar dil-nişîn olur ancak.
'Ayı hâleleyince şafak'
Bu kadar gönül alıcı olur ancak.
When the dawn turns moon to new moon It only is conciliatory at that time
örnek osmanlıca مقدمة
'Ya şu oğlan, şu tostopaç afacan'
Ki fezâlargelir sürûruna dar;
'Ya şu oğlan, şu tostopaç afacan'
Ki gökler sevincine gelir dar;
What about this boy, this mischievous top
örnek osmanlıca مقدمة
'Taşıyor sanki sığmıyor kabına...'
Kendisinden büyük de bayrağı var!
'Taşıyor sanki sığmıyor kabına...'
Kendisinden büyük de bayrağı var!
That the sky comes narrow to his joy Carrying but isn’t fitting in its case There are also a large banner of him!
örnek osmanlıca مقدمة
'Geçti mâzî denen o devr-i melâl,'
Haydi feth et: Senindir istikbâl.
'Geçti mazi denen o sıkıntılı devir,'
Haydi feth et: Gelecek senindir!
The troubled past is passed Let's conquer : The future is yours!
örnek osmanlıca مقدمة
'Koşuyor el ele vermiş iki kardeş; birinin'
Yaşı beş yoksa da, var altı kadar dîgerinin.
'Koşuyor el ele vermiş iki kardeş; birinin'
Yaşı beş yoksa da, var altı kadar diğerinin.
Collaborated, the two others was running; One is at the age of five,the other is six Looking after them
örnek osmanlıca مقدمة
'Bakıyor arkalarından dayanıp değneğine'
Hayli düşkün bir adam:
'Bakıyor arkalarından dayanıp değneğine'
Hayli düşkün bir adam:
knocked on the rod Quite old man: - Such an addicted man:
örnek osmanlıca مقدمة
'-Kız o ne? Düştün mü yine!'
Sana bin kerre dedim koşma, yavaş git, yaramaz!
'-Kız o ne? Düştün mü yine!'
Sana bin kere dedim koşma, yavaş git, yaramaz!
Girl then what? Did you fall down again! I told you a thousand times not to run, go slow, naughty!
örnek osmanlıca مقدمة
'Haydi kalk ağlama... Söz dinlesen olmaz mı biraz?
'Silkiver üstünü, Ahmed, bakıver ağlamasın.
'Haydi kalk ağlama... Söz dinlesen olmaz mı biraz?'
Silkiver üstünü, Ahmet, bakıver ağlamasın.
Come on, get up, do not cry ... Would not it be listening to these a little? Clean your clothes,Ahmet,look at her not to cry
örnek osmanlıca مقدمة
'Ağlamam ağababa...'
Artık yetişir, oynamayın.
'Ağlamam ağababa...'
-Artık yetişir, oynamayın.
I don’t cry grandpa ... -It’s enough, don’t play anymore.
örnek osmanlıca مقدمة
'Söktü baktım ki hemen bir alay etfâl öteden,'
O nasıl mevkib-i şâdî, o ne âlem, görsen!
'Söktü baktım ki hemen bir alay çocuk öteden,'
O nasıl sevinç alayı, o ne dünya, görsen!
I looked away immediately popped a procession of children, O how the procession of joy, what world it is, see!
örnek osmanlıca مقدمة
'Her çocuk bir kocaman bayrak edinmiş, geliyor;
'" Yaşasın!" sesleri eflâke kadar yükseliyor:
'Her çocuk bir kocaman bayrak edinmiş, geliyor;'
" Yaşasın!" sesleri göklere kadar yükseliyor.
Each child having a huge flag, was coming; "Hurray!" voices rising up to the skies.
örnek osmanlıca مقدمة
'Görerek yapma değil hem, ne tabîi?etvâr!'
Şu yumurcaklara bak: Sanki ezelden ahrâr!
'Görerek yapma değil hem, ne tabii tavırlar!'
Şu yumurcaklara bak: Sanki ezelden hürriyetçiler!
Not artificial, but real of course!


Look at the children: from the dawn of time they seem to be liberal!

örnek osmanlıca مقدمة
'-Bağırın haydi çocuklar...'
-Yaşasın hürriyyet!
'-Bağırın haydi çocuklar...'
-Yaşasın hürriyet!
Let the children shout ... -Long live freedom!
örnek osmanlıca مقدمة
'Derken alkış geliyor; sonra da nevbet nevbet,'
Ya Vatan Şarkısı, yahut ona benzer bir şey
'Derken alkış geliyor, sonra da nöbet nöbet,Ya Vatan Şarkısı, yahut ona benzer bir şey
Then the applause comes, Homeland song, or something similar
örnek osmanlıca مقدمة
'Okunup her köşe çın çın ötüyor... Hey gidi hey!'
Bir mezarlık gibi dalgın yatıyorken daha dün,
'Okunup her köşe çın çın ötüyor... Hey gidi hey!'
Bir mezarlık gibi dalgın yatıyorken daha dün,
Everywhere is full of songs,lying down like a cemetery yesterday
örnek osmanlıca مقدمة
'Şu sokaklarda bugün dalgalanan rûhu görün!'
-Biz de gitsek azıcık, ağababa, olmaz mı?
'Şu sokaklarda bugün dalgalanan ruhu görün!'
Biz de gitsek azıcık, ağababa, olmaz mı?
See the spirits waving at those streets! Let’s go , grandpa, shall we?
örnek osmanlıca مقدمة
'-Gidin.'
Çok koşup terlemeyin ha!Amanın dikkat edin.
'-Gidin.'
Çok koşup terlemeyin ha!Amanın dikkat edin.
-Go. Don’t r un and sweat, ha! Please be carefull.
örnek osmanlıca مقدمة
'İki kardeş dalarak lücce-i etfâle hemen,'
İki dürdâne-i ismet gibi yüzmekte iken;
'îki kardeş dalarak çocuk deryasına hemen,'
İki temizlik incisi gibi yüzmekte iken;
two brothers diving into the sea of children immediately, While swimming like the pearl of chastity,


, looking at these beautiful children ,

örnek osmanlıca مقدمة
'Bakarak arkalarından bu güzel yavruların,'
Döndü birdenbire sîmâsı, duran ihtiyarın.
'Bakarak arkalarından bu güzel yavruların,'
Değişti birdenbire yüzü, duran ihtiyarın.
While looking at the nice children leaving, Changed the face of old man suddenly,
örnek osmanlıca مقدمة
'Ne için ağladı? Bilmem. Şunu duydum yalınız:'
Ah bir kerre gelip görse Yemen´den babânız!
'Ne için ağladı? Bilmem. Şunu duydum yalnız:'
-Ah bir kere gelip görse Yemen'den babanız!
Cried for what? I do not know. But I heard this : Father came from Yemen sees once-Oh!
örnek osmanlıca مقدمة
,örnek osmanlıca مقدمة


Mehmet Akif Ersoy'un Hürriyet şiiri

Mehmet Akif Ersoy'un Hürriyet şiiri


Safahat logo.jpg

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi