FANDOM


Secde Gölgeler Bayrak
Mehmet Akif Ersoy
Kıssadan Hisse


2'li Tablo Sunumu Edit

Hüsam Efendi Hoca
Güncel Türkçesi

Nasılsa ismini duymuş ki bendegânından,

Hüsâm Efendi’yi aldırmak istemiş Sultan.

Nasılsa ismini duymuş ki bendelerinden,

Hüsâm Efendi'yi saraya getirtmek istemiş Sultan.

İrâdeler geledursun, o, i’tizâr ederek,

Saray civârına yaklaşmamış, değil gitmek.

Emirler geledursun, o, özür diliyerek,

Saray çevresine yaklaşmamış, değil gitmek.

Bu izz ü nâz üzerinden epey zaman geçmiş;

Günün birinde, Beşiktaş taraflarında bir iş,

Bu itibarın ve nazlanmanın üzerinden epey zaman geçmiş;

Günün birinde, Beşiktaş taraflarında bir iş,

Sürüklemiş o havâlîye Mesnevî-hânı.

Duyunca vaka’yı Abdülmecîd’in erkânı,

Sürüklemiş o tarafa Mesnevi üstadını

Duyunca olayı Sultan Abdülmecit'in önde gelen adamları,

“Çağırtalım mı?” demişler; “evet” demiş, Hünkâr;

Takım takım yola çıkmış hemen silâhşorlar.

"Çağırtalım mı?" demişler; "evet" demiş, Hünkâr

Takım takım yola çıkmış hemen muhafızlar.

Hüsâm Efendi henüz Dolmabahçe’lerde iken,

Gelip yetişmiş adamlar, üçer beşer, geriden.

Hüsâm Efendi henüz Dolmabahçe'lerde iken,

Gelip yetişmiş adamlar, üçer beşer, geriden

Efendimiz bizi gönderdi, çok selâm ediyor;

“Görüşmek istiyorum, kendi istemez mi?” diyor.

-Efendimiz bizi gönderdi, çok selâm ediyor;

"Görüşmek istiyorum, kendi istemez mi?" diyor.

Uzun değil ki saray, işte dört adımlık yer;

Hemen dönün, gidelim, hiç düşünmeyin bu sefer!

Uzun değil saray, işte dört adımlık yer;

Hemen dönün, gidelim, hiç düşünmeyin bu sefer!

Dönün, ricâ ederiz...

Dinleyin, sabırlı olun:

Ben elli beş senedir teptiğim yegâne yolun,

Dönün, rica ederiz...

Dinleyin, sabırlı olun:

Ben elli beş senedir teptiğim biricik yolun,

Henüz sonundan uzakken, tükendi gitti ömür;

Tutup da bir geri döndüm mü, yandığım gündür!

Henüz sonundan uzakken, tükendi gitti ömür;

Tutup da bir geri döndüm mü, yandığım gündür!

Video
Güncel Türkçesi Buraya


Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.