FANDOM


Hüseyin Selâhattin Köseoğlu (1882 İstanbul - 6 Ekim 1949 İstanbul)

1882'de İstanbul'da doğdu. Ahmet Vehbi Bey'in oğludur. Nur-u Osmaniye mektebi ve Numune-i Terakki İbtidai Mektebi ve Kuleli Askerî İdadisinde okuduktan sonra Mart 1896'da Harbiye Mektebi'ne girdi. Ocak 1898'de Piyade Teğmen rütbesiyle Harbiye Mektebi'nden mezun olup 1902'de Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Erkân Harbiye Mektebi'ni bitirdi.

Şam'da bulunan 5.Ordu'nun emrine verildi. Beyrut'ta 28.Süvari, Mersin'de 38.Piyade ve Halep'te 30.Sahra Topçu Alaylarında görev aldıktan sonra Mart 1904'te Kolağası oldu. 1904'de 5.Kolordu Karargâhı, Aydın Redif Fırkası kurmaylığı ve Harbiye Mektebinde öğretmen yardımcılığına atandı. 1907'de Binbaşı olarak Serez 121.Redif Alayı Komutanı oldu. 1908'de Atina Askerî Ataşesi, 1909'de Erkân-ı Harp Umumiye 3cü Şube, 1910'da Havran Mürettep Kuvvetler Komutanı oldu.

Balkan Savaşı'nda Şark Ordusu kurmayı, 3.Kolordu kurmayı oldu ve Çatalıca'nın savunmasında yaralarnarak iki yıl kıdem zammı aldı ve 1914'te Harbiye Mektebi Müdür Yardımcısı oldu.

I. Dünya Savaşı'nda 1.Ordu Menzil Müfetişliği Kurmay Başkanılığına atandı ve Yarbay oldu. Ardından 'Kaçı' Vehip Paşa komutasındaki 2.Kolordu ve Güney Grubu'nun Kurmay Başkanı olarak Çanakkale'de savaştı. Aralık 1915'te Albay olup 2.Kafkas Kolordu ve 4.Korordu Komutanı olarak Kafkas Cephesi'nde savaştı.

Mütarekenin ertesi günü Menzil Genel MÜfettişi, Ocak 1919'de Harbiye Dairesi Başkanı, 13 Temmuz 1919'da Sivas'ta bulunan 3üncü Kolordu Komutanı oldu ve Sivas Kongresi'ne katlıdı.

Birinci TBMM'de Mersin'den milletvekili seçildi ve İstanbul Örfi Divan-ı Harbi tarafından guyaben ölüm cezasına mahkûm edildi.

Meclis'te 25 Kasım 1922'de Emin Bey (Geveci) ve Süleyman Necati Bey (Güneri) ile birlikte TBMM'nin üyesi seçilme hakkının Türkiye'nin bugünkü sınırları içinde doğmak veya seçileceği yerde 5 yıldan fazla ikamet etmesi şartlarını koyan teklifte bulunduğu için Mustafa Kemal Paşa'yı meclis dışında bırakmayı amaçladığı söylendiylse de 23 Kasım 1923'te Mustafa Kemal Paşa'nın bizaat yazdığı takrirle Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası ile ödürlendirilen 25 kişi arasında yer aldı.

TBMM Birinci Dönemi'nin sona ermesiyle orduya döndü. Ancak Kolordu Komutanlığına taynin ihtimali olmadığı anlaşılınca 20 Eylül 1923'da askerlikten emekliye ayrıldı. 1926'da Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya suikastı girişimi olayı ile ilşikisi olduğu iddiasıyla yargılandıysa da beraat edildi. 1928'de İstanbul Elektrik Şirketine, 1930'da İETT Baş Puantör, 1934'de İETT İşletme Kontrol Dairesi Kalem Âmiri oldu. 1939'da Teftiş ve Murakabe Dairesi Başkanı olduktan sonra 1946'da yaş haddiyle emekliye ayrıldı.