FANDOM


Şablon:Hirs

  1. Hırs insanı #zengin yapsada fakirlikten kurtarmaz.

Çünkü hırs #ihtiyacı artırır. İnsan ise neye #muhtaç ise onun fakiridir.


~ Ar ḥirṣ حرص [#ḥrṣ msd.] şiddetli istek duyma, şiddetli istek Tarihçe (En eski kaynak) [ Atebet-ül Hakayık (1300 yılından önce) ] Kelime Kökeni Arapça ḥrṣ kökünden gelen ḥirṣ حرص "şiddetli istek duyma, şiddetli istek" sözcüğünden alıntıdır. Ek Açıklamalar Chicago Assyrian Dictionary 6.266. Marcus Jastrow, Dictionary of the Targumim, Talmud Bavli etc. 443. Alakalı Kelimeler hırsızcenabetgayretharisihtirasmuhterissirkatjaluzikleptomanrintargoboaamok


Önceki KelimeRastgele KelimeSonraki Kelime


Sözlükte "bir şeyi şiddetle arzu etme, ona aşırı derecede tutkun olma, sonu gelmeyen istek, aç gözlülük" gibi anlamlara gelen hırs, bir ahlâk terimi olarak, belli bir amaca erişme hususunda kişinin bütün benliğini saran arzu ve tutku demektir. Kur'ân'da hırs kelimesi geçmemekte ise de hırs kökünden türeyen kelimeler yer almaktadır. Meselâ Yahudilerin dünya hayatına olan aşırı düşkünlükleri hırs kökünden gelen kelimelerle anlatılmıştır (Bakara, 2/96). Hz. Peygamber, yöneticilik ihtirası taşıyanları yermiş (Buhârî, Ahkâm, 7; Müslim, İmâre, 14; Müsned, II/148), "İnsanoğlu yaşlansa da onda iki şey, hırs ve haset genç kalır" (Ahmed, III/115, 119, 169), "İnsanoğlunun iki vadi dolusu altını olsa mutlaka bir üçüncüsünü ister, onun gözünü ancak toprak doyurur, tevbe edenlerin tevbesini Allah kabul eder" (Buhârî, Rikâk, 10; Müslim, zekat, 116, 119; Tirmizî, Menâkıb, 32) buyurarak hırsın olumsuz yönüne dikkat çekmiştir. Ancak Hz. Peygamber'in hırsı olumlu anlamda kullandığı da olmuştur. Meselâ iyilik peşinde koşan bir kişiye "Allah hırsını arttırsın" diye dua etmiştir (Buhârî, Ezan, 114; Ebû Dâvûd, Salât, 100; Müsned, V/39). İnsanın gerçekçi olması ve isteklerine bir sınır çekmesi gerekir. Başkalarının canına, malına, mevkiine, namus ve şerefine zarar verici sonuçlar doğuran hırs sadece ferdin dinî, ahlâkî ve psikolojik hayatına zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda sosyal hayatın düzenini bozar, toplumda barış, kardeşlik, adalet, eşitlik, özgürlük gibi yüce değerleri öldürür, haksızlık ve zulümlere yol açar. (M.C.)

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Hayvanlara yalatılan çorak tuz

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] açgözlülük
[2] doymazlık
[3] kızgınlık
[4] öfke

Nuvola Turkish flag Türk Dilleri


|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] hırs

Write Yazılışlar

حرص

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Köken

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] ayı

Write Yazılışlar

خرس

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Kökenio:hırs

ky:hırs

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.