FANDOM


Bakınız

Şablon:Hızırbakınız d {{Hızırbakınız}}


Hızır Hıdır Hızırname Hızır Aleyhisselam Hızır Nebi
"Hızır günleri" Hızırellez Hıdırellez Nevruz
"Hızır kavramları" mecmeul'bahreyn İstanbul boğazı İstanbul boğazı nasıl açıldı? EÇS Hızr açtı der. Septe boğazı Cebel-i Tarık boğazı Hürmüz boğazı Sinop boğazı Hızır türbesi/Sinop Suveyş kanalı Afrikiyye
İskender-i Zülkarneyn ve onun ordusunda bulunan Hızır Aleyhisselam Beşiktaşlı Şeyh Yahya Efendi
"Kaya" Sahre -Sahretullah Kudüs'te
"Kaynaklarda hızır" Hızır ayetleri Hızır tefsirleri Hak Dini Kur'an Dili Tefsiri ve Hızır Hızır tefsirleri Hızır duası Kumeyl duası Kumail
Hızır Aleyhisselam Hz Hızır Hızır peygamber
Makam-ı Hızır
"wiki" Khidr Hızır/VP Hızır/VS Hızır/Vikisözlük Hızır/Video Hızır/Resimler
Hızır Reis Barbaros Kurtoğlu Hızır Reis
Hızır türbesi Hızır ve Sinop
Hızır ve Evliya Hızır ve Musa Hızır ve İlyas Yuşa' ibni Nun Hz. Musa'nın Fetası veya asistanı Hızır ve İstanbul ve İskender ve Karadeniz EÇS/1/31
Hızır ve Osmanlı Endenozya adaları ve Hızır camileri
Şablon:Hızır

Hızır (Arapça: الخضر al Khidr; Yeşil adam), İbrâhimden sonra yaşamış bir peygamber veya veli. Avrupa ve Asya kıtalarına hâkim olan Zülkarneynin askerinin kumandanı ve teyzesinin oğludur. İsminin, Belkâ bin Melkan, künyesinin Ebü'l-Abbâs olduğu ve soyunun Nûh aleyhisselâmın Sam isimli oğluna dayandığı bildirilmiştir. Bazıları da Hızır aleyhisselâmın İsrâiloğullarından olduğunu söylemiştir. Hızır lakabıyla meşhur olmasının sebebi, kuru bir yere oturup kalktığı zaman, oranın yeşerip yemyeşil olmasıdır.


Hızır Aleyhisselam’ın ismi anıldığı yerde hazır ve dahi nazır olduğu için Mısırlılar En şerefli selam senin üzerine olsun diye onun ismi geçince sağlarına dönerek selam verirler.

Evliya Çelebi seyahatnamesinde Mescid-i Aksa da namaz kılarken burada Hızır A.S. atfedilen makamda namaz kıldığını söyler.

Literatüre baktığımızda Kur’an-ı Kerim’de Kehf suresinde Musa peygamber ile gemi seyahati yapan kişinin Hızır olduğu söylenir. Ancak Kimi müsteşrikler bu hikayenin Büyük İskender’e atfedildiğini iddia ederek Peygamberimizi küçük düşürücü sözler söyleyen oryantalalistleri de eleştirirler. Muhyiddin-i Arabi Hızır Aleyhisselam’ın kendisine geldiğini, kendisinin ona gitmediğini, aramadığını söyler. Hızırı arayanlar ile onun gittikleri zevat arasındaki makam farkı da dikkat çekicidir. Hızır Aleyhissilamın gelerek selam verip selamımı falan / filancaya götür dediği emanekçiler olduğu gibi, onu görerek selamlayanlar da vardır. Başta Tabakat Kitapları olmak üzere (Ebu Abdurrahman Es Sülemi’nin Tabakat Essufiyye) Sülemi’nin tabakatında Hızır ile karşılaşmalar zikredilir. Hızır Aleyhisselam geldiğinde kişi onun heybetinden korkar. Sekinet hali gelmesi için Hızır Aleyhisselam korkma der. Hızır ile görüşmek suluk erbabı için çok önemlidir. İnsanlar, ism-i azamın kendilerine Hızır Aleyhisselam aracılığı ile öğretildiğine inanırlar. Dünyanın dört bir yanında onu için yapılan makamgahlar, camiler vardır. Hızır Aleyhisselam inanışı şiada da çok güçlüdür. Hızır Aleyhisselam’ın ab-ı hayat suyunu içtiğine inanıldığı gibi, Adem aleyhisselamı kabre koyduğu için onun ebediyete kadar yaşayası duasına mazhar olduğu da inanılır. Hızır Aleyhisselam vücut sahibi midir. Yoksa bir fenomen mi değişik tartışmalara yol açmış, bu konu batılıların da çokça ilgisini çekmiştir. Divan Ehli’nin inancına göre Hızır Aleyhisselam ile birlikte İlyas Aleyhisselam, İdris Nebi ve İsa Aleyhisselam hayattadır. Bunların her biri bir yörenin kutupluğunu yürütmektedir. Dünya üzerinde onların vekili vardır. Her bir kutub da onlara bu anlamda vekillik yapar. Yani Hızır 40’ların başı değildir. Bu vekiller bu zatların işlerini yürütürler. Mesela Hızır Aleyhisselam denizlerden sorumludur. İlyas Aleyhisselam Karadan. Abdulhalık-ı Gücdüvani için Hızır A.S. ile yakın münasebette olduğu da söylenir. Hızır Aleyhisselamı tanımak için sağ eline bakmak gerekir. İşaret parmağı ile orta parmağı aynı boydadır. Bir de sağ baş parmağında kemik yoktur derler. Nedeni ise o parmaktai bir yüzükü Allah için isteyene vermek için parmağını kesmiş, bu parmağın olduğu yerde sonrada kemiksiz , parmak gibi bir et parçası oluşmuştur. Bu nedenle Hıdırellez’den sonra herkes musafahalaşır. Parmağından muhatabının Hızır mı değil mi anlamaya çalışır. Hızır Aleyhisselamın duasına mazhar olanlar kendilerini çok bahtiyar addederler. Peki Hızır Aleyhisselam Cebrail midir? Bu soruyu da zihninizin bir köşesinde bulundurun. Batı da da Hızır Aleyhisselam çokça bilinmektedir. İslam literatüründe bu güne kadar onunla yapılan tüm karşılaşmaları anlatan menakıblar toplanarak eserler kaleme alınmıştır. Cuma namazlarının kılındığı büyük camilerde olmayı sever. Sri Lanka’da, Tunus’da , Sudan’da , Senegal’de, Endonezya’da, Batı ülkelerinde Hızır’a vakıf insanlar vardır. Buralarda tesis edilen Hızır camileri büyük rağbet görmektedir.
Hızır ve SinopEdit

“Bu kitap Sinop Kütüphanesi personelinin katkılarıyla

Hazırlanmış olup</p>

Kültürel hizmetlerde Kamu Personelinin</p>

İstihdamına güzel bir örnektir.”</p>


14.YüzyıldaSİNOP

ve

KASTAMONU

İbn Batuta’nın Seyahatnamesinde SinopSinop’daki Hızır(as) ve Türbesi Üzerine Bir İnceleme

(Yerli ve Yabancı kaynaklardan)

- Elmalılı’da Hızır

- Asım Köksal’da Hızır

- İncil’de Hızır

- Tevrat’ta Hızır

- Halk Kültüründe Hızır

- Tasavvufta Hızır

Hazırlayan Kurul

Havva SANDALCI         :    Kütüphane Memuru
Semra YALÇIN            :    Kütüphane Memuru
Mustafa YAZICIER         :    Sinop valiliği personeli
Muammer             :    Vaiz


HIZIR ÜZERİNE BİLİNMEYENLER

bakınızEdit

 • Hızır Ağa *Hüseyin Dede (Eyyubi) - 1740 *Hüseyin...
 • Pir Sultan Abdal (albüm)Çiğdeme 10. Ağıt (Dün Gece Seyrimde) 11. Yürü Bre Hızır Paşa [değiştir] İç linkler [değiştir] Dış linkler ...
 • Barbaros Hayrettin Paşa'nın Deniz politikasına ve Tersane-i Amireye nizam verdi. Hayreddin Paşa’nın asıl adı Hızır’dı (Hızır Reis). Ona Hayreddin adını, "dinin hayırlısı" anlamına... Barbarossa adını vermişlerdi, Oruç Reis'in şehit olmasının ardından küçük kardeşi Hızır için kullanılan bu isim, Türkçeye Barbaros olarak geçti. Konu...
 • 18/65ve tarafımızdan kendisine ilim öğretmiştik. Bazıları bu zatın kim olduğu hakkında ihtilaf etmişlerse de tefsir bilginlerinin çoğu Hızır olduğunu... nakletmişler ve açıklamışlardır. Tasavvufçular, hadis bilginlerince sahih olarak kabul edilmeyen bazı haberlerle Hızır'ın hiç vefat etmediğini ve arasıra...
 • 18/74kötü bir iş yaptın!” dedi. [değiştir] Diyanet Vakfı Meali * 74- Yine yürüdüler. Nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında (Hızır) hemen onu öldürdü. Musa... Hızır hemen onu öldürdü. Musa: "Kısas olmadan masum bir cana nasıl kıyarsın? Doğrusu sen çok fena bir şey yaptın" dedi. [değiştir] Elmalılı Meali (Orjinal...
 • Mesnevi/2961-2970ol; Mûsâ gibi Hızır’ın hükmüne girip yürü. İNGİLİZCE BOŞ 2970. فعل ما آثار خلق ایزدست TRANSKRİPT BOŞ Ey münafıklık nedir, bilmeyen! Hızır’ın yaptığı... işlere sabret ki Hızır” Haydi git, ayrılık geldi” demesin. İNGİLİZCE BOŞ ...
 • Geldi Geçti Ömrüm Benimkalır derler Meğer Hızır İIyas ola ab-ı hayat içmiş gibi ...
 • 18/72* 72-(Hızır:) Ben sana, benimle beraberliğe sabredemezsin, demedim mi? dedi. [değiştir] Edip Yüksel Meali * 72-'Bana dayanamıyacağını sana söylememiş... -(Hızır:) "Sen benimle beraberliğe katlanamazsın dememiş miydim?(İşte sen de gördün!)" dedi. [değiştir] Süleyman Ateş Meali * 72-(O kul): "Sen benimle...
 • Mehter* Solakzade Mehmed Hemdemî * Acemiler (Acemi oğlanlar) * Kazaklar (İstanbul'a Rusya'dan gelen göçmenler) [değiştir] 18. yy. * Hızır Ağa * Müstakim Ağa... * Mehterbaşı Ağa (adı bilinmiyor) * Şah Murad "Sultan IV. Murad" * Kemanî Hızır Ağa * Çok sayıda adı bilinmeyen bestekar [değiştir] Dış bağlantılar * Mehter...
 • 18/71. Nihayet gemiye bindikleri zaman o (Hızır) gemiyi deldi. Musa: Halkını boğmak için mi onu deldin? Gerçekten sen (ziyanı) büyük bir iş yaptın! dedi. [değiştir... ? Thou verily hast done a dreadful thing. [değiştir] Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) * 71- "Hızır dedi ki: "Eğer bana uyacaksan, ben sana sırrını...
 • Girdim Aşkın DenizineGirdim Aşkın Denizine Girdim aşkın denizine bahrılayın yüzer oldum Geştediben denizleri Hızır'layın gezer oldum Cemalini gördüm düşte çok aradım...
 • 18/73"Hızır'ı tanıdılar, ücretsiz bindirdiler. Gemiyi yaraladı. Bunun bazı rivayetlerde zikredildiği gibi keser veya balta gibi aletler ile olağan bir iş... şeklinde olması muhtemeldir. Ve gemiciler Hızır'ı tanıdıklarından dolayı belki ses çıkarmamışlardır. Fakat nazmın beyan zevkine ve gemicilerin ses...
 • 18/68arkadaşlığa asla sabredemezsin." Bu sözle Hızır, Musa'nın psikolojik durumu hakkındaki ilk keşfini göstermiş ve ona kendini anlatmış oluyordu ki, sonunda... . Bütün güvenilir hadis kitaplarında bu kulun ismi "Hızır" olarak bildirilmiştir. Bazılarının İsrailliyatın etkisiyle söylediği gibi onun isminin Elijah...
 • 18/67-69-Bu izin istemeye cevap olarak o kul; Musa'ya dedi ki: "Sen benimle arkadaşlığa asla sabredemezsin." Bu sözle Hızır, Musa'nın psikolojik durumu... kitaplarında bu kulun ismi "Hızır" olarak bildirilmiştir. Bazılarının İsrailliyatın etkisiyle söylediği gibi onun isminin Elijah (İlyas) olduğunu düşünmemize hiç...
 • EÇS/1/31üzere ahd ve yemin eyledim. Buna bir ilâç edin ki Kaydâfe’den intikam alalım..dediktei hemen Hazret-i Hızır baş kaldırıp eder: - Yâ İskender! Eğer Kaydâfe... Kardeniz ile Akdenizin yüksekliğini alıp Karadenizi yüksek bulup yedi kere yüz bin dağ deviren amele toplayıp Karadenizin kesilmesine başladı. Hazret-i Hızır...
 • Pir Sultan Abdal, Anadolu halkını Osmanlı yönetimine karşı kışkırttığı, ayaklanmaya çağırdığı belki de bir ayaklanmaya öncülük ettiği düşüncesiyle Sivas Valisi Hızır Paşa... tanınan, Hızır Paşa'nın astığı kabul edilen 16'ncı yüzyıl şairi Banazlı Pir Sultan Abdal. Halk edebiyatı araştırmacıları, gerçek Pir Sultan Abdal olarak...
 • 16. yüzyıl halk edebiyatıkarşı ayaklanmaya çağırdığı, ve bu ayaklanmaya öncülük etmiştir.Şablon:Kaynak ve örnek belirt Ayaklanma önderi olduğu için Sivas valisi Hızır Paşa... bitiminde bulunan, boyu beş metre, eni bir metreden fazla, bakımsız toprak yığını onun mezarıdır. Üstündeki moloz taslar, asılması sırasında Hızır Paşa...
 • İbnü'l Arabî/Prof.Dr. Süleyman UludağHızır'la muhabbeti [değiştir] a) Ailesi- Çevresi - İlk Yılları- Gençliği İslâm âleminde daha çok İbn-i Arabî, İbnu'l- Arabî, Muhiddin Arabî, Muhiddin İbn... şekilli de görürdü" demesi de aynı anlayışın ifadesidir. [değiştir] Hızır'la muhabbeti İbn Arabî'nin Hızır'la olan görüşmelerini de böyle anlamak icab eder...
 • 18/69asla sabredemezsin." Bu sözle Hızır, Musa'nın psikolojik durumu hakkındaki ilk keşfini göstermiş ve ona kendini anlatmış oluyordu ki, sonunda doğruluğu... . Bütün güvenilir hadis kitaplarında bu kulun ismi "Hızır" olarak bildirilmiştir. Bazılarının İsrailliyatın etkisiyle söylediği gibi onun isminin Elijah...
 • Şâkir Ağaadlı eserinin C. II. 2. kısım sayfa 264'de Şâkir Ağa maddesinde: "Kendisini şahsen tanıyan Letaif-i Enderun müellifi Hızır İlyas Efendi'nin yazdırma göre... yazmaktadır. Enderün-ı Hümayün'da Şâkir Ağa ile uzun yıllar birlikte olan Hızır İlyas Ağa'nın verdiği bilginin daha doğru olduğu ve Şâkir Ağa'nın çocuk...
 • Kudret Dili 1verip avret ü mâl çiftler verip Hem birinin bir pulu yok ol Rahîm ü Rahman benim Benim ebed benim bekâ ol kâdir-i Hay mutlaka Hızır ola yarın saka onu...
 • 18/60üzere Said b. Cübeyr şöyle demiştir: "İbnü Abbas (r.anhüma) ya dedim ki: 'Nevf-i Bükalî, Hızır'ın arkadaşı olan Musa'nın, İsrailoğulları'nın peygamberi... nesilleri (inkârları yüzünden helak ettik)" (Furkan, 25/38 âyetinin tefsirine bkz.) Nihayet, "mecme'a'l-bahrayn" iki ilim denizi demek olan Musa ile Hızır...
 • MüzikBey - 1868 *Haydar Can - 1540*Haydar Tatlıyay - 1963 *Hayim Alazraki - 1913 *Hayri Yenigün - 1979*Hırant Kenkiloğlu - 1978 *Hızır Ağa - 1760 *Hikmet Bey...
 • Mehmed Ağa (Küçük)Hızır Ağa'nın oğludur. Küçük Mehmed Ağa'nın kesin doğum ve ölüm tarihi bilinmemektedir. Sultan III. Selim Han'ın musahibi olduğu bilindiğine göre, 18... *Hızır Ağa - 1760 *Hikmet Bey - 1923 *Hristo Ağa (lavtacı) - 1914 *Hulusi Gökmenli - 1954 *Hüseyin Baykara - 1506 *Hüseyin Dede (Eyyubi) - 1740 *Hüseyin...
 • Burdurkaldırmak istedi. Timurtaş Mısır'a kaçtı, fakat orada öldürüldü. Dündar Beyin oğlu Hızır Bey Eğirdir'e gelerek Hamitoğulları'nın topraklarının bir kısmında... hakimiyet kurdu. Hızır Beyin ölümünden sonra yerine, Dündar Beyin diğer oğlu İshak Bey geçti. İshak Beyin Beyşehir ve Akşehir'e kadar beyliğin sınırlarını...
 • Arif Nihat Asya’tan iner gibi gel; Bekliyoruz yıllardır! Bulutlar kanat, rüzgâr kanat; Hızır kanat, Cibril kanat; Nisan kanat, bahar kanat; Ayetlerini ezber bilen Yapraklar... 'lar; Yoldaşları, "Şahin", "Ali", "İsa", "Hızır" adlı.. Ellerde kılıçlar, yatağanlar ki su içmiş Seyhun'dan, Aral'dan; Kızılırmak'lı, Murat'lı. Onlardı gelenler...
 • Suyolcuzâde Sâlih Ef.ilahîci olmuştu. Belirli bazı günlerde ilahîler okuması için çağrılırdı. Hızır llyas Ağa»Suyolcuzâde Salih Efendi'nin Enderün'a giriş tarihim (Hicrî 1230) M...
 • 18/66gerçekten buna karşılık bir ücret alabilirdin." AÇIKLAMA 59. Bütün güvenilir hadis kitaplarında bu kulun ismi "Hızır" olarak bildirilmiştir. Bazılarının...
 • Tanbûri Mustafa ÇavuşEfendi'nin oğlu olduğunu, bu yüzden "Kadı-zâde" adını aldığını söylüyor. Refik Ahmed Sevengil ise, Hâfız Hızır İlyas Efendi'nin "Vak'ayi-i Letâif-i Enderûn...
 • Can Bir Misafirşarabın içmiş gibi Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalır derler Meğer Hızır İlyas oda Ab-ı hayat içmiş gibi g • t • d Yunus Emre Yunus Emre Portalı Bakınız...
 • Kadir Gecesikadir, her gördüğünü Hızır bilmek Din adamlarının bazısı, leyle-i kadrin senenin günleri içinde gizlenmiş olduğunu söylemişlerdir. İhmalkarlık yapmasınlar... ve diğer geceleri de ihya etsinler diye bu gecenin gizlendiğini ifade etmişlerdir. Hızır aleyhisselam da gizlenmiştir. İlim adamlarına ve zahid...
 • 18/63denizdeki yolu tutup bir deliğe girmiş olması da orada bir su deliğine sıçramış olmasıyla açıklanabilir. Gerçekten bu kayanın yanında Musa ile Hızır...
 • 18/70. (Musa) Dedi ki: "Eğer isteseydin gerçekten buna karşılık bir ücret alabilirdin." AÇIKLAMA 59. Bütün güvenilir hadis kitaplarında bu kulun ismi "Hızır...
 • Türk musikisi bestekârlarıAlazraki - 1913 *Hayri Yenigün - 1979*Hırant Kenkiloğlu - 1978 *Hızır Ağa - 1760 *Hikmet Bey - 1923 *Hristo Ağa (lavtacı) - 1914 *Hulusi Gökmenli - 1954...
 • 18/56peygamberlerden istememelidirler, çünkü Peygamber azab getirmek için değil, insanları azaba uğratmaktan kurtarmak için gönderilmiştir. HARİTA-VII Musa ve Hızır...
 • 18/55peygamberlerden istememelidirler, çünkü Peygamber azab getirmek için değil, insanları azaba uğratmaktan kurtarmak için gönderilmiştir. HARİTA-VII Musa ve Hızır...
 • Süleyman Necmi Selmen-2003) | Hasan Canpolat (2003-2006) | Veysel Dalmaz (2006-2009) | Ali Kolat (2009- ) Osmanlı Devleti Trabzon Valileri Hızır Hâkim | Hayrettin Paşa | Zağanos Paşa...
 • İhsan Sağlamilgili bu madde taslaktır. İçeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. Osmanlı Devleti Trabzon Valileri Hızır Hâkim | Hayrettin Paşa...
 • Korkuteli, Antalyakitabesinde Emir SİNANÜDDİN-ÇALIŞBİR-İLYASBİN HAMİT ismi mevcuttur.Tekeoğulları (1300-1423) Yunus beyin ölümünden sonra yerine oğulları Mahmut ve Hızır Bey Teke...
 • 18/1Musa'nın bir seyahati esnasında Hazreti Hızır'la karşılaştığı, aralarında cereyan etmiş olan konuşmaları ve Allah'ın kudretine şahitlik eden bir takım...
 • Bestekarlar*Haydar Tatlıyay - 1963 *Hayim Alazraki - 1913 *Hayri Yenigün - 1979*Hırant Kenkiloğlu - 1978 *Hızır Ağa - 1760 *Hikmet Bey - 1923 *Hristo Ağa (lavtacı...
 • Aziz Mahmud HüdayiBey - 1868 *Haydar Can - 1540*Haydar Tatlıyay - 1963 *Hayim Alazraki - 1913 *Hayri Yenigün - 1979*Hırant Kenkiloğlu - 1978 *Hızır Ağa - 1760 *Hikmet Bey...
 • Gavsi Baykara*Hızır Ağa - 1760 *Hikmet Bey - 1923 *Hristo Ağa (lavtacı) - 1914 *Hulusi Gökmenli - 1954 *Hüseyin Baykara - 1506 *Hüseyin Dede (Eyyubi) - 1740 *Hüseyin...
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.