FANDOM


Şablon:ET

Şablon:Elmalı Tefsiri

Ilk

Aşağıda her bir çalışma grubunun konusu şablon olarak verilmiştir. Böylece ne kapsamlı çalışma yapılması hedeflenmektedir.

Orijinali
(Kitabi sayfalardaki hali)
Mukayese
(Orijinal Elmalı Tefsiri ile Güncel Türkçesinin Mukayesesi[ ]
Güncel Türkçe
(Aslı ve bizim asla sadık güncel Türkçeleştirme çalışmamız)
Taslak
(HTML çevirmede arapça kodlar eksik)
(İngilizce ve aslı - ikisi bir arada)
(Arapça ve aslı - ikisi bir arada)
Video
(Elmalı Tefsiri Orijinal ve Sadeleştirilmiş Türkçe Okulamaları)

Şablon:Elmali Tefsir

Bakınız

Şablon:Elmalıbakınız d


Elmalı Elmalı (Anlam ayırım) Elmalı, Antalya Elmalı kaymakamları Elmalı Kaymakamlığı Elmalı belediye başkanları Elmalı Belediye Başkanlığı
Muhammed Hamdi Yazır Elmalı'lı Muhammed Hamdi Yazır Küçük Hamdi
Elmalı'lı Muhammed Hamdi Yazır/ŞİİRLERİ
Elmalı Tefsiri Elmalı/Mukaddime Elmalılı Orjinal Tefsiri Elmalı Tefsiri (Orjinal) Elmalı Orjinal Tefsir PDF formatında Elmalı Mealini oluşturmak için düzenleme bilgileri Elmalı Orjinal Meali<br
Şablon:Elmalı Template:Elmalı Tefsiri< Template:Elmalı örneği Şablon:ET Şablon:Muhammed Hamdi Yazır
İlk defa Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü tarafından Orijinal Elmalı Tefsiri PDF olarak internet ortamına kazandırıldı 1. Fatiha.pdf 2. Bakara.pdf 3.Al-i-Imran.pdf 4. Nisa.pdf Maide.pdf Enam.pdf Araf.pdf Enfal.pdf Tevbe.pdf Yunus.pdf Hud.pdf Hud.pdf Rad.pdf Ibrahim.pdf Hicr.pdf Nahl.pdf Isra.pdf Kehf.pdf Meryem.pdf Taha.pdf Enbiya.pdf Hacc.pdf Muminun.pdf Nur.pdf Nur.pdf Suara.pdf Neml.pdf Kasas.pdf Ankebut.pdf Rum.pdf Lokman.pdf Secde.pdf Ahzab.pdf Sebe.pdf Fatir.pdf Yasin.pdf Saffat.pdf Sad.pdf Zumer.pdf Mumin.pdf Fussilet.pdf Suara.pdf Zuhruf.pdf Duhan.pdf
Casiye.pdf
Ahkaf.pdf
Muhammed.pdf
Fetih.pdf
Hucurat.pdf
Kaf.pdf
Zariyat.pdf
Tur.pdf
Necm.pdf
Kamer.pdf
Rahman.pdf
Vakia.pdf
Hadid.pdf
Mucadele.pdf
Hasr.pdf
Mumtehine .pdf .pdf
Saff.pdf
Cuma.pdf
Munafikun.pdf
Tegabun.pdf
Talak.pdf
Tahrim.pdf
Mulk.pdf
Kalem.pdf
Hakka.pdf
Mearic.pdf
Nuh.pdf
Cin.pdf
Muzemmil.pdf
Muddessir.pdf
Kiyame.pdf
Insan.pdf
Murselat.pdf
Nebe.pdf
Naziat.pdf
Abese.pdf
Tekvir.pdf
Infitar.pdf
Mutaffifin.pdf
Insikak.pdf
Buruc.pdf
Tarik.pdf
Ala.pdf
Gasiye.pdf
Fecr.pdf
Beled.pdf
Sems.pdf
Leyl.pdf
Duha.pdf
Insirah.pdf
Tin.pdf
Alak.pdf
Kadr.pdf
Kadr.pdf
Zilzal.pdf
Adiyat.pdf
Karia.pdf
Tekasur.pdf
Asr.pdf
Humeze.pdf
Fil.pdf
Kureys.pdf
Maun.pdf
Kevser.pdf
Kafirun.pdf
Nasr.pdf
Tebbet.pdf
Ihlas.pdf
Felak.pdf
Nas.pdf

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.