FANDOM


Wikipedia-logo-tr
'den HDKD/Kamer ile ilgili bir şeyler var.
Sheikh Mustafa Ismail Surah Qamar 1954 Ramadhan in Lebanon-1

Sheikh Mustafa Ismail Surah Qamar 1954 Ramadhan in Lebanon-1

Bakınız

Şablon:Kamerbakınız - d


Kamer Qamer Qamar
Al qamar El- kamer
Al-Qamar surah Kamer suresi Surah Qamar
Kamer/VIDEO Kamer/AUDİO Kamer suresi/Kelime meali
KAMER Kamer Suresi Kamer Suresi/1-22 Kamer Suresi/23-40 Kamer Suresi/41-55
Kamer Suresi/Albanian Kamer Suresi/Azerice
Kamer Suresi Kamer suresi/Aslı
Kamer Suresi/MEAL Kamer Suresi/VİDEO
Kamer Suresi/TEFSİR Kamer Suresi/Elmalı Kamer Suresi/Elmalı Orijinal PDF Kamer Suresi Dosya:54-Kamer.pdf Kamer Suresi/Seyyid Kutup
Kamer Suresi/TEZHİB Kamer Suresi/HAT Kamer Suresi/FAZİLETİ Kamer Suresi/HİKMETLERİ Kamer Suresi/KERAMETLERİ Kamer Suresi/AUDİO Kamer Suresi/HADİSLER Kamer Suresi/NAKİLLER Kamer Suresi/EL YAZMALARI Kamer Suresi/VP Kamer Suresi/WP Kamer Suresi/Transkriptleri
Kavramlar Husufî'l-Kamer

الشيخ مصطفى اسماعيل, سورة القمر و طارق ، تلاوة رائعة

الشيخ مصطفى اسماعيل, سورة القمر و طارق ، تلاوة رائعة.

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Yaklaştı Saat, yarıldı Kamer

2. Hâlâ bir âyet görseler yüz çevirip derler: müstemir bir sihir

3. Yalan dediler, hevâlarına uydular, halbuki her emir müstekır

4. Celâlim hakkı için onlara kıssalardan öyleleri de geldi ki onlarda zecr edecek haberler var

5. Bir hikmeti baliga, fakat inzarlar faide vermiyor

6. Sen de onlardan yüz çevir, o gün ki çağırıcı görülmedik müdhiş bir şey'e çağırır

7. Gözleri düşgün düşgün kabirlerden çıkarlar, sanki çıvgın çekirgeler

8. Gibi çağırana koşarak, der ki kâfirler: bu pek zorlu bir gündür

9. Onlardan evvel Nuh kavmı tekzib etti yalancı dediler o kulumuza, mec'nun dediler, çok incittiler

10. O da nihayet rabbına duâ etti, ben dedi, mağlûbum, hemen nusratını ver

11. Bunun üzerine Göğün kapılarını açtık dökülen bir su ile şakır şakır

12. Yeri de fışkırtık kaynaklar halinde, derken su birleşti bir emr üzerine ki olmuştu öyle mukadder

13. Onu ise taşıdık elvahlı ve kenetli bir hamule üzerinde ki akar

14. Nezaretimizle giderdi o nankörlük edilen zata bir mükâfat olarak

15. Celâlim hakkı için bıraktık ta onu bir âyet olarak, fakat düşünen mi var?

16. Ki nasıl azâbım ve inzarlarım?

17. Şanım namına Kur'anı müyesser de kıldık düşünmek için, fakat düşünen mi var?

18. Tekzib etti de Âd nasıl oldu azâbım ve inzarlarım?

19. çünkü salıverdik üzerlerine müstemirr, nühusetli bir günde bir soğuk rüzgâr ki sarsar

20. İnsanları kökünden devrilen hurma kütükleri gibi yolar

21. Bak nasılmış azâbım ve inzarlarım?

22. Şanım namına Kur'anı müyesser de kıldık düşünmek için, fakat düşünen mi var?

23. Semûd o inzarları tekzib ettiler

24. Şöyle dediler: içimizden bir beşere mi tabi' olacağız? Şübhesiz biz o vakıt şaşkınlık içinde kalır ateşlere yanarız

25. O zikir aramızdan ona mı bırakıyorlar? Belki o bir şimarık yalancıdır

26. İleride bilecekler o şimarık yalancı kimdir?

27. İşte biz onlara bir fitne olmak üzere o Nâkayı (o dişi deveyi) salıyoruz. Onun için gözet onları ve sabırlı ol

28. Hem haber ver onlara ki su aralarında nevbetle taksim ve her su alış huzur iledir

29. Bunun üzerine sahiblerine bağırdılar o da silâha sarıldı da ayaklarını çırptı

30. Fakat bak nasıl oldu azâbım ve inzarlarım

31. Çünkü biz üzerlerine tek bir sayha salıverdik, ağılcı çırpısı gibi kırılıp döküle kaldılar

32. şanım namına Kur'anı müyesser de kıldık düşünmek için, fakat düşünen mi var?

33. Lûtun kavmı o inzarlara yalan dediler

34. Biz gönderdik üzerlerine taşlar yağdıran, yalnız Lûtun ailesini necata çıkardık bir sehar

35. Tarafımızdan bir ni'met olarak, işte şükredeni böyle karşılarız

36. Celâlim hakkı için satvetimizin şiddetini kendilerine ıhtar da etmiş idi, fakat o ıhtarları cidal ile karşıladılar

37. Ve onun müsafirlerinden kâm almağa kalkıştılar, biz de gözlerini siliverdik de tadın bakalım dedik azâbımı ve inzarlarımı?

38. Ve Celâlim hakkı için bastırıverdi kendilerini bir sabah bir azâbı müstekır

39. Tadın bakalım azâbımı ve inzarlarımı

40. Şanım namına Kur'anı müyesser de kıldık düşünmek için, fakat düşünen mi var?

41. Şanım hakkiçin ali Fir'avne de geldi inzar edici Peygamberler

42. Âyetlerimizin hepsini tekzib ettiler biz de onları öyle bir tutuşla alıverdik ki muktedir bir azîze öyle yaraşır

43. Sizin kâfirleriniz onlardan hayırlımı? Yoksa sizin için kitablarda bir berâetmi var?

44. Yoksa biz yardımlaşır bir cem'iyyetiz mi diyorlar?

45. Her halde o cem'iyyet bozulacak ve arkalarını dönüp gidecekler

46. Daha doğrusu onların asıl mev'ıdi saattir ve o saat daha acı ve daha belâ ve bedterdir

47. Muhakkak ki mücrimler şaşkınlık ve çılgınlıklar içindedirler

48. O gün ki yüzleri üstü ateşte sürüklenecekler tadın ne imiş diye messi Sakar

49. Haberiniz olsun ki biz her şey'i bir kaderle yaratmışızdır

50. Emrimiz de başka değil birdir, bir lemhi basar gibidir

51. Celâlim hakkiyçin emsalinizi hep helâk da ettik fakat hani düşünen?

52. Bununla beraber işledikleri her şey defterlerdedir

53. Ve küçük büyük hepsi satra geçmiştir

54. Şübhesiz müttekıler Cennetlerde nur içinde

55. Sadakat meclisinde, kudretine nihayet olmıyan bir şehinşahın huzurı kibriyasında

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.