FANDOM


http://www.kuranikerim.com/t_elmalili_index.htm

Elmalı Tefsirinin sadeleştirilmesi projesi

 • Tefsirde geçen arabi huruf ve metinler, maalesef internette yayınlanan hiç bir Elmalı Tefsiri diye geçen bölümlerde yok. Sadece güncel Türkçesi var. O da eksik olarak sadeleştirilmiş. Eğer bir katkı sağlayıcı girerse, Türkiye'de ilk kez Elmalı tefsirinin tamamı internette yayınlanmış olur. Bu da büyüyk hayr olur.

Bir katkı sağlayıcı da sadeleştirme ile aslı arasında mukayese yaparsa proje tamamlanmış olur.

 1. Fatiha Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş
 2. Bakara Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 3. Bakara Suresi/HDKD/1.Cüz/Sadeleştirilmiş -
 4. Ali İmran Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 5. Nisa Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 6. Maide Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 7. En'am Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 8. Araf Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 9. Enfal Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 10. Tevbe Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 11. Yunus Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 12. Hud Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 13. Yusuf Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 14. Rad Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 15. İbrahim Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş-
 16. Hicr Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş
 17. Hicr Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 18. Nahl Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş
 19. Nahl Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 20. İsra Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 21. Kehf Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş-
 22. Meryem Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 23. Taha Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 24. Enbiya Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 25. Hac Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 26. Mu'minun Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 27. Nur Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 28. Furkan Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 29. Şuara Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 30. Neml Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 31. Kasas Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 32. Ankebut Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 33. Rum Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 34. Lokman Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 35. Secde Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 36. Ahzab Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 37. Sebe Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 38. Fatır Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 39. Yasin Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 40. Saffat Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 41. Sad Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 42. Zümer Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 43. Mü'min Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 44. Fussilet Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 45. Şura Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 46. Zuhruf Suresi/Elmalı -
 47. Duhan Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş-
 48. Casiye Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş-
 49. Ahkaf Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 50. Muhammed Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 51. Fetih Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 52. Hucurat Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 53. Kaf Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 54. Zariyat Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 55. Tur Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 56. Necm Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 57. Kamer Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 58. Rahman Suresi/ -
 59. Vakıa Suresi/ -
 60. Hadid Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 61. Mücadele Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 62. Haşr -
 63. Mümtehıne -
 64. Saf -
 65. Cuma -
 66. Munafikun -
 67. Teğabun -
 68. Talak -
 69. Tahrim -
 70. Mülk -
 71. Kalem -
 72. Hakka -
 73. Mearic -
 74. Nuh -
 75. Cin -
 76. Muzzemmil -
 77. Muddessir -
 78. Kıyamet -
 79. İnsan -
 80. Mürselat -
 81. Nebe -
 82. Naziat -
 83. Abese -
 84. Tekvir -
 85. İnfitar -
 86. Mutaffifin -
 87. İnşikak -
 88. Buruc -
 89. Tarık -
 90. A'la -
 91. Gaşiye -
 92. Fecr -
 93. Beled -
 94. Şems Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş/Şems -
 95. Leyl -
 96. Duha -
 97. İnşirah -
 98. Tin -
 99. Alak -
 100. Kadir -
 101. Beyyine -
 102. Zelzele -
 103. Adiyat -
 104. Karia -
 105. Tekasür -
 106. Asr -
 107. Hümeze -
 108. Fil -
 109. Kureyş -
 110. Ma'un -
 111. Kevser -
 112. Kafirun -
 113. Nasr -
 114. Tebbet -
 115. İhlas -
 116. Felak-
 117. Nas
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.