FANDOM


http://www.kuranikerim.com/t_elmalili_index.htm

DUA - ELMALI HAMDi YAZIR-0

DUA - ELMALI HAMDi YAZIR-0

Bakınız

Şablon:HDKDbakınız - d {{HDKDbakınız}}


HDKD Hak Dini Kur'an Dili Şablonda tabloda yapılan ve yapılacak işlerin çetelesi ve Dünya dillerine çeviri yöntemi var.
Arapça font problemi HDKD nin Güncel Türkçeleştirilmesi Yapılacaklar: 1- iç linkler verilecek 2- alt başlıklar verilecek 3- Arabi ifadeler eklenecek; önce latin hurufu ile okunuşu sonra da Arabi aslı eklenecek Sadeleştirilmiş Elmalı Tefsiri HDKD/Sadeleştirilmiş HDKD/Güncel Türkçe HDKD/Sadeleştirilmiş/Fatiha HDKD/Fatiha HDKD/Fatiha/Sadeleştirilmiş Fatiha/HDKD/Sadeleştirilmiş Fatiha Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş Bakara Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi sadeleştirilmesi
HDKD tercümeleri çalışması HDKD/Arapça HDKD/İngilizce
Elmalı tefsiri Elmalı Tefsiri Elmalı Tefsir
Elmalı Tefsiri (Orjinal) Elmalılı Orjinal Tefsiri Elmalı Orjinal Tefsir PDF formatında
Elmalı Orjinal Meali Elmalı Mealini oluşturmak için düzenleme bilgileri
Elmalı'lı Muhammed Hamdi Yazır
Hak Dini Kur'an Dili/Mukaddime Hak Dini Kur'an Dili/Mukaddime taslağı
Tefsir çalışmalarında HDKD < Fatiha Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
HDKD Mukayeseli çalışmalar Fatiha Suresi / Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri (Aslı ile güncel Türkçesinin mukayesesi) Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi taslağı Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi sadeleştirilmesi Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi İngilizce Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi mukayesesi Hak Dini Kur'an Dili/Nas Suresi Hak Dini Kur'an Dili/Nas Suresi İngilizce Hak Dini Kur'an Dili/Nas Suresi Arapça
HDKD/Sadeleştirilmiş HDKD/Fatiha HDKD/Bakara <
Şablon:Elmali Tefsir Şablon:Elmalı Tefsiri Tablolu HDKD çalışamaları çetelesi Şablon:Elmalıbakınız Şablon:Elmalı meali Şablon:HDKD Şablon:HDKD/Sadeleştirilmiş

Elmalı Tefsirinin sadeleştirilmesi projesiEdit

 • Tefsirde geçen arabi huruf ve metinler, maalesef internette yayınlanan hiç bir Elmalı Tefsiri diye geçen bölümlerde yok. Sadece güncel Türkçesi var. O da eksik olarak sadeleştirilmiş. Eğer bir katkı sağlayıcı girerse, Türkiye'de ilk kez Elmalı tefsirinin tamamı internette yayınlanmış olur. Bu da büyüyk hayr olur.

Bir katkı sağlayıcı da sadeleştirme ile aslı arasında mukayese yaparsa proje tamamlanmış olur.

 1. Fatiha Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş
 2. Bakara Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 3. Bakara Suresi/HDKD/1.Cüz/Sadeleştirilmiş -
 4. Ali İmran Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 5. Nisa Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 6. Maide Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 7. En'am Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 8. Araf Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 9. Enfal Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 10. Tevbe Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 11. Yunus Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 12. Hud Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 13. Yusuf Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 14. Rad Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 15. İbrahim Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş-
 16. Hicr Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş
 17. Hicr Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 18. Nahl Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş
 19. Nahl Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 20. İsra Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 21. Kehf Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş-
 22. Meryem Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 23. Taha Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 24. Enbiya Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 25. Hac Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 26. Mu'minun Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 27. Nur Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 28. Furkan Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 29. Şuara Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 30. Neml Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 31. Kasas Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 32. Ankebut Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 33. Rum Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 34. Lokman Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 35. Secde Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 36. Ahzab Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 37. Sebe Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 38. Fatır Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 39. Yasin Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 40. Saffat Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 41. Sad Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 42. Zümer Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 43. Mü'min Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 44. Fussilet Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 45. Şura Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 46. Zuhruf Suresi/Elmalı -
 47. Duhan Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş-
 48. Casiye Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş-
 49. Ahkaf Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 50. Muhammed Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 51. Fetih Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 52. Hucurat Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 53. Kaf Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 54. Zariyat Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 55. Tur Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 56. Necm Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 57. Kamer Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 58. Rahman Suresi/ -
 59. Vakıa Suresi/ -
 60. Hadid Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 61. Mücadele Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş -
 62. Haşr -
 63. Mümtehıne -
 64. Saf -
 65. Cuma -
 66. Munafikun -
 67. Teğabun -
 68. Talak -
 69. Tahrim -
 70. Mülk -
 71. Kalem -
 72. Hakka -
 73. Mearic -
 74. Nuh -
 75. Cin -
 76. Muzzemmil -
 77. Muddessir -
 78. Kıyamet -
 79. İnsan -
 80. Mürselat -
 81. Nebe -
 82. Naziat -
 83. Abese -
 84. Tekvir -
 85. İnfitar -
 86. Mutaffifin -
 87. İnşikak -
 88. Buruc -
 89. Tarık -
 90. A'la -
 91. Gaşiye -
 92. Fecr -
 93. Beled -
 94. Şems Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş/Şems -
 95. Leyl -
 96. Duha -
 97. İnşirah -
 98. Tin -
 99. Alak -
 100. Kadir -
 101. Beyyine -
 102. Zelzele -
 103. Adiyat -
 104. Karia -
 105. Tekasür -
 106. Asr -
 107. Hümeze -
 108. Fil -
 109. Kureyş -
 110. Ma'un -
 111. Kevser -
 112. Kafirun -
 113. Nasr -
 114. Tebbet -
 115. İhlas -
 116. Felak-
 117. Nas
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.