D : HS. Hukuk Sözlüğü. Hukuk Sözlüğü/İngilizce S342 İflas yolu ile adi takip
1-100 HS/A. HS/1HS/2HS/3HS/4HS/5HS/6HS/7. HS/8. HS/9HS/10HS/11HS/12HS/13HS/14. HS/15HS/16HS/17HS/18HS/19HS/20HS/21HS/22HS/23HS/24HS/25HS/26HS/27. HS/28. HS/29HS/30HS/31HS/32HS/33 HS/34HS/35HS/36HS/37. HS/38. HS/39 HS/40HS/41HS/44HS/42HS/43 HS/45HS/46HS/47. HS/48. HS/49


101-200 HS/122. HS/123.
201-300 HS/202 - HS/203
300 HS/320 . HS/321 HD/342 HS/350-351 HS/352-HS/353HS/354HS/354-355 HS/356-357 HS/358-359HS/360-361 [[]] [[]] [[]]
400 HS/397HS/398HS/399HS/400HS/401HS/402HS/403 . HS.404.HS/404
500 HS/500-509. HS/510-519. HS/520-529. HS/530-539. HS/540-549.HS/550-559.HS/560-569.HS/570-579.HS/580-589.HS/590-599.
600 HS/600-609. HS/610-619. HS/620-629. HS/630-639. HS/640-649. HS/650-659. HS/660-669. HS/670-679. HS/680-689. HS/690-699. HS/698-699. HS/696-697. HS/694-695. HS/692_693. HS/690-691
700 HS/700HS/701HS/702HS/703HS/704 .HS/706HS/707HS/708HS/709HS/710HS/711HS/712HS/713HS/714HS/715 .HS/700-709HS/710-719HS/720-729HS/730-739HS/740-749HS/750-759HS/760-769HS/770-779HS/780-789HS/790-799
800 HS/800-809HS/810-819HS/820-829HS/830-839HS/840-849HS/850-859HS/860-879HS/870-879HS/880-889HS/890-899
900 HS/900-901HS/902-903-904• •HD/KısaltmalarHS/AHS//BHD/CHD/D HakHukukAdaletYargıMevzuatArzuhalİstidaDilekce

AJANDA : Genellikle senelik olarak hazırlanmış gün taksimatlı ve günlük işlerin yazıldığı muhtıra. AJANS : (Fr.) 1) Her türlü haberi toplayıp ilgililere bildiren teşekkül. 2) Ticarî bir teşekkülün kolu. AJUSTEMAN : (Sig. Huk.) Fiyat tablolarının düzeltilmesi metodları olup, hdyat sigortası işlemlerin kullanılır. AKAB : Arka, peş, topuk, ökçe. AKABİNDE : Arkasından, hemen arkadan, ardından, hemen ardından. AKADEMİ : (Yun. - Fr.) ilim, sanat ve edebiyatta ilerleme, gelişmeyi sağlamak 6macıyle kurulan okul ve kukumlara denir. Güzel Sanatlar Akademisi; İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi. Bunlardan başka Türk Dil Kurumu, Tarih Kurumu, Hukuk Kurumu ve Cağrafya Kurumu da birer akademi sayılırlar.

	AKADEMİK : Bir akademide söylenecek kadar çok sanatlı ve çok bilgince olan.
	AKAİD : (Ar.) Akidler, inançlar, inanılan şeyler.

AKALLİYET : (Ar.) Bak. Azınlık. AKALLİYET HUKUKU : Azınlıklar hukuku. Bir devlet içindeki azınlıkların hakları. Ekseriya milletlerarası andlaşmalarda kabul ve tesbit edilmiş olur. AKALLİYETLERİN TEMSİLİ : Bazı memleketlerin özellikle teşrii seçim için kabul ettikleri bir sistemdir ki, bu sistemde oyların çoğunluğunu kazanmamış olan aday liste'lerine de belirli oranda üyelik sağlamış olur.

AKAMET : (Ar.) Kısırlık, verimsizlik, neticesizlik, kesintiye uöramtı

AKARAT-ı MEVKUFE : (Es. Huk.) Vakfölunan gelir getirir menkul mallar demektir. Vakfolunan mallar iki kısımdır. Biri aynları ile intifa olunan câmi, okul, hastane gibi vakıflardır. Bunlara «müessesatı hayriye», Diğeri, varidatından istifade edilen, hamam, dükkân gibi vakıflardır. Bunlara da «akaratı mevkufe» denir. AKARAT-ı VAKFİYE : (Es. Huk.) Vakıf akar- AKAR SULAR : Bak. Kendi kendine akan sular, sular hukuku. AKARYAKIT : Gaz, benzin, mazot gibi sıvı yakacak. AKÇA : (fr. Monnaie, argent, - İng. money). Nakit, para demektir. Eskiden özellikle madenî para anlamına kullanılırdı. Bir kese akça beş yüz kuruştu. AKÇALI : (fr. fiscal, financier - İng. fiscal, financial). Malî, para ve sayca konularına ilişkin özellikler. AKÇA ÖDEME : Tediye. Para ile ödeme. AKÇA RAYİCİ : Paranın geçerlik değeri. AKD : 1. Düğümlemek, bağlamak. 2. Tarafların icap ve kabul ile bağlanmaları. Çoğulu ukud'dur. AKDEM : (Ar.) Önceki, ilk önce. AKDETMEK : 1. Anlaşma, sözleşme, ittifak gibi bağıtlar ve kurul içtimaları gibi toplantılar yapmak. 2. Nikâh için, kıymak. 3. Sözleşme andlaşma için yapmak. AKDî FAİZ : (Tic.) Alacağın mukavele ile tesbit olunan medenî semeresidir. Ticaret muamelelerın e şart edilmemiş olsa bile faiz verilmek lazımdır. (Borçlar Kanunu 307)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.