Mahallî mülkî idare âmirleri ile adlî ve askeri mokamlar; kanun ve nizam hükümle- Tine uygun isteklerini acele hallerde sözlü olarak yapabilirler. Ancak bu istek en kısa zamanda yazılı olarak teyit edilir. Diğer makamların istekleri mahallî mülkî idare âmirleri kanalı ile jandarmaya görev olarak verilir. Görevleri ile ilgili olarak jandarmanın diğer makamlarla ilişkileri, birlikte çalışma ve işbirliği esasları da dahil jandarmanın komuta ve kontrol ilişkileri yönetmelikte açıklanır.

JANDARMA YETKİLERİ : Parmak izi almak, senaryo ve filimleri tetkik etmek hariç, poliste bulunan yetkileri kullanır. Polis olmıyan yerlerde jandarma ayni zamanda polise ait olan vazifeleri de ifa eder.

JANT : (Fr.) Tekerleğin çember kısmı, ispit.

JENOSİT : İnsanlığa karşı işlenmiş suçlar. Özellikle 2. Cihan savaşından sonra Nazi lerin işledikleri suçları adlandırmak için jenosit deyimi kullanılmıştır.

JERİYATRİ : (Tıp) İhtiyarlık çağının hastalıklariyle uğraşan hekimlik bilgi dalı. JİMNASTİK : (Yun.) Bedeni çevikleştirmek ve güçlendirmek için bir usul altında yapılan vücut hareketleri, idman, beden eğitimi, JOKEY : (İng.) Yarışlara çıkarılan atlara bi nip onları koşturmayı meslek edinen kimse. JÖN TÜRK : 1868 yılından sonra Avrupada ki «yenilik isteyen genç Osmanlılar» için kultanılmaya başlanmış söz. JUNTA : (Fr.) İspanya ve Portekiz'de bazı idare kurulları için kullanılan bu söz, politikada bir kaç kişilik topluluk anlamına kullanılır, Özellikle askerî kişilerden kurulan teşkilât. JUDO (JİU - JiTSU) • Başta, el, kol, bacak ustalıklurı olmak üzere çeşitli vücut hareketleri ile rakibi altetme sporü, Silâhsız savunma esasına dayanır. 1650 de Çin'de geliştirilmiş, daha sonra Japonya'da yayılarak Ulusal spor haline getirilmiştir. Bir çok ülkelerde Polisler ve Ordu mensupları bu sporu mesleklerinin bir kolu olarak öğrenirler. Bizde de judo gittikçe önemli bir spor kolu olmaktadır.

JEST : (Fr.) Gösterişli veya anlamlı davra nış, çalım. JETON (Fr.) Kumarda, P,T.T. Genel telefonlarında, garsonların kasa ile olan hesap- laşmaları gibi yerlerde kullanılan, madenî veya plâstikten yapılmış bir nevi marka. JİGOLO : (Fr.) Yaşlı kadınlarla parası için gezip tozan genç oğlan. JURİSPRUDENCE : Kanun bilgisi. JURNAL : (Fr.) Bildirme. Yevmiye defteri. JÜBİLE : (Fr.) Bir mesleğin ellinci ya da yirmibeşinci yılını başarıyla bitirmiş olanların kutlama töreni. Bu tören evlilik hayatının bu türlü yıl dönümleri için de yapılmakta- dır, JÜRE : (Fr.) Jüriye dahil üye.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.