FANDOM


Habeşistan Etiyopya'nın eski adı. Etiyopya,   Afrika'nın (ve dünyanın) en eski bağımsız uluslarındandır. 1936-1941 yılları arasında   İtalya'nın işgali dışında hiçbir ülkeye bağımlı olmamış olup, tarih kayıtlarında hakkında çok şey aktarılmış bir ülkedir. 

Bilim adamları Afar bölgesinde 3 milyon yıllık insan iskeleti kalıntıları bulmuşlardır. Ülke hakkında tarih kayıtları yaklaşık M.Ö.5000 yılına dayanmakta olup, bu devirde zamanın   Mısır   firavunlarının Kızıldeniz boyunca altın, fildişi, tütsü ve köle aramak üzere yaptırdıkları keşiflerde buraya geldikleri tahmin edilmektedir. Ülkenin   Eski Ahit'teki Kral Süleyman (Hz.Süleyman) ve Saba Kraliçesi hikayesinde geçmesi,  Hıristiyanlığı ilk kabul edenler arasında bu topraklardaki Aksum Krallığı'nın olması,  İslamiyet'in doğuşunda Bilal-ı Habeş (Habeşistanlı Bilal)'in ilk inananlardan biri olması, ilk   Müslümanlar'dan bazılarının Habeşistan'a "muhaceret" etmesi Etiyopya'nın üç büyük dinin tarihinde de önemli bir yer kapladığını göstermektedir.

Etiyopya'nın etnik yapısı karmaşıktır. Halkın önemli bir kesimi   Sami (Habeşçe) veya  Kuşi dil konuşur. Sami dil konuşanlar kendilerini 'Habeşa' olarak nitelerlerse de diğer etnik gruplar bu nitelemeyi kabul etmez.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.