Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.304
pages

Şablon:Haberbakınız - d


Haber Ahbar
Ahbâr 39, "ha"nın kesri veya fethi ile "hıbr" kelimesinin Çoğuludur.
Tahbir (haber verme), tahsin (güzelleştirmek, takdir etmek) mânâsına "hıbır "dan türemiş ve mürekkep demek olan "hıbr" ile de ilişkili olarak ilm-i tahbir ; yani yazıp/çizen, güzelleştirip süsleyen veya yazma ve anlatma yoluyla tesbit ve devam ettirmeye çalışan demektir. Yahut güzel kalem sahibi, güzel şeyleri toplayıp, devam ettirmeye çalışan yüksek alimler demektir.
Bu mânâ ile Yahudi alimlerine "ahbar" denilmiştir. Bu deyim daha çok Yahudi fakihleri için kullanılır. [40]
Jurnal - Jurnalcilik
Jurnalist - Haberci
“Bazıları, bazı şeylerin bazı yerlerde yayınlanmasını istemez. İşte o şeylere haber diyoruz.” John KEANE, Siyaset Bilimi Profesörü


Ahbâr 39, "ha"nın kesri veya fethi ile "hıbr" kelimesinin Çoğuludur.


Tahbir (haber verme), tahsin (güzelleştirmek, takdir etmek) mânâsına "hıbır "dan türemiş ve mürekkep demek olan "hıbr" ile de ilişkili olarak ilm-i tahbir ; yani yazıp/çizen, güzelleştirip süsleyen veya yazma ve anlatma yoluyla tesbit ve devam ettirmeye çalışan demektir. Yahut güzel kalem sahibi, güzel şeyleri toplayıp, devam ettirmeye çalışan yüksek alimler demektir.
Bu mânâ ile Yahudi alimlerine "ahbar" denilmiştir. Bu deyim daha çok Yahudi fakihleri için kullanılır. [40]


Jurnal - Jurnalcilik


Jurnalist - Haberci


28 Temmuz 2021
Şu anki madde sayısı: 80.304
 


‎‎