FANDOM  • Habke [3] Zariyat: 51/7, dikkat ve özenli sağlam ve sanatla dokunmuş, yol yol hareli kumaşa denir.
  • Hubuk, "habke"nin de "hibak"ın da çoğulu olabilir.
  • "Tarıkın çoğulunun "turuk"," misal"ın çoğulunun "müsül" olduğu gibi.
  • Hibak ise, rüzgâr latif estiğinde denizde veya kumda meydana gelen yol yol kırıntılara denir.
  • Saçların çok kıvırcıklığından oluşan dalgalanmalara da]] "hubük"' denilir.
  • Bu maddenin aslı "habk"tır. "Habk", sıkı bağlayıp, muhkem kılmak ve kumaşı, sıkı, sağlam, *üzerinde sanat eseri ortaya çıkacak şekilde, güzel bir zemin üzere dokumak mânâsına gelir.
  • Kısacası, kumaşı güzel ve sıkı dokumak demektir.
  • Bazılarınca, kumaşların desen desen dokunmasından kinaye olarak, yıldızların yolları olarak da *tefsir edilmiştir.[4] Mehmet Yaşar Soyalan, Elmalılı Tefsirinde Kur’ani Terimler ve Deyimler, Ağaç Yayınları: 131/132. (4528-4529)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.