FANDOM


Kale gibi mavi renkli kurşunla örtülü demir kapılardır. Sarı Mehmed Ağa Hanı, kurşunludur. Sultan Bayezid Hanı, Yörgüç Paşa, Bayezid Paşa, Koca Mehmed Hanları, Kapan hanı (Tartı buradadır), Rıdvan Ağa hanı, Mehmed Paşa hanı, ona yakın Büyük timarhâne eski ve mâmurdur.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.