FANDOM


Hadîs Her söylenişinde yeni haber gibi dinlenmeğe lâyık. Peygamberimizin (A.S.M.) sözü, emri ve hareketi. Sünnet-i Nebeviyye. Hadisten bahseden ilim. (Bak: Tevâtür)

Hâdis Yeni. Sonradan olan şey. Değişen. Hudus eden.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.