FANDOM


Hadis-i Erbain Tercümesi | Kırk hadis TercümesiEdit

Bakî'nin bu eseri, Hz. Muhammed'in (s.a.v.)sözlerinden Eba Eyyub-i Ensarî tarafından rivayet edilen hadislerin kırkının toplanarak tercüme edilmesi surtiyle meydana getirilmiştir. Bu eser elde bulunmamaktadır. Eserin varlığı Nev'izade Atayî'nin Şakayıku'n Numaniyye Şerhi'nde söylenmektedir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.