FANDOM


Bakınız

Şablon:Kütübü sitte - d


Kütübü Sitte - Kütüb-i Sitte
Kütüb-i sitte
(Arapça: الكتب الستة‎, Farsça: صحاح سته). Altı kitap anlamına gelmektedir. Ehl-i Sünnet tarafından en sağlam hadis kaynakları olarak kabul edilmektedir.
 : Sahih-i Buhari (صحيح البخاري)
 :Sahih-i Müslim (صحيح مسلم)
 : Sünen-i Nesai (النسائي سُنن)
 : Sünen-i Tirmizi (سُـنَن الترمذي)
 : Sünen-i Ebu Davud (سُنن أبو داوود)
 : Sünen-i İbn Mace (سُنن ابن ماجة)
 : Kütüb-i erbaa: İmâmiyye (Caferiyye) mezhebinin dört temel hadis kitabı.
 :ar:كتب الصحاح :az:Altı kitab :de:Al-Kutub as-sitta :en:Six major hadith collections

Birinci BölümEdit

Hadis TarihiEdit

İslâmî ilimlerin en eskisi hadis ilmidir (1). Hadîs ilmi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'la başlayıp zamanla kemâle ermiş bir ilimdir. Hatta bu ilmin, başlangıçtan beri ara vermeden gelişmeler kaydederek yol aldığını, günümüzde bile insanlığa hizmetler vererek tekâmülünü devam ettirdiğini söyleyebiliriz.

Elbette her devirde aynı derecede terakkî ve parlama gösterememiştir. Çok parlak gelişmeler ve şaşaalı asırlar, kemâlin zirvesine ulaştığı devreler yaşadığı gibi, durakladığı,hizmet ve tesirinin sınırlandığı zamanlar da olmuştur.

Hulâseten şu söylenebilir: Hadîs tarihi, şaşaa yönüyle, İslâm tarihiyle belli bir paralellik arz eder: İslâm'ın parlama döneminde o da parlamış, güzîde, en orijinal ve en mûteber muhalled eserlerini vermiştir. İslâm'ın duraklama döneminde de duraklamış,orijinallikten uzaklaşmış, öncekilerin tekrarından dışarı çıkamayan eserler vermiştir.

Şu demek oluyor: Mü'minler Nebilerinin sünnetine ehemmiyet verip ilmini geliştirdikçe, Allah da maddi terakki, siyasî üstünlük şeklinde onları mükâfatlandırmıştır.

Araştırıcılar, umumiyetle, hadîs sahasında yapılan çalışmaların mahiyetini göz önüne, alarak, hadîs târihini başlıca dört safhaya ayırırlar:

1- Tesbit Safhası

2- Tedvin Safhası

3- Tasnif Safhası

4- Tehzib Safhası

______________

(1) Hadis nedir, ne değildir, gibi "hadis"le ilgili teknik açıklamayı usul-i hadis le ilgili bölümde yapacağız

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.