FANDOM


Hain Emanete hıyanet eden. İyiliğe karşı kötülük eden.

HIYANET

Sözlükte "sözünde durmamak, eksiltmek, emaneti yerine getirmemek" gibi anlamlara gelir. Hıyanet eden kimseye hâin denir. Kur'ân'da hıyaneti yasaklayan pek çok âyet vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: "Ey îmân edenler! Allah'a ve Peygamber'e karşı hainlik etmeyin, size güvenilen şeylere bile bile hıyanet etmiş olursunuz" (Enfâl, 8/27), "...Allah hainleri sevmez" (Enfâl, 8/58). Hz. Peygamber de hıyaneti, nifâk (iki yüzlülük) alâmeti saymıştır (bk. Buhârî, Îmân, 24). Mü'minin içi ve dışı birdir; kötülük ve hainlik düşünmez. Fâcir ise hilekârdır ve düşük duygulara sahiptir (bk. Ebû Dâvûd, Edeb, 5). Ayrıca Hz. Peygamber, "Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona hıyanet etmez, dara düşünce yardımsız bırakmaz, ona karşı yalan söylemez..." (Tirmizî, Birr, 18), "Bir kardeşin seni doğru söylüyor sandığı halde senin ona yalan söylemen çok büyük bir hâinliktir" (Ahmed,, IV, 183), "Güvenilir olmayanın îmânı da yoktur." (Ahmed,, III, 135, 154, 210, 251) şeklindeki sözleriyle müslümanın asla başkalarına hıyanet edemeyeceğini belirtmiştir. (M.C.)

Edit

Lupa Sıfat Edit

Ico libri Anlamlar

[1] hain.
[2] acımasız.

Write Yazılışlar

خائن

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Köken
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.