FANDOM


Hakikat (C.: Hakaik) Bir şeyin aslı ve esâsı. Mahiyeti. Gerçek. Doğru. Sahih. Künh. Sâbit ve vâki.

Kadirbilirlik. Sadâkat, doğruluk. Kâinat ve tabiat ve uluhiyet hakkında bütün teşbih ve mecazlardan âri ve zâhir olan gerçek.

"Mecâz" karşılığı, esas olarak kullanılan kelime.

Edb: Bir kelime neyi anlatmak için konulmuş ise, bu kelimenin o mânada kullanılması; göz kelimesinin, aynı o bilinen uzuv mânasında kullanılması gibi. Bak: Mahiyet, Mecaz)

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] (C.: Hakaik) Bir şeyin aslı ve esâsı. Mahiyeti Gerçek Doğru Sahih Künh Sâbit ve vâki Kadirbilirlik Sadâkat doğruluk
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.