FANDOM


DUA - ELMALI HAMDi YAZIR-0

DUA - ELMALI HAMDi YAZIR-0

Bakınız

Şablon:HDKDbakınız - d {{HDKDbakınız}}


HDKD Hak Dini Kur'an Dili Şablonda tabloda yapılan ve yapılacak işlerin çetelesi ve Dünya dillerine çeviri yöntemi var.
Arapça font problemi HDKD nin Güncel Türkçeleştirilmesi Yapılacaklar: 1- iç linkler verilecek 2- alt başlıklar verilecek 3- Arabi ifadeler eklenecek; önce latin hurufu ile okunuşu sonra da Arabi aslı eklenecek Sadeleştirilmiş Elmalı Tefsiri HDKD/Sadeleştirilmiş HDKD/Güncel Türkçe HDKD/Sadeleştirilmiş/Fatiha HDKD/Fatiha HDKD/Fatiha/Sadeleştirilmiş Fatiha/HDKD/Sadeleştirilmiş Fatiha Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş Bakara Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi sadeleştirilmesi
HDKD tercümeleri çalışması HDKD/Arapça HDKD/İngilizce
Elmalı tefsiri Elmalı Tefsiri Elmalı Tefsir
Elmalı Tefsiri (Orjinal) Elmalılı Orjinal Tefsiri Elmalı Orjinal Tefsir PDF formatında
Elmalı Orjinal Meali Elmalı Mealini oluşturmak için düzenleme bilgileri
Elmalı'lı Muhammed Hamdi Yazır
Hak Dini Kur'an Dili/Mukaddime Hak Dini Kur'an Dili/Mukaddime taslağı
Tefsir çalışmalarında HDKD < Fatiha Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
HDKD Mukayeseli çalışmalar Fatiha Suresi / Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri (Aslı ile güncel Türkçesinin mukayesesi) Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi taslağı Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi sadeleştirilmesi Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi İngilizce Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi mukayesesi Hak Dini Kur'an Dili/Nas Suresi Hak Dini Kur'an Dili/Nas Suresi İngilizce Hak Dini Kur'an Dili/Nas Suresi Arapça
HDKD/Sadeleştirilmiş HDKD/Fatiha HDKD/Bakara <
Şablon:Elmali Tefsir Şablon:Elmalı Tefsiri Tablolu HDKD çalışamaları çetelesi Şablon:Elmalıbakınız Şablon:Elmalı meali Şablon:HDKD Şablon:HDKD/Sadeleştirilmiş

Diyanet İşleri Başkanı Hamdi Akseki, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ikinci devresindeki kararına istinaden Kur’ân-ı Kerim’in tercümesi işini Mehmed Âkif merhûma tevdî etmeye uğraşıyor, o da:

“- Hayır! Kur’ân tercüme edilemez!” diye buna muvafakat etmiyordu. Bir ara dostlarından biri:

“- Canım, iki gözüm, mümkün olabildiği kadar da tercüme edilemez mi ya?” deyince, Âkif merhûm kükreyerek şu cevabı verir:

“- Mümkün olabildiği kadar ne demek? Ben “Mümkün değildir” diyorum. Bana şu ilk sure’nin, Fatihâ’nın “Elhamdülillâhi” cümlesini, tam karşılığıyla dilimize çevirebilir misiniz?”

Dostları derin düşüncelere dalar, gerçekte onun tam bir tercümesini başaramazlar.

Tefsir kısmını da rahmetli Üstad, Muhammed Hamdi Yazır’a yüklemek istiyorlardı. O da:

“- Hay hay, tercümesini Âkif’ten sonra hangi babayiğit deruhte edebilecek?” dedi ve nihayet uzun müzakerelerden sonra ittifakla şu karara varıldı:

“- Terceme demeyelim, Meâl diyelim!”

Böylelikle Kur’ân-ı Âzîm için bir tefsîr yazılması efâdıl-ı ulemâdan M. Hamdi Yazır Efendi’ye, tercemesi de eâzım-ı üdebâdan Mehmed Âkif Bey’e havale edilmiş idi.

Bu tevcihler pek yerinde idi. Çünkü büyük üstad M. Hamdi Efendi’nin Şark ve Garp ilimlerine olan vukûfu, hele İslâm ilimleriyle bihakkın mücehhez bulunduğu herkesçe müsellem idi. Âkif Bey de Garp ve İslâm ilimlerine vâkıf, Türk ve Arab lisanlarının mezâyasına muttali idi. Bahusûs yazılarındaki vuzûh, âhenk, câzibe pek mükemmeldi.

Üstad Âkif, Türkiye’deki Din-Siyaset bağlamındaki köklü kırılmalardan mütevvellid olarak yedi yıl boyunca mesaisini harcadığı Kur’an meâlini anlaşmayı tek taraflı feshederek Diyanet İşleri Başkanlığı’na vermekten vazgeçti. Bunun üzerine Kur’an meâli de, tefsiri kaleme alan Küçük Hamdi tarafından telif edildi.

HDKD'nin dünya dillerine tercümesi projesi ve dikkat edilecek hususlarEdit

 1. Sadeleştirilmiş elmalı tefsirinin tercüme edilicek suresi şu linkten kopyalanacak : http://www.kuranikerim.com/t_elmalili_index.htm
 2. Kopyalanan sure yukardaki tabloda bulunan surenin ingilizce tercüme kısmına tıklanarak içerisine yapıştırılacak (paste işlemi)
 3. Yapışıtırılan sadeleştirilmişmetin, "sayfayı kaydet" butonu tıklanarak kaydediniz
 4. Yenişehir wikiye kaydedilen metin kopyalancak.
 5. Kopyanan metin worda yapıştırılarak masaüstüne kaydedilcek.
 6. Kaydedilen word dosyası http://translate.google.com/toolkit/list?hl=tr#translations/active tıklanarak çeviri için yüklenilecek
 7. 'Otomatik çevirilen metin, orjinali ile kıyaslanarak ve otomatik çeviriden kaynaklan anlamsız ve yanlış çeviriler düzeltilerek çek edelecek . 'Çevirilemeyen kısımlar yan yana üç soru işaritiyle dikkat edilmek için ve deha iyi ingilizcesi olanlar tarafından düzgün çevirilmesi için bırakılacak
 8. Google Translator toolkit deki işlem bittikten sonra yukardaki tabloda bulunan elmalı tefsirinde adı geçen surenin ingilizce bölümüne paste (yapıştırılarak ) kaydedilecek
 9. Sanra öğrenciler basit düzeltmeleri yapacaklar
 10. Daha sonra uzmanl dil öğretmenleri tercümedeki eksiklikleri tamamlayacak
 11. En son dil hocalarının tashihinden geçecektir.

Hak Dini Kur'an Dili/Mukaddime Edit

Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi Edit

ŞablonlarEdit

Sadeleştirme çalışmaları Edit

TercümeEdit

Arapçaya tercüme çalışmalarıEdit

Arapçaya tercüme çalışmalarını burada yapabilirsiniz :HDKD/Arapça

=İngilizceye tercüme çalışmalarıEdit

HDKD tefsirinin İngilizceye tercüme çalışmalarını burada yapabilirsiniz:HDKD/İngilizce

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Tefsiri hakkında makalelerEdit

Ilk

Aşağıda her bir çalışma grubunun konusu şablon olarak verilmiştir. Böylece ne kapsamlı çalışma yapılması hedeflenmektedir.

Orijinali
(Kitabi sayfalardaki hali)
Mukayese
(Orijinal Elmalı Tefsiri ile Güncel Türkçesinin Mukayesesi[ ]
Güncel Türkçe
(Aslı ve bizim asla sadık güncel Türkçeleştirme çalışmamız)
Taslak
(HTML çevirmede arapça kodlar eksik)
(İngilizce ve aslı - ikisi bir arada)
(Arapça ve aslı - ikisi bir arada)
Video
(Elmalı Tefsiri Orijinal ve Sadeleştirilmiş Türkçe Okulamaları)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.