Hak’tan bana oldu nazar Hak kapısın açar oldum

Girdim Hakk’ın haznesine dürr ü gevher saçar oldum


Devlet tavı başa kondu aşk kadehi bana sundu

Canım içti aşktan kandı karay’aktan seçer oldum


Esritti aşka düşürdü ben ham idim aşk pişirdi

Aklım başa devşirdi hayrı şerden seçer oldum


Hayra döndü benim işim endişeden azad başım

Nefsimin başını kestim kanatlandım uçar oldum


Göçenler menzile yetti vardı anda karâr etti

Ömür geçti kavil yetti gönüldüm uş göçer oldum


Miskin Yunus iblişeli cân u gönül verişeli

Tapduğ’uma erişeli gizli râzım açar oldu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.