FANDOM


  • Bir şeyin aslı ve esâsı. *Mahiyeti.
  • Gerçek.
  • Doğru.
  • Sahih.
  • Künh.
  • Sâbit ve vâki.
  • Kadirbilirlik.
  • Sadâkat, doğruluk.
  • Kâinat ve tabiat ve uluhiyet hakkında bütün teşbih ve mecazlardan âri ve zâhir olazreti İsa
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.