FANDOM


Hakk'ı Bulmak


Gelin Soralım canlara suretinden noldu gider

Dün gün seninim der ikin sebep neyi buldu gider.


Acep değil gider ise sureti terk eder ise

Yanlış yalan gayet değil dosttan haer geldi gider.


Hani onun mülk ü malı terkeylemiş cümlesini

Ol pâdişah dergâhına heman amel aldı gider.


Öyle ki dost olmuş idi ol, işler düzülmüş idi

Belli bilin can suretin sakalına güldü gider.


Eyler idi satı-pazar bir pul için gene bozar

Olmuş bu dünyadan bizar, yensiz gömlek giydi gider.


Bini doğar ini gider, buyruk böyle geldi meğer

Kim ola dünyaya doyar peymânesi doldu gider.


Erte gece söyleşirler Hakk'ı bulalım deyiben

Yunus aydır miskin olan Hakk'ı bunda buldu gider.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.