FANDOM


Kalem Suresi Hakka Suresi Mearic Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.


Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Polonyaca [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
O Hâkka
Nieuniknione!
The Reality
Ne Hâkka?
Co to jest nieuniknione?
What is the Reality
Ve ne bildirdi sana dirayetle? Nedir o Hâkka?
I co ciebie pouczy, co to jest nieuniknione?
Ah, what will convey unto thee what the reality is!
İnanmadı Semud-ü Âd o karıaya
Za kłamstwo uznali Samud i Ad to, co druzgocące.
(The tribes of) Thamud and Aad disbelieved in the judgment to come.
Amma Semud ihlâk ediliverdiler o tâgıye ile
Otóż Samudyci zostali zniszczeni przez gwałtowną burzę z piorunami;
As for Thamud, they were destroyed by the lightning.
Ve amma Âd onlar da ihlâk ediliverdiler bir sarsar rüzgârı, azgın bir fırtına ile
Natomiast Adyci zostali zniszczeni przez wicher wyjący, gwałtowny,
And as for Aad, they were destroyed by a fierce roaring wind,
[[ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ]]
müsellat etmişti Allah onun üzerlerine yedi gece sekiz gün husûm halinde: köklerini kesmek üzere müstemirren. Bir de görürsün ki o kavmı o müddet zarfında yıkıla kalmışlar. Ve sanki içleri kof hurma kütükleri imişler
Który On rozpętał przeciwko nim przez siedem nocy i przez osiem dni po sobie następujących. Ty możesz ujrzeć ten lud tam powalony, jak gdyby to były pnie powalonych palm.
Which He imposed on them for seven long nights and eight long days so that thou mightest have seen men lying overthrown, as they were hollow trunks of palm trees.
Bak şimdi görebilirmisin onlardan bir bekıyye
I czy widzisz po nich jakieś resztki?
8. Canst thou (O Muhammad) see any remnant of them?
Firavin de geldi, ondan evvelkiler de, mü'tefikeler de hep o hatâ ile
Faraon i ci, którzy byli przed nim, i zburzone miasta - oni popełnili grzechy;
And Pharaoh and those before him, and the communities that were destroyed, brought error,
Hep rablarının Resulüne âsî oldular o da onları alıverdi mütezayid bir tutuş (kahir bir kabza) ile
Zbuntowali się przeciw Posłańcowi swego Pana i On pochwycił ich przemożnym chwytem.
10. And they disobeyed the messenger of their Lord, therefor did He grip them with a tightening grip.
Halbuki biz o su tuğyan ettiği vakıt sizi akan gemide taşıdık
Zaprawdę, kiedy woda wyszła z brzegów, My przenieśliśmy was na statek płynący,
Lo! when the waters rose, We carried you upon the ship
Onu sizlere bir anid yapalım ve belleyici kulaklar bellesin diye
Aby uczynić to dla was przypomnieniem i aby zachowało je ucho zachowujące.
That We might make it a memorial for you, and that remembering ears (that heard the story) might remember.
Çünkü sur üfürülüp de bir tek nefha
Kiedy zadmą w trąbę, jedyny raz,
13. And when the trumpet shall sound one blast
O yer ve dağlar yükletilip arkasından da bir çarpılış çarpıldılar mı bir daf'a
Kiedy ziemia i góry zostaną zniesione i w proch obrócone, jednym starciem,
And the earth with the mountains shall be lifted up and crushed with one crash,
İşte o gün o vâkıa vukua gelmiştir
Tego Dnia nastąpi nieuniknione wydarzenie
15. Then, on that day will the Event befall.
Ve Semâ yarılmış o da o gün sarkmıştır,
I rozerwie się niebo, i będzie ono tego Dnia rozwarte;
And the heaven will split asunder, for that day it will be frail.
öyle ki melekler, kenarları üzerindedir ve üstlerinde o gün rabbının Arşını sekiz hâmil olur
Aniołowie będą na jego krańcach; tego Dnia ośmiu z nich poniesie tron twego Pana ponad nimi.
And the angels will be on the sides thereof, and eight will uphold the Throne of their Lord that day, above them.
O gün arz olunursunuz, öyle ki gizli bir haliniz kalmaz
Tego Dnia będziecie przedstawieni, nic z was nie zostanie ukryte.
18. On that day ye will be exposed; not a secret of you will be hidden.
İşte o vakıt kitabına sağıyle irdirilmiş olan kimse der ki: ha alın okuyun kitabımı
Ten, który otrzyma swoją księgę w swoją prawicę, powie: "Oto bierzcie! Czytajcie księgę!
Then, as for him who is given his record in his right hand, he will say: Take, read my book!
Çünkü ben sezmiştim ki ben kavuşacağım hisabıma
Przecież ja myślałem, że znajdę swój rachunek."
20. Surely I knew that I should have to meet my reckoning.
Artık o, hoşnud bir hayatta
I on będzie miał życie przyjemne
Then he will be in blissful state
Yüksek bir Cennettedir
W wyniosłym Ogrodzie,
In a high Garden
Divşirimleri yakında
Którego owoce będą bliskie.
Whereof the clusters are in easy reach.
Yeyin için afiyet olsun, takdim ettiklerinize mukabil geçmiş günlerde
"Jedzcie i pijcie na zdrowie, za to, co uczyniliście dawniej, w dniach, które minęły!"
24. (And it will be said unto those therein): Eat and drink at ease for that which ye sent on before you in past days.
Amma kitabına soliyle irdirilmiş olan da der ki: eyvah keşke erdirilmese idim kitabıma
A ten, kto otrzyma swoją księgę w swoją lewicę, powie: "O, gdyby mi nie została dana moja księga!
25. But as for him who is given his record in his left hand, he will say: Oh, would that I had not been given my book
Ve vâkıf olmasa idim ne imiş? Hisabıma
O, gdybym mógł nie wiedzieć, jaki jest mój rachunek!
And knew not what my reckoning!
nolurdu iş bitiren olaydı o ölüm
O, gdyby to był ostateczny koniec!
Oh, would that it had been death!
Hiç bir şey'e yaramadı benden yana malım
Na nic mi się zdało moje bogactwo!
28. My wealth hath not availed me,
Mahv oldu benden saltanat-ü sâmanım
Odeszła ode mnie moja władza!"
My power hath gone from me.
Tutun onu hemen bağlayın onu
"Bierzcie go i nałóżcie mu kajdany!
(It will be said): Take him and fetter him
Sonra ancak Cahîme yaslayın onu
Potem w ogniu piekielnym palcie go!
31. And then expose him to hell fire
Sonra bir zincirde, ki boyu yetmiş arşın, yollayın onu
Następnie zakujcie go w łańcuch, którego długość wynosi siedemdziesiąt łokci!"
And then insert him in a chain whereof the length is seventy cubits.
Çünkü o Allahu azîmüşşana inanmıyordu
Bo on nie wierzył w Boga potężnego
Lo! he used not to believe in Allah the Tremendous,
Ve fukaranın yiyeceğine hiç bakmıyordu
I nie zachęcał do żywienia biednych!
And urged not on the feeding of the wretched,
bu gün de ona yok kanı sıcak bir hısım
I nie ma tutaj dla niego przyjaciela,
Therefor hath he no lover here this day,
Ne de bir taam, bir «gıslîn» den başka
Nie ma pożywienia oprócz cuchnącej ropy;
36. Nor any food save filth
Ki onu kimse yemez hatâkâr canîlerden başka.
I nie je tego nikt oprócz grzeszników.
Which none but sinners eat.
Artık yok, kasem ederimki gördüklerinize
Nie! Przysięgam na to, co widzicie,
But nay! I swear by all that ye see
Ve görmediklerinize
I na to, czego nie widzicie!
39. And all that ye see not
O hiç şübhesiz kerîm bir Resulün getirdiği sözdür
Zaprawdę, to słowa Posłańca szlachetnego,
That it is indeed the speech of an illustrious messenger.
Ve o bir şâir sözü değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz
A nie są to słowa poety! - wy małej wiary –
It is not poet's speech little is it that ye believe!
bir kâhin sözü de değildir, siz pek az düşünüyorsunuz
Ani nie są to słowa wróżbity -jako mało pamiętajcie-
Nor diviner's speech little is it that ye remember!
O rabbül'âlemînden bir tenzildir
To objawienie od Pana światów!
43. It is a revelation from the Lord of the Worlds.
O bize isnaden ba'zı lâflar uydurmağa kalkışsaydı
A gdyby on wymyślił przeciwko nam jakieś słowa,
And if he had invented false sayings concerning Us,
Elbette biz onu ondan dolayı yemîniyle yakalar (kuvvetle tutar hıncını alır) dık
To schwycilibyśmy go za jego prawą rękę
We assuredly had taken him by the right hand
Sonra da ondan vetînini (iliğini) geser atardık
I przecięlibyśmy mu tętnicę.
And then severed his life artery,
O vakıt sizden hiç biriniz ona siper de olamazdınız
I nikt z was nie mógłby temu przeszkodzić.
47. And not one of you could have held Us off from him.
Ve o hiç şüphesiz unutulmıyacak bir öğüddür korunacaklar için
To, jest zaprawdę, przypomnienie dla bogobojnych!
And lo! it is a warrant unto those who ward off (evil).
Bununla beraber biz biliyoruzki sizden inanmıyanlar var
Zaprawdę, My wiemy, że niektórzy z was uważają to za kłamstwo.
And lo! We know that some among you will deny (it).
Ve her halde o, kâfirler üzerinde bir hasrettir
Zaprawdę, to jest nieszczęście dla niewiernych!
And lo! it is indeed an anguish for the disbelievers.
Ve o hiç şübhesiz hakkulyakîndir
Oto jest pewna prawda!
And lo! it is absolute truth.
haydi tesbih et rabbının azîm ismiyle
Wysławiaj więc imię Twojego Pana, Potężnego!
So glorify the name of thy Tremendous Lord.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri