FANDOM


Haldaş Ol Sırrımıza


Ma’ni beratın aldık yine elimize

Aşk sözün veribidi padişah dilimizde.


Aşk sözlerin söyler can canların hayran eyler

Câhiller giremezler bu bizim sırrımıza.


Sırrımıza ermezler iğen yoldaş olmazlar

Değmeler haldaş olmaz bu bizim halimize.


Halimize haldaş ol sırrımıza sırdaş ol

Müşkilin ayân olsun baş indir ulumuza.


Bu bir genç-i nihandır n’ ister değmeler bunda

Nice ördek nice kaz hoş iner gönlümüze


Şol yakımı biz yaktık dünya elden bıraktık

Ahreti kabul ettik şâkiriz ulumuza .


Yunus sen bahrı olgıl aşk göllerine dalgıl

Bu hak sözleri algıl eresin kanımıza.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.