Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.572
pages

Şablon:HEMbakınız d


HEM Halk Eğitimi Merkezi Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü [1] Hayat Boyu Öğrenme Proğramı (LLP)Leonardo da Vinci Proğramı Hareketlilik Projeleri
Mevzuat HEM mevzuatı Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına dair Yönerge [2] HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDEKİ YÖNETİCİLER DIŞINDA GÖREVLİ DİĞER PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE BELGE VE DEĞERLENDİRMELERE İLİŞKİN YÖNERGE Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge
Komisyonlar Sınav Organizasyon Komisyonu - Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına dair Yönerge 21. md
Yenişehir HEM Yenişehir HEM Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Halk Eğitim Tarihi Yenişehir HEM/Kadrosuz Usta Öğreticiler Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Yıllığı Yenişehir HEM/ Halk oyunları çalıştırıcıları Yenişehir HEM ingilizce kurs usta öğreticileri Yenişehir HEM/ Şu anda devam eden kurslar Yenişehir HEM 'deki usta öğreticiler Yenişehir HEM/RESİMLER Yenişehir HEM Sanal Sergi Salonu
Yenişehir projeleri Yenişehir HEM/EVLİLİK OKULU Yenişehir HEM/EVLİLİK DİPLOMASI Yenişehir HEM/ÇKA Yenişehir HEM/SODES Yenişehir HEM/Ana kız okuldayız projesi Yenişehir HEM/AB projeleri Yenişehir HEM/Diyanet personeli eğitimi projesi Yenişehir HEM/Öğretmenlerin eğitimi projesi
Yenişehir HEM/Kursları Yenişehir HEM'de Açılan Kurslar Yenişehir HEM/Rakamlarla kurslar 2009 - 2010 Yenişehir HEM / Açılması Planlanan Kurslar Yenişehir HEM Bilgisayar Kursu Yenişehir HEM ingilizce kursları Yenişehir Halk Eğitiminden Diyanet personeline bilgisayar formatörlüğü kurs projesi Yenişehir Halk eğitimde halk oyunları kursları
Yenişehir Halk Eğitiminden Diyanet personeline makam dersleri projesi Yenişehir Halk Eğitiminden Diyanet personeline temel bilgisayar okur yazarlığı kursu projesi
Yenişehir Halk Eğitiminden Diyanet personeline web tasarımı kurs projesi Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Bilgisayar Kursları
Yenişehir HEM/RESİMLER Yenişehir HEM/VİDEO Yenişehir HEM/HABER Yenişehir HEM/KURSLAR Yenişehir HEM/KURSİYERLER Yenişehir HEM/USTA ÖĞRETİCİLER Yenişehir HEM/İDARE Yenişehir HEM/KADROLU ÖĞRETİCİLER Yenişehir HEM/KURS YERLERİ Yenişehir HEM/OKUL AİLE BİRLİĞİ Yenişehir HEM/SERGİLER Yenişehir HEM/KORO Yenişehir HEM/FOLKLOR EKİBİ Yenişehir HEM/KAMU PERSONELİ EĞİTİMİ Yenişehir HEM/BAŞARILAR Yenişehir HEM/İSTATİSTİKLER Yenişehir HEM/MIKAYESELİ İSTATİSTİKLER Yenişehir HEM/BRİFİNG Yenişehir HEM/SORUNLAR Yenişehir HEM/SWOT Yenişehir HEM/HEDEFLER Modül Programı Olmadığı İçin Açılamayan Kurslar
Ana - Kız Okuldayız Ana - Kız Okuldayız/HABERLERİ Ana - Kız Okuldayız/RESİMLER Ana - Kız Okuldayız/Yenişehir uygulaması
Kurumlar *Yenişehir Kaymakamlığı *Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü *Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü *Mersin İl Halk Eğitimi Merkezi *Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
'PROJELER *Çukurova Kalkınma Ajansı *Ulusal Ajans *Meslek edindirme projeleri *Meslek edindirme kursları *Çukurova Kalkınma Ajansı/Projeleri
Kavramlar Yaygın Eğitim Halk Eğitimi Kurs Meslek edindirme
Şablon:Deshane bakınız Şablon:Dershane Şablon:HEM Şablon:Kurs Şablon:HEM


HALK EĞİTİMİ

Yetişkinlere ve okul dışındakilere yönelmiş düzenli ve örgütlü bir eğitim sürecidir. Amacı, toplumsal ve kültürel kalkınmanın sağlaması ve sürekliliğinin devamıdır.

18.ve 18. yüzyıllarda halk eğitimi dine ağırlık veren bir eğitim görevi yüklenmişti.

19.ve 20. yüzyılın başlarında yeni bulgular, bilim, sanat alanlarındaki ilerlemeler ortaya çıktıkça, Halk Eğitiminin, insanların bu konudaki merakını gidermek amacı önem kazanmıştır.

Halk eğitimi zaman içinde kamu görevi niteliğine bürünmüş, örgün eğitimden yoksun kalanların yanında, örgün eğitimden yararlananların da ömür boyunca eğitilmesi görevini de yüklenmiştir.


Halk Eğitimi önceleri gönüllü kuruluşlarca yürütülürken sonradan bir kamu hizmeti olarak devlet kuruluşlarınca ele alınmıştır.

Geçmişte Halk Eğitimi belli kümelere yönelmişti. Önce aşağı katmandan olanlara, sonra da seçkinlere yönelen Halk Eğitimi bu gün geniş halk kitlelerini kapsamına almıştır.

Bireylerin yeteneklerini geliştirme, mesleğe yöneltme amaçlarının yanında bu gün bireyin toplum içindeki işlevlerini daha iyi başarmasına yardımcı olma amacına ağırlık vermiştir.

HALK EĞİTİMİNİN ANA GÖREVLERİ[]

1- Kitle ile seçkin arasındaki kopukluğun giderilmesi.

2- Demokrasi eğitimi.


3- Değişime uyum sağlama.


4- Boş zamanları değerlendirme.


5- Bireysel yetenekleri geliştirme. (meslek, sanat öğretimi)


Halk Eğitimi örgütleri gönüllü ya da kamusal kuruluşlardır.[]

Gönüllü Kuruluşlar :[]

Bu kuruluşlar ya doğrudan doğruya halk eğitimi yapmak amacıyla kurulmuş ya da başka bir amaçla kurulup halk eğitimi çalışması yapabilir. Örneğin; Eski Halk Eğitim ve Sosyal Geliştirme Derneği , Halk Evleri, Okullar.


Kamusal Kuruluşlar:[]

Genel Müdürlükler başta olmak üzere Tarım, Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma, Turizm, Kültür örgütlerinde Eğitim Birimleri vardır. Devlet kuruluşları görevlerine ilişkin konularda Halk Eğitimi çalışması yapmak zorundadır.

Dünyada halk eğitimi sahasında bir çok bölgesel kuruluş vardır.

Birleşmiş Milletler:[]

Yetişkinler eğitimi ile ilgili aldığı kararlar, yaptığı çeşitli seminerler ve konferanslarla bu sahadaki faaliyetleri desteklemiştir.

UNESCO:[]

Yetişkin eğitimi, sürekli eğitim ve okuma-yazma sorunlarına sürekli değinmiştir. 6.genel kurulda “Bölge Temel Eğitim Merkezleri Dünya Şebekesi Projesi” kabul edildi. 1964’te “Dünya Okuma Yazma Deneme Programı”nı kabul etti. 1965’te “Cehaletle Mücadele” konusunda Dünya Eğitim Bakanları Konferansını toplanmasına aracılık etti. 1970 “Milletler Arası Eğitim Yılı”nda etkinlik gösterdi. Bu kuruluşlar dışında Avrupa Konseyi, Dünya Bankası, Arap Devletleri Birliği, IRA( Milletler Arası Boş Zamanları Değerlendirme Derneği) vb.


TÜRKİYE’DE HALK EĞİTİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ[]

CUMHURİYETTEN ÖNCE[]

Türklerde bilinçli Halk Eğitimi Selçuklu ve Osmanlı Devletleri zamanında görülmektedir. Amacı ise Türklerin Anadolu’ya yerleşme ve yurt edinme faaliyetlerine yardımcı olmaktı. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Medreseler ile Fatih zamanında kurulan Enderun Okulları en eski örgün eğitim kurumları olmakla birlikte Halk Eğitimi alanında sınırlı da olsa etkinlik göstermişlerdir. Bunların yanı sıra Esnaf Kuruluşları, Ordu ve Gönüllü kuruluşlar tarafından bu günkü anlamda olmamakla birlikte yetişkinlere yönelik eğitim verilmekte idi.


DÜZENSİZ HALK EĞİTMİ ETKİNLİKLERİ[]

Medreseler:[]

Medreseler dini temelli örgün eğitim kurumlarıydı. Kendilerine bağlı kitaplıklar, bakım evleri, hastaneler, imarethaneler, yoluyla halka da hizmet sunmaktaydı.


Enderun Okulları:[]

Fatih Sultan Mehmet tarafından yönetici ve devlet adamları yetiştirmek amacıyla kurulmuşlardı. Dünyadaki ilk kamu yönetimi okullarından biridir.Ahilik:[]

Bir Esnaf Kuruluşu olan Ahilik Teşkilatı 13. ve 18. yüzyıllar arasında Anadolu’da esnaf arasındaki dayanışma, birliği geliştirme, yoksulları koruma, çırak ve kalfa yetiştirme işlevlerini gerçekleştirmişlerdir.Loncalar:[]

18. yüzyıldan itibaren Ahilik Örgütünün yerini alan loncalar, esnafı koruyan, çırak, kalfa ve usta yetiştiren onlarca işyeri açan bir kuruluş kimliği kazanmıştır.Ordu:[]

Selçuklulardan itibaren ordu; gençleri, Acemi Oğlan Ocaklarında yetiştiren bir kurum olarak çalışmıştır.DÜZENLİ HALK EĞİTMİ ETKİNLİKLERİ[]

Cumhuriyet öncesinde düzenli halk eğitimi etkinlikleri 19.yy’ın ikinci yarısında başlamıştır.


Üniversitelerde Serbest Dersler:[]

1862’de üniversitelerde Fizik, Kimya, Genel Tarih ve diğer konularda halka açık dersler verilmeye başlanmıştır.


Gönüllü Derneklerin Çalışmaları:[]

a- İslam Öğretim Derneği(1864): Halkı okutmak, toplumsal yönden yetiştirmek amacıyla aydınların kurduğu bu denek; bir “çırak okulu” açmıştır. b- Osmanlı Bilim derneği (1860) c- Beşiktaş Bilim derneği (1868) d- İttihat ve Terakki Fırkası (1910) e- Türk Ocağı (1911)

Bu örgütler gece kursları konferansları ile halkın eğitiminde görev almışlardır. Kuran, hesap, okuma-yazma, saymanlık, coğrafya, tarih konularında dersler verilmiştir.


Ethem Nejat’ın Broşürü(1911):[]

Halkın eğitimine ilişkin önerilerin açıklandığı bu broşürde halkın yetiştirilmesinin önemini dile getirmekte ve halkın eğitimi ile çocuğun eğitimi arasında ilişki bulunduğunu belirtmektedir.


İsmail Hakkı Baltacı Oğlu’nun Konferansı(1914):[]

Baltacıoğlu konferansta: bir ülkede halk eğitimi örgütleri kurulmadıkça ilerleme olanağı bulunmadığını belirtmiştir.


Yasalar:[]

İlköğretim Geçici Yasası(1913):[]

İlköğretim çağını aşmış yetişkinler için genel konularla, tarımla ilgili dersler verilmesi kurslar, derslikler, sanat okulları açılması görevleri ilköğretim kurumlarına verilmiştir.

1913 yılında yayınlanan Tedrisat-ı İptidaiye Yasası Muvakkati (Geçici İlköğretim Yasası) ile halk eğitimi yasal bir hizmet halini almıştır. Bu yasayla ilköğretim çağını aşmış olanlar için, genel bilgi, tarım, sanat ve ticaret derslerinin düzenlenmesi öngörülüyordu (Kılıç, 1981: 113).

Kaynakça: Kılıç, E. (1981). Halk Eğitiminde Kuram ve Uygulama, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara.


Özel Okullar Yönetmeliği(1913):[]

Özel kişilerce açılacak kurslarda işçilerin, çırakların ve öğrenim çağını aşmış kişilerin yararlanması öngörülmüştü.


İl Genel Yönetim Yasası(1914):[]

İşçiler, yoksullar için gece okulları açılması öngörülmüştür.


CUMHURİYET DÖNEMİ[]

İsmail Safa’nın Genelgesi(1923):[]

Dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmail Safa valilerden Milli Eğitim görevleriyle birlikte Halk Eğitim çalışmalarına da geçmelerini istemiştir.


Eğitimin Birleştirilmesi (Tevhidi Tedrisatı) Yasası 1924:[]

Bu yasa ile dinsel öğretim yapan kurumlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı.


Eğitim Örgütüne İlişkin Yasa (1926):[]

Özel kuruluşların da Halk Eğitimiyle ilgilenmesi amaçlanmıştır.

Halk Eğitimi Bölümü (1926):[]

İlk Halk Eğitimi birimi “Halk Terbiyesi Şubesi” adıyla kurulmuştur.Halk Derslikleri (1927):[]

Çeşitli nedenlerle okuyamamış, yarıda bırakmış olanları temel yurttaşlık bilgileriyle donatmak amacıyla kurulmuştur.


Harf Devrimi (1928):[]

Latin kökenli 29 harften oluşan yeni Türk abc’si kabul edildi. Okuma yazma seferberlikleri başlatıldı.


Millet Mektepleri (1928):[]

1928’de Millet Mektepleri açılmıştır. Köylerde 12-45, kentlerde 16-45 yaşları arasındaki herkesin okuma-yazma belgesi alması zorunlu kılınmıştır.

Akşam Sanat ve Ticaret Okulları (1928)[]

Halk Eğitimi çalışmalarını yürütme görevi Akşam Erkek Sanat ve Akşam Ticaret Okullarına verilmiştir.


Halk Evleri (1932):[]

Kurslar, kitaplık, yayım, köycülük, din, tarih, müze, spor, temsil, güzel sanatlar konularında açılan kollarda çalışmaktaydı.


Köy Eğitmen Kursları (1936) ve Köy Enstitüleri (1942):[]

Köy Eğitmenlerine okuldaki görevleri yanında halkı eğitme, yetiştirme görevleri verilmiştir.


Er Okuma-Yazma Okulları (1959-1975):[]

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından erlere okuma-yazma öğretme amacıyla başlatılmıştır.


Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü (1960):[]

Halkın okul dışı eğitim gereksinimini karşılamak amacıyla kurulmuştur.


Okuma Yazma Seferberliği (1981):[]

Okuma-yazma bilmeyen tüm halkı okur-yazar duruma getirmek amacıyla başlatılmıştır.


Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü (1983):[]

Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün adı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne çevrilmiştir.Eğitim Şuralarında Halk Eğitimi:[]

a-4.Milli Eğitim Şurası(22-31 Ağustos 1949): Bu şurada devletin gözetim ve denetiminde bir Halk Eğitim Örgütü kurulması istenmiştir. Demokrasi Eğitimi üzerinde durularak halkın bu konuda okul dışında eğitilmesi gereği belirtilmiştir. b-6.Milli Eğitim Şurası (18-23 Mart 1957): Halk Eğitimi ilk defa bu şurada ayrıntılı olarak ele alınmıştır. c-7.Milli Eğitim Şurası (5-15 Şubat 1962): Halk Eğitiminin önemi, amaçları ve ilkeleri açıklanmıştır. d-10.Milli Eğitim Şurası (23-26 Haziran 1981): Halk Eğitiminin örgün eğitimi tamamlayan bir sistem olarak geliştirilmesi görüşü benimsenmiştir. e-11.Milli Eğitim Şurası (8-11 Haziran 1982): Görevlendirilecek uzmanların ve personelin sayıları ve branşları üzerinde durulmuştur. f-12.Milli Eğitim Şurası (18-22 Temmuz 1988): Halk Eğitimine ilişkin çeşitli kararlar alınmıştır. g-13.Milli Eğitim Şurası (15-19 Ocak 1990): Şurada yalnızca halk eğitimi konusu ele alınmıştır. Şurada gereksinimlere daha iyi yanıt verecek bir halk eğitim sisteminin kurulmasına temel oluşturacak kararlar alınmıştır. h-15.Milli Eğitim Şurası (13-17 Mayıs 1996): Halk Eğitiminin geliştirilmesi konusunda öneriler geliştirilmiştir.


KALKINMA PLANLARINDA HALK EĞİTİMİ[]

1.5 Yıllık Kalkınma Planı (1963-1968): Halk Eğitimi tanımına ilk defa kalkınma planında yer verilmiştir. Bu planda mesleki eğitim merkezlerinin açılması önerilmiştir.

2.5 Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972): Bu planda kadınların eğitimi ve okuma-yazma öğretimine büyük önem verilmiştir.

3.5 Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977): Planda pratik sanat, pratik sağlık ve pratik tarım okullarının geliştirilmesi öngörülmüştü.

4.5 Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983): Yaygın eğitimin örgün eğitimi tamamlayacak şekilde ele alınması eğitim programlarının hazırlanması öngörülmüştür.

5.5 Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989): Yaygın eğitimin örgün eğitimle iç içe ele alınması belirtilmiştir.

6.5 Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994): Planda bilim ve teknolojideki yenilikler bilgi toplumu çağına girilmesi gibi nedenlerle yaygın eğitimi daha çok güven kazanacağı vurgulanmaktadır.

7.5 Yıllık Kalkınma Planı (1995-2000): İşgücü arzının artması planlanmış yaygın eğitimin nitelik ve niceliğinin geliştirilmesi insan gücünün yetiştirilmesi temel ilke olarak belirtilmiştir.

Advertisement