FANDOM


HALK EĞİTİMİ NEDİR ?

Halk Eğitimi(Yaygın Eğitimi) bazılarına göre genç kızlara nakış kursu açan bir kurum, bazılarına göre okullarda destek amaçlı kurslar açan bir yer, bazılarına göre konser, gezi, konferans,sportif faaliyetler gösteren,organize eden bir kurumdur.Örgün eğitimde görev yapan bazı arkadaşlarımıza göre de oturulan veya kaymakamlığın vereceği görevleri yapan bir kuruluştur.

Halk Eğitimi elbette bunların hiç biri değildir. Böyle düşünenler Halk Eğitimi ,Halk Eğitimi Merkezleri’ni tanımayan ve bilmeyenlerdir.Bu söylenenler sadece Halk Eğitimin birer parçalarıdır. Her yaştaki, her düzeydeki kişiler Halk Eğitimin her türlü faaliyetlerinden mutlaka yararlanmalıdırlar. Halk Eğitimi faaliyetleri rast gele değil, planlı ve programlıdır.

Halk Eğitim; örgün eğitimin içinde veya dışında kalmış, her yaş gurubundaki fertlerin, günün gelişen teknolojik ,toplumsal,sosyal ve kültürel şartlara uyumlarını, değişik meslek sahibi olmalarını sağlayan, okuma-yazma ve eksik eğitimlerini tamamlayan planlı , proğramlı eğitim faaliyetleridir.Eğitirken üretim yapan, üretim yaparken iş gücünü ekonomik katkı olarak aile bütçesine aktaran, meslek sahibi kişiler yetiştirmek ve bunları toplumun değişik üretim ve hizmet sektörlerinde değerlendirmek halk eğitimin en başta gelen amaçları arasındadır.

Atatürk , 1924 yılında okuma- yazma seferberliği ile Türkiye Cumhuriyetinin en kapsamlı halk eğitimi faaliyetini başlatmıştır. O dönemde atılan bu adım uzun süre devam etmiş,yetiştirilen kişilere,toplum öğretmeni oldukları bilinci verilmiş ve “Halk Eğitimci”olarak okuma -yazma seferberliğinde etkin olarak görevlendirilmişlerdir. İyi bir Halk Eğitimci mutlaka halkın eğitimine inanmalı ve insanları sevmelidir.Her zaman kendisini yenilemeli, ve geliştirmelidir. Çünkü Halk Eğitimci yetiştirilmez. Böyle okullarımız da zaten yoktur ve yetersizdir. Gerçek Halk Eğitimci bu işe gönül vermelidir. Eğer ülkesini seven insan yetiştirmek istiyorsak, talana, rüşvete haksızlığa karşıysak,ülkemizin ve insanlarının sosyal, kültürel,mesleki ve ahlaken gelişmesini istiyorsak,yolda,işte,sokakta davranışlarımızın kabalığından söz ediyorsak, yaygın eğitime, diğer bir deyişle halk eğitimine önem vermek zorundayız.Her düzeydeki,her yaştaki,her yöredeki her insanımızın katılacağı en az bir Halk Eğitimi faaliyeti her zaman mutlaka vardır.

Bunun için Halk Eğitiminin önemine ve gereğine inanılmalıdır.Bu kurumlara gereken önem verilmelidir. Öyleyse ne duruyorsunuz…Sizin de en yakın bir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’ ne uğramanız gerekmez mi ?


--Fırat YAMAN 21:30, Aralık 2, 2009 (UTC)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.