FANDOM


Milli onur ve haysiyet,şan,şeref

Hamiyet Gayret.

Nâmustan gelen gayretle utanma veya kızma.

İstinkâf etmek. İstinkâf Kabul etmemek. Çekimser kalmak. (İşte ey insan! Eğer yalnız O'na abd olsan, bütün mahlukat üstünde bir mevki kazanırsın. Eğer ubudiyetten istinkâf etsen, âciz mahlukata zelil bir abd olursun! S.)

Mukaddesatı ve milletin haklarını, mâmus ve haysiyeti korumak hususlarında gösterilen gayret ve ihtimam hasleti. İman ve İslâmiyeti ve Hz. Peygamber'in (A.S.M.) Sünnet-i Seniyyesini ve din ve mücahede kardeşlerini muhafaza ve müdafaa etmek gayreti.

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] milli onur ve haysiyet

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Köken
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.