FANDOM


The Law Code Stele of King Hammurabi

The Law Code Stele of King Hammurabi

0:00(smooth piano music) 0:06- [Steve] We're in the Louvre, in Paris, 0:07looking at one of their most famous objects. 0:10This is the Law Code Stele of King Hammurabi. 0:13- [Beth] It's interesting to me that this is 0:14one of the most popular objects to look at here 0:17and I think it's because of our modern 0:19interest and reliance on law as the founding 0:22principles of a civilization. 0:24And this is such an ancient object, 0:26this is nearly 4,000 years old. 0:28- [Steve] A stele is a tall carved object. 0:30This one is carved in relief at the top, 0:32and then below that, and on all sides, 0:35we have inscribed cuneiform. 0:37It's written in the language of Akkadian. 0:39- [Beth] Which was used for official government decrees. 0:42- [Steve] But that's the language. 0:43The script is cuneiform. 0:44It's divided into three parts. 0:46There's a prologue, which talks about 0:48the scene that's being represented at the top, 0:51the Investiture of Hammurabi. 0:53What we see is the king on the left, 0:55he's smaller, and he's facing the god, Shamash. 0:58This is the sun god, the god of justice. 1:00- [Beth] And we can tell he's a god 1:02because of the special horned crown that he wears 1:05and the flames or light that emanate from his shoulders. 1:08- [Steve] We can think of this as a kind 1:09of divine light, the way that in 1:11so much Christian imagery, we see a halo. 1:13- [Beth] And we have that composite view 1:14that we often see in Ancient Egyptian 1:16and Ancient Near-Eastern art, 1:18where the shoulders are frontal 1:19but the face is represented in profile. 1:21- [Steve] Shamash sits on a throne, 1:23and if you look closely you can see 1:24under his feet the representation of mountains 1:26that he rises from each day. 1:28He's giving to the king a scepter and a ring, 1:32these are signs of power. - Hammurabi is demonstrating 1:34here that these are divine laws. 1:36- [Steve] That his authority comes from Shamash. 1:38- [Beth] So we have more than 300 laws here. 1:41- [Steve] And they're very particular. 1:42Scholars believe that they weren't 1:44so much written by the king as listed from 1:47judgments that have already been meted out. 1:49- [Beth] They're legal precedents, and they take 1:51the form of announcing an action and its consequences. 1:55So if you do X, Y is the consequence. 1:58- [Steve] So, for example, if a man builds a house 2:01and the house falls on the owner, 2:03the builder is put to death. - So there's a kind 2:05of equivalence, and this might remind us 2:07of the Biblical law of, "An eye for an eye 2:10"or a tooth for a tooth." - Which is also found 2:12on the stele, and it's important and interesting 2:15to note that the stele predates that Biblical text. 2:18The last part of the text, what is often 2:20referred to as the epilogue, speaks to 2:21the posterity of the king, of the importance 2:24of his rule and the idea that he 2:25will be remembered for all time. 2:27- [Beth] This is certainly not a unique stele in terms 2:30of recording laws, but it does survive largely intact. 2:34When it was discovered, it was broken 2:35only into three parts, which you can still see today. 2:38- [Steve] These laws, almost 4,000 years old, 2:40tell us a tremendous amount about 2:42Babylonian culture, about what was important to them. 2:45So many of these laws deal with agricultural issues, 2:48issues of irrigation, and are clearly 2:50expressing points of tension in society. 2:53- [Beth] A lot of them have to do with family life, 2:55too, and the king is, after all, 2:57responsible for the peace and prosperity •Current transcript segment: 3:00and feeding of his people. - And the stele is such 3:03a wonderful reminder that Mesopotamia 3:05was such an advanced culture. 3:07Here, almost 4,000 years ago, we have cities 3:10that are dependent on good crop yields, 3:12that require laws to maintain civil society. 3:15And a reminder of the debt that the world owes 3:17to the ancient civilizations of Mesopotamia 3:20and the area that is seeing so much conflict now. 3:23(smooth piano music) Google ClassroomFacebookTwitter

Kral Hammurabi güneş tanrısı Şamaş'ın tahtının önünde

Hammurabi kanunları, MÖ 1760 yılı civarında Mezopotamya'da ortaya çıkan, tarihin en eski ve en iyi korunmuş yazılı kanunlarından biridir. Bu dönemden önce toplanan yasa koleksiyonları arasında Ur kralı Ur-Nammu'nun kanun kitabı (MÖ 2050), Eşnunna kanun kitabı (MÖ 1930), ve İsin'li Lipit-İştar'ın kanun kitabı (MÖ 1870) yer alır.

Babil kralı Hammurabi'nin (MÖ 1728-MÖ 1686) çeşitli meselelerde verdiği kararlar, Babil'in koruyucu tanrısı Marduk adına yapılan Esagila Tapınağı'na dikilen bir taş üzerine Akatça dilinde yazılmıştır. Hammurabi, kendisine bu kanunları yazdıranın güneş tanrısı Şamaş'ın olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla kanunlar da tanrı sözü sayılıyordu.

Arkeolog Jean Vincent Scheil'in 1901'de Susa, Elam'da bulduğu (bugünkü Huzistan, İran) ve Fransa'ya taşıdığı Hammurabi Kanunları'nın yazılı olduğu stel, Louvre Müzesi'nde sergilenmektedir. Yaklaşık iki metrelik silindirik bir taşın üstüne çivi yazısı ile yazılmış olan kanunlar tam 282 maddedir, ancak bu maddelerin 33'ü (madde 66-99) şu anda okunamayacak durumdadır. 13 sayısı uğursuz sayıldığı için 13. madde yazılmamıştır.

Paris Louvre müzesinde sergilenmektedir.


Bazı maddeler Edit

Akatça dilinde çivi yazısı ile yazılmış olan 282 madde Bir hırsız duvar delerek bir eve girmişse, o deliğin önünde ölümle cezalandırılır ve gömülür. Bir evde yangın çıkar ve oraya yangını söndürmeye gelen bir kimse evin sahibinin malında göz gezdirip evin sahibinin malını alırsa, kendisi de aynı ateşe atılır. Adam kendisine bir çocuk veren karısından ya da kendisine bir çocuk veren kadından ayrılmak isterse, o zaman karısına çeyizini geri verir ve çocuklarına baksın diye tarlanın, bahçenin ve malların bir kısmının kullanım hakkını verir. Çocuklarını büyüttüğü zaman çocuklara verilenlerden bir parça, oğlanınkine eşit olan bir parça da ona verilir. Ondan sonra kalbinin erkeği ile evlenebilir. Bir adam bir kadın alır da bu kadın ona bir kadın hizmetçi verirse ve çocuklarına bakarsa; ancak, buna rağmen adam başka bir kadın almak isterse ona izin verilmez; bu adam ikinci bir kadın alamaz. Bir adam bir çocuğu evlatlık alır ve oğlu olarak ona ismini verirse ve onu besleyip büyütürse, büyümüş bu çocuk bir daha geri istenemez. Bir adam başka bir kişinin özgürlüğünü kısıtlayacak hareket ederse aynı ceza ona verilir. Bir kişi hırsızlık yapsa eli kesilir , tecavüz etse ölüm cezası ya da erkeklikten men edilir. Bir kişi kendisiyle aynı sınıftaki bir kişinin dişine zarar verirse onun da dişi çekilir Bir kişi kendinden daha alt sınıftaki bir kişinin dişine zarar verirse 166 gr. gümüş öder. Babasını döven evladın iki eli kesilir. Bir adamın gözünü çıkaranın gözü çıkarılır. Birisini suçlayan ispata mecburdur.İspat edemezse ölüm cezasına çarptırılır. Bir tapınakta veya hükümdar hazinesinde hırsızlık yapan ölümle cezalandırılır.


Louvre müzesinden yüksek çözünürlü resimler ve Fransızca tanımlamalar 7 kategori: Antik Yakın Doğu hukukuBabilIrak tarihiLouvre Müzesi koleksiyonuEpigrafiAntik edebiyatMÖ 18. yüzyılda eserler

WPEdit

[1]

Kral Hammurabi güneş tanrısı Şamaş'ın tahtının önünde

Hammurabi kanunlarıMÖ 1760 yılı civarında Mezopotamya'da ortaya çıkan, tarihin en eski ve en iyi korunmuş yazılı kanunlarından biridir. Bu dönemden önce toplanan yasa koleksiyonları arasında Ur kralı Ur-Nammu'nun kanun kitabı (MÖ 2050), Eşnunna kanun kitabı (MÖ 1930), ve İsin'li Lipit-İştar'ın kanun kitabı (MÖ 1870) yer alır.

Babil kralı Hammurabi'nin (MÖ 1728-MÖ 1686) çeşitli meselelerde verdiği kararlar, Babil'in koruyucu tanrısı Marduk adına yapılan Esagila Tapınağı'na dikilen bir taş üzerine Akatça dilinde yazılmıştır. Hammurabi, kendisine bu kanunları yazdıranın güneş tanrısı Şamaş'ın olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla kanunlar da tanrı sözü sayılıyordu.

Arkeolog Jean Vincent Scheil'in 1901'de SusaElam'da bulduğu (bugünkü Huzistanİran) ve Fransa'ya taşıdığı Hammurabi Kanunları'nın yazılı olduğu stel, Louvre Müzesi'nde sergilenmektedir. Yaklaşık iki metrelik silindirik bir taşın üstüne çivi yazısıile yazılmış olan kanunlar tam 282 maddedir, ancak bu maddelerin 33'ü (madde 66-99) şu anda okunamayacak durumdadır. 13 sayısı uğursuz sayıldığı için 13. madde yazılmamıştır.

Paris Louvre müzesinde sergilenmektedir.


İçindekilerEdit


Bazı maddelerEdit

[2]

Akatça dilinde çivi yazısı ile yazılmış olan 282 madde

 • Bir hırsız duvar delerek bir eve girmişse, o deliğin önünde ölümle cezalandırılır ve gömülür.
 • Bir evde yangın çıkar ve oraya yangını söndürmeye gelen bir kimse evin sahibinin malında göz gezdirip evin sahibinin malını alırsa, kendisi de aynı ateşe atılır.
 • Adam kendisine bir çocuk veren karısından ya da kendisine bir çocuk veren kadından ayrılmak isterse, o zaman karısına çeyizini geri verir ve çocuklarına baksın diye tarlanın, bahçenin ve malların bir kısmının kullanım hakkını verir. Çocuklarını büyüttüğü zaman çocuklara verilenlerden bir parça, oğlanınkine eşit olan bir parça da ona verilir. Ondan sonra kalbinin erkeği ile evlenebilir.
 • Bir adam bir kadın alır da bu kadın ona bir kadın hizmetçi verirse ve çocuklarına bakarsa; ancak, buna rağmen adam başka bir kadın almak isterse ona izin verilmez; bu adam ikinci bir kadın alamaz.
 • Bir adam bir çocuğu evlatlık alır ve oğlu olarak ona ismini verirse ve onu besleyip büyütürse, büyümüş bu çocuk bir daha geri istenemez.
 • Bir adam başka bir kişinin özgürlüğünü kısıtlayacak hareket ederse aynı ceza ona verilir.
 • Bir kişi hırsızlık yapsa eli kesilir , tecavüz etse ölüm cezası ya da erkeklikten men edilir.
 • Bir kişi kendisiyle aynı sınıftaki bir kişinin dişine zarar verirse onun da dişi çekilir
 • Bir kişi kendinden daha alt sınıftaki bir kişinin dişine zarar verirse 166 gr. gümüş öder.
 • Babasını döven evladın iki eli kesilir.
 • Bir adamın gözünü çıkaranın gözü çıkarılır.
 • Birisini suçlayan ispata mecburdur.İspat edemezse ölüm cezasına çarptırılır.
 • Bir tapınakta veya hükümdar hazinesinde hırsızlık yapan ölümle cezalandırılır.

Vikipedi'nin kardeş projelerinden

hakkında daha fazla bilgi edinin

[3] Commons'ta dosyalar
[4] Vikikaynak'ta belgeler

Ayrıca bakınızEdit

NotlarEdit

Dış bağlantılarEdit

7 kategori

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.