FANDOM


'''''Han Ü Manın Garka Vere


Kimse doymaz bu nazara, aşk ile kim pençe vura

Bu nazara karşı duran, han u mânın garka vere


Çün elini aşka vura, aşk okuna kimdir dura

Gök yüzünden Melâiki, aşk onu indire yere.


Gör Hârut Mârut ne idi, hazrette ferişteh idi.

Nasîbin aşka aldırıp, makamın Zühre'ye vere.


Abdestimiz, namazımız, doğruluktur taâtımız.

Aşk ile bağladık kamet, safımızı kim ayıra?


Mescid medrese olduğu, bang cemaat kılındığı.

Halayık saf saf durduğu, aşk şükrânesidir zira.


İçimde yanar aşk odu gönlümde onun deriçesi.

Aşk odunun tütününden Yunus'un benzi sarara.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.