• İyileşme durumunda,
  • Vefat durumunda,
  • Hastanın kendisi veya yakınları tarafından bakılabilir hale gelmesi durumunda,
  • Hastaneye yatış gereken durumlarda,
  • Hizmet alanı dışına taşınma durumunda,
  • Hasta veya yakınlarının hizmeti sonlandırmayı istemesi durumunda,
  • Tedaviye uyumsuz davranış ve direnç, durumlarında hizmet sonlandırılır.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.