FANDOM


  • Randevu sistemiyle ve mesai saatleri içerisinde hizmet verir, ücretsizdir.
  • Evde sağlık hizmetleri biriminin görevi hastalığın teşhisini koymak olmayıp daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin bulunduğu ev ortamında hizmet verir.
  • Muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi,
  • Gerektiğinde uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi,
  • Tıbbi cihaz ve malzeme raporların çıkarılmasına yardımcı olunması,
  • Hastanın ve ailesinin bilgilendirilmesi,
  • Kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanların kullanılması hakkında bilgilendirme,
  • Ağız ve diş sağlığı hizmetleri (Bu hizmet sadece Mersin merkezde devam etmektedir.)
  • Lüzumu halinde ilgili dal uzmanlarının da görüşü alınarak gerekli konsültasyon sağlanır.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.