FANDOM


Tüketici < Tüketici hakları < TSHH < Yenişehir TSHH <TSHH/SSS

  • Müracaatlarda Parasal Sınır: İl hakem heyetleri il merkezi sınırları içerisinde, ilçe hakem heyetleri ise ilçe sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Büyükşehir statüsünde bulunan illerde kurulu bulunan İl Hakem Heyetleri mal ve hizmet bedeli Bakanlıkça (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) her yıl Aralık ay içinde tespit ve ilan edilecek tutarın (2010 yılı için 2.450.67 TL) üzerindeki uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkilidir. Bu bedelin altındaki uyuşmazlıklara Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde kurulu ilçelerdeki hakem heyetlerince bakılır.
  • Büyükşehir statüsündeki illerde, tüketici parasal değeri 2.450.67 TL' nin üzerindeki uyuşmazlıklar için İl TSHH' ne, bu miktarın altındaki uyuşmazlıklar için ise İlçe TSHH' ne müracaat edebilir.
  • Tüketici, hakem heyetlerinin bağlayıcı karar verme miktarına kadar olan (2010 yılı için 938.75 TL) uyuşmazlıklarda TSHH' ne müracaat etmek zorundadır. Tüketici bu miktara kadar olan uyuşmazlıklarda hakem heyetine müracaat etmeden doğrudan tüketci mahkemesine başvuramaz.
  • Tüketici hakem heyetinin bağlayıcı karar verme miktarının (2010 yılı için 938.75 TL) üzerindeki uyuşmazlıklarında doğrudan Tüketici Mahkemesine müracaatta bulunabilir.


  • TSHH'nin bağlayıcı karar verme parasal sınırı 2010 yılı için 938.75 TL. dir. Bu miktar her yıl Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bildirilen Üretici Fiyatları Endeksinde meydana gelen artış oranına göre yeniden belirlenir.
  • Her yıl belirlenen bağlayıcı karar miktarına (2010 yılı için 938.75 TL) kadar olan uyuşmazlıklarda TSHH'ne müracaat zorunludur. Bu miktara kadar olan uyuşmazlıklarda TSHH'nin verdiği karar tarafları bağlar. Bu kararlar İcra ve İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Taraflar bu kararlara onbeş gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler. İtiraz Tüketci Sorunları Hakem Heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak, telep edilmesi şartıyla, hakim tüketici sorunları hakem heyeti kararların icrasın tedbir yoluyla durdurabilir. TSHH kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine Tüketici Mahkemesinin vereceği karar kesindir.