Hanîs Yeminini bozan, ahdinde durmayan. Rücu' eden. Te'hir eyleyen.

Hanis Sinen, dönen. (Bak: Hannas)

Hanis Ettiği yemini yerine getirmeyen. Yeminini bozan.

Hanis İki kat olmuş kimse.HANÎS: $ Zayıflık, gevşeklik.

Hanîs Kebap olmuş nesne.

Hannas (El-Hannâs) (Hunus. dan) Geri çekilerek veya büzülerek, sinerek fırsat bulunca vesvese vermek için dönüp gelen. Sinsi şeytan. Besmeleyi işitince kaçan, gaflete dalınca musallat olan şeytan. (Bak: Hunnes)

Hanes Burnun uç tarafının biraz yüksek olup geri kısmının basık olması.

Sığır burnu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.