FANDOM


Add category Vikipedi, özgür ansiklopedi Jump to: navigation, searchThis article is semi-protected to prevent sock puppets of currently blocked or banned users from editing it.

Haplogroup R1a
kökenli Olası zaman muhtemelen daha yeni daha 18.500 yıl BP [1]
kökenli Olası yer Asia

muhtemelen en Güney Asya. Diğer olasılıkları dahil Orta Asya, Orta Doğuve Doğu Avrupa.

Ata R1 (R-M173)
Torunları R1a1a8 için R1a1a1. -M458 olmanın R en önemli (R1a1a7 içinde Underhill et al. (2009)).
mutasyonların tanımlanması 1. M420 şimdi anlamda geniş tanımlar R1A içinde.[2]2. R1A içinde SRY1532.2 şimdi de daha önce R1a1, R1A tanımlar, SRY10831.2 olarak da bilinir.3. M17 ve M198 şimdi R1a1a define (başka bir eşdeğeri), daha önce R1a1 ve çoğu R1A eşit eğer başvurdu.
Yüksek frekansları Parçaları Doğu Avrupa, İskandinavya, Orta Asya, Sibirya ve Güney Asya. (Bkz. nüfus R1A frekans listesi)

Haplogroup R1A olan filogenetik önemli bir isim clade insan Y-kromozomu soy. Yani başka, paylaşılan bir göre erkeklerin tüm modern parçası gruplama önemli bir yolu olan bir erkek-line atası. Bu parçaları çok yaygın olduğu Avrasya ve insan ele sık nüfus genetiği ve genetik şecere. şube) ve R1A, şu anda belirlenmiş (clade R1a1a Bir alt bölgeler çok daha coğrafi tüm büyük ortak daha diğerleri. tarafından tanımlanan, R1a1a SNP mutasyon M17, gelen bölge uzanan geniş ortak bir özellikle olan Güney Asya ve Güney Sibirya ile Orta Avrupa ve İskandinavya.[2]

Şu anda, R1A ailesi tarafından en geniş anlamıyla kullanılmıştır SNP mutasyon M420. keşif M420 yeni yeni belirli bir kurulmasında ağaç R1A, aile bilinen sonuçlanan yeniden bir paragroup R1a1 şube lideri R1a1a olan değil (soylar ender nispeten) için * R1A belirlenir.

R1A ve R1a1a içinde yere kaynaklandığı sanılıyor Eurasia, çoğu Asya Güney Avrupa'ya Doğu bölgesinden ihtimali. En son çalışmalar kökenli gösteriyor ki bölge büyük olasılıkla Asya Güney.


IçindekilerEdit

[hide]*1 R1A "Farklı anlamlar

 • 2 Phylogeny (Soy Ağacı)
  • 2.1 R1A Kökenleri
  • 2.2 R1A (R-M420)
  • 2.3 R1a1 (R-SRY1532.2)
  • 2.4 R1a1a (R-M17 veya R-M198)
  • 2.5 R1a1a subclades
  • 2.6 R1a1a STR kümeleri
 • 3 ) M198 Dağıtım R1a1a (R-M17 veya R-
  • 3.1 Güney Asya
  • 3.2 Avrupa
  • 3.3 Orta ve Kuzey Asya
  • 3.4 Ortadoğu ve Kafkaslar
 • 4 Origins ve R1a1a göçler varsayıldı
  • 4.1 Güney Asya kökenli hipotez
  • 4.2 Orta Asya
  • 4.3 Orta Doğu
  • 4.4 Doğu Avrupa göç hipotezler
  • 4.5 Bozkır kültürü
 • 5 Popüler bilim
 • 6 Ayrıca bakınız
 • 7 Notlar
 • 8 Kaynaklar
  • 8.1 Projeler


"R1A" Farklı anlamlarEdit

Daha fazla bilgi: kromozom haplogroups Y Dönüşüm tablosu içinyaygın R1A için kullanılan adlandırma sistemi, farklı yayımlanmış kaynakların tutarsız kalır ve bazı açıklama gerektirir.

2002 yılında, Y kromozomu konsorsiyum (YCC) standardı, artık haplogroups için olmak önerilen sistemin bir adlandırma yeni.[3] sisteminde bu biçim adları ile "R1" ve "R1A" olanfilogenetikyönelik de "isimleri ağaç aile bir işaretleme pozisyonlarda. İsimleri SNP mutasyonlar haplogroups veya nesillerin adına da kullanılabilir. Örneğin, M173 olarak şu anda tanımlama mutasyon R1, R1 adı clade de R-M173, bir "mutasyon". yeni dallanma keşfedilir ağacında bir bir, bazı filogenetik isim ama, değişecek tanımı gereği tüm mutasyonel adları aynı kalacaktır.

Yaygın olarak, "Eu19" meydana haplogroup gibi, değişik adlar olduğunu bilmemin tarafından tanımlandığı mutasyon M17[4] sistemlerde büyük adlandırma. 2002 YCC öneri SRY1532.2 tarafından atanan mutasyon tanımlanan haplogroup ad R1A. Bu dahil Eu19 (yani R-M17) subclade olarak, bu yüzden Eu19 R1a1 seçildi.[5] 2009 yılında M420 keşfi isimleri filogenetik bu değiştirme doğurduğu bir.[2][6] R1A M420 olup şu ana tanımlanmış mutasyon: ağaç bu güncelleştirilmiş tarafından SRY1532.2 tanımlanan subclade R1a1a için R1a1 arası) M17-R taşındı dan R1A için R1a1, Eu19 ve (vardır.


R1A için soy ağaçları Kontrast
2002 Programı önerilen 2002 YCC () olarak başına Programı 2009 Underhill et al. (2009)
M420 undetected geçtikçe, M420 soy ya R1 * veya R1A (SRY1532.2 da SRY10831.2 olarak da bilinir) olarak sınıflandırıldı
R1
M173
R1 *

olmadan Tüm olgular M343 veya (a azınlık M420 + olgular dahil) SRY1532.2

R1A
SRY1532.2 
 (SRY10831.2)

R1A *

R1a1

M17, M198
R1a1 *
M56
R1a1a
M157
R1a1b
M87, M204

M64.2

R1a1c
R1b

M343

R1A için clade kardeş

Yeni bir katman en yakın bilinen akrabaları, artı tüm eski R1A kapsayan eklenir
R1
M173
R1 *

M343 veya M420 olmadan bütün durumlarda (eski "R1A *" daha küçük)

R1A

M420

R1A * olmadan SRY1532.2 durumlarda All ama M420
R1a1

SRY1532.2

R1a1 *(Eski R1A *)
R1a1a
M17, M198

R1a1a *

M56

R1a1a1

M157

R1a1a2

M64.2, ..

R1a1a3

P98

R1a1a4

PK5

R1a1a5

M434

R1a1a6

M458

R1a1a7 *

M334

R1a1a7a

Page68[7]

R1a1a8

R1b

M343

R1A (önceki gibi) için clade Kardeş


Filogeni (Family Tree)Edit

R1A soyağacı şimdi ve en iyi bilinen baskın şube içinde tanımlanan subclades en büyük sayı ile, dallanma üç ana düzeyi vardır, dikkat olduğu gibi, çeşitli adlar ile bulunacaktır R1a1a (; özellikle de "R1a1" olarak nispeten ama son değil son literatürde.)

R1A KökenleriEdit

Haplogroup R soyağacı

 Haplogroup R  

Haplogroup R1

M173

M420
R1A
M343

R1b

 ?

R1 *

Haplogroup R2

M420 mutasyonu dahil olmak üzere birçok benzersiz belirleyicilerin R1A, seçkin, bir subclade olduğu R1 haplogrouptarafından tanımlanan SNP mutasyon M173. R1A yanı sıra, R1 de subclades vardır R1bmutasyon M343, tarafından tanımlandığı ve R1 paragroup *. yerlerde uzlaşma ile ilgili basit yoktur Eurasia R1, R1A veya R1b gelişti.

R1A (R-M420)Edit

Ve çoğunluğu büyük yapar yukarı R1A *, R1A, R1a1 vardır iki şubesi
Tanımlanmış, M420 ile mutasyon tanımlanmış tarafından mutasyon SRY1532.2, paragroup, M420 olarak tanımlanan olumlu ama olumsuz SRY1532.2. sınıflandırılmış R1 olarak paragroup *.) Mutasyonlar anlamış ve L62, M511, M513 M449 dahil olmak M420 eşdeğer L63'ün (bu plan 2002 yılında grup SRY1532.2 olumsuz azınlık olduğu bir kısmının nispeten nadir.[2][6]

Sadece yeni izole örnekleri paragroup çoğunlukla. al et bulundu tarafından Underhill R1A edildin * Orta Doğu ve Kafkasya: 1 / 121 Omanis, 2 / 150 İranlılar, 164 yılında / 1 Birleşik Arap Emirlikleri, ve 3 / 612 türkiye. nüfus Avrasya 73 kişi erkek Test 7224 daha kategorinin bu işareti gösterdi hayır.[2]

R1a1 (R-SRY1532.2)Edit

R1a1 olduğunu SRY1532.2 tarafından belirlenen şu anda da SRY10831.2 olarak anılacaktır. SNP mutasyonlar SRY1532.2 ile meydana gelen anlaşılır her zaman olduğu M516 dahil M448, M459 ve.[2] ve soy aile bu M198 ve M17 iyi tanımlanmış R1a1a dalıdır olumlu içindir ve büyük çok hakim tarafından. Paragroup R1a1 * (eski R1A *) işareti SRY1532.2 olduğu olumlu için değil işaretleri yoksun ya M17 veya M198.

 • Ama yine de nispeten anket olsa da test edilmiş has it birden fazla olağandışı R1 daha nadir az anlaşılan R1a1 * paragroup olduğunu. Underhill et al. Rapor için örnek / 51 1 Norveç/ 305 3 Türkiye, 1 / 57 Yunan Makedon, 1 / 150 İranlılar, 2 / 734 Etnik Ermenive 1 / 141 Kabardeyler.[2] El iken Sahoo et. örnekleri için 1 / 15 Himachal Pradesh Rajput) rapor R1A * (yeni R1a1 *.[8]

R1a1a (R-M17 veya R-M198)Edit

R1a1a (R1a1 eski) aralığında coğrafi üzerindeki tüm R1A tüm çoğunluğu yapar kadar geniş. O kadar çok erkekler tarafından tanımlandığı SNP mutasyonlar M17 veya aynı M198 birlikte her zaman ortaya çıktı. SNP mutasyonlar M17 ile meydana gelen anlaşılır her zaman ve M198 M515 dahil M417, M512, M514,.[2]

Şu anda, R1a1a ama, mutasyonlar tarafından tanımlanan kendi sekiz subclades sahip insidansı büyük çoğunluğu henüz kategorize olmamıştır ve paragroup R1a1a içinde nedenle *.

R1a1a subcladesEdit

EnlargeR1a1a7 sıklığı dağılımı (R-M458)Şu anda, R1a1a sekiz SNP tanımlı subclades ve sadece R1a1a7 frekansları vardır önemli. R1a1a7 ve M458 ile tanımlanır, Avrupa'da tamamen neredeyse bulundu ve Kafkasya frekansı düşük olan Türkiye ve parçalar. En yüksek frekansları Güney ve Orta bulunamadı yılında Polonyakuzeye için nehir vadileri akan yakın, özellikle Baltık denizi.[2]

R1a1a7 marker tanımlanan R1a1a7a subclade tanımlanmış tarafından M334-SNP bulunuyor kendi. Ancak bu mutasyon ve adam bir Estonya bulundu yalnızca oldu clade küçük olabilir tanımlamak çok yeni kurulan ve.[2]


R1a1a (R-M17) ile R1a1a6 (R-M434) Göreli frekans
Bölge Insanlar N R1a1a-M17 R1a1a6-M434
Sayı Freq. (%) Sayı Freq. (%)
Pakistan Baloch 60 9 % 15 5 % 8
Pakistan Makrani 60 15 % 25 4 % 7
Orta Doğu Umman 121 11 % 9 3 % 2.5
Pakistan Sindhi 134 65 % 49 2 % 1
Tablo sadece setleri gösterir pozitif, N = nüfus Avrasya 3667 edilen 60 numune Underhill et al. (2009)

SNP mutasyonlar M204 ve R1a1a3, tanımlanmış tarafından M64.2, M87, nadir görünüşe göre: İran'ın güney erkeklerde 117 daktilo 1 oldu bulundu.[9]

tarafından M434 tanımlanan, R1a1a6, arasında değişen coğrafi gözlendi dışarı insanlar (14 3.667 sınırlı bir test) tüm insanların Pakistan için Umman. Bu büyük olasılıkla Pakistan son mutasyon halinde bir yansıtıyor.[2]

R1a1a STR kümeleriEdit

yüksek doğruluk bakarak Genetik soybilimciler STR (microsattelite) haplotypes (as kullanılan şecere) R1a1a var içinde benzer kümeleri tespit de. Bu kümeler, soy ortak muhtemel gruplar ile eşit ama henüz hiçbir bilinen tanımlayarak SNP.

Gwozdz (2009)) "" N "olan tanımlanan iki küme içinde R1a1a7 (" P. Küme P), 2002 (Pawlowski ilk tespit tarafından ve görünüşe göre hesapları erkeklerin% Lehçe 8 hakkında, Polonya yapımı en yaygın açıkça tanımlanabilir haplotip kümede onu. Polonya dışında bir ortak daha az. Küme N, Polonya konsantre değil, kullanım alanlarında Slav birçok görünüşte ortak. Gwozdz da değil, (sahip M458) * En az bir büyük salkım R1a1a tespit orada değil sadece Polonya, ama sevk için yaygın olarak küme Bu gibi küme K..

Klyosov (2009) Avrupa'da, özellikle batı ve kuzey gözlenen belirterek, bu "dir (12 daha yaygın değil, 10 değeri için alışılmadık bir tekrar) DYS388 marker STR clade belirlenen istikrarlı göreceli bir mutasyon üzerindeki potansiyel notları İngiltere, İrlanda, Norveç, Almanya ve Danimarka, Hollanda ve bir çok az derecede İsveç. "mutasyon yoktur pratik Güneyde ve doğudaki alanları.

Hem Gwozdz ve Klyosov da bir zaman çerçevesi daha R1a1a genel yaşına daha yeni bu toplumlar arasında belirgin bağlantılar belirten Hint R1a1a nüfusunun parçası arasında eşleştirme STR sık yakın Rus ve Slav R1a1a nüfusunun parçası unutmayın.

R1a1a (R-M17 veya R-M198) DağılımıEdit

EnlargeR-ve M17 M198 Frekans-R dağıtım R1a1a da bilinen, uyarlanmış Underhill et al 2009 ().Daha fazla bilgi: nüfus R1A frekans listesiDaha fazla bilgi: Y-DNA haplogroups gruplar tarafından etnikR1A örneğin, çekirdek aralığı onun doğu ve batı uçları hem yüksek frekansta olarak bulundu Hindistan ve Tacikistan taraftan biri, ve Polonya diğer tarafta. bölgelerde bunların boyunca tüm R1A clade-gereğidir hakim R1a1a (R-M17 veya R-M198) alt.

Güney AsyaEdit

grupta Güney Asya demografik R1a1a sayısı bir frekans yüksek gözlenmiştir ile olmuştur genellikle.[8][10]

In Hindistan, bu haplogroup yüksek oranda görülmektedir Batı Bengal Brahmins (% 72) [10] , doğuda Konkanastha Brahmins (% 48) [10] batı, Khatris (% 67)[2] Iyenger kuzey ve Brahmins (% 31) [10] güneyinde. Birkaç bulunmaktadır bulunamadı de Güney Hint Dravidiankonuşan Adivasis dahil Chenchu (% 26) ve Valmikis ve Andhra Pradesh ve Kallar ve Tamil Nadu Hintliler Güney düşündüren Tribal yaygın olduğu M17 olduğunu.[11]

Bunların yanı sıra, çalışmalar gibi gruplar gibi çeşitli oranlarda bölgesel göstermek yüksek Manipuris (% 50)[2] Doğu aşırı Kuzey ve) in İstanbul (% 47[11] Batı aşırı Kuzey.

In Pakistan bunun Mohanna% 71 arasında bulunmuştur altındadır Sindh Eyaleti 46 güney ve% arasında etmek Baltis of Gilgit-Baltistan kuzeyinde.[2] % 13 iken Seylanca ve Sri Lanka olarak bulundu R1a1a R-M17 olumlu.[11]

Hindular Terai bölgesi ve Nepal % 69 de göstermek.[12]

AvrupaEdit

clade R1a1a alt-In Europe tamamen R1A, yine neredeyse iniş Avrupa Doğu halklarının arasında düzeylerinin en yüksek olduğu bulundu 'de (Sorbs, Polonyalılar, Ruslar ve Ukraynalılar; 50-65%).[13][14][15] ülkelerde Baltık% 30) (% 45) Estonya etrafında R1A frekanslarda azalma Litvanya (.[16] Macar Düzeylerinin% 60 ve biliniz arasında 20 [17]

halkların önemli huzurunda bir Orada İskandinav asıllı düzeyleri ile en yüksek, Norveç ve İzlanda. 20 ila% 30 erkeklerin R1a1a bulunmaktadır,[18][19] Vikingler ve Normanlar muhasebe; da batıya doğru R1a1a soy taşınan olabilir varlığı küçük en az bölümünün azından Britanya Adaları.[20][21][22][23]

Güney Avrupa R1a1a yaygın normal değil ama yaygındır. Önemli düzeyde olduğu gibi bu cepler var rastlanmıştır Pas Vadisi Kuzey İspanyaalanlarında, Venedikve Calabria içinde İtalya.[24] Balkanlar'da da frekansları ve önemli alanlar arasında varyasyon için daha düşük gösterir örneğin% 30> Slovenya, Hırvatistan ve Yunan Makedonya, ancak% 10 < Arnavutluk, Kosova ve parçaları Yunanistan.[15][25][26]

In (yakın Eulau 2005 yılında arkeolojik sit keşfedilen bir gelen, bireylerin üç kalıntılarının Saksonya-Anhalt, Almanya) ve M.Ö. 2600 tarihli hakkında, test pozitif SRY10831.2 için Y-SNP işaretleyici.[27] R1a1 clade böylece edildi ve şu anda Avrupa'da en az 4600 yıl önce, ilişkili görünen Kablolu Ware kültür.[28]

Orta ve Kuzey AsyaEdit

R1a1a frekansları ama, Avrasya parçalarının içinde merkezi ve kuzey nüfus arasında çok büyük değişiklik bu gibi alanlarda bulunur Batı Çin ve Doğu Sibirya. Bu değişim bir sonucu muhtemelen nüfus darboğazları alanlarda izole ve hareketlerin İskitler zamanlarda eski ve daha sonra Türk-Moğol. ve R1a1a frekansları High (R-M17 veya R-M198; 50-70%) arasında bulunan Ishkashimis, Khojant Tacikler, Kırgız, ve's Rusya halklarının birkaç Altay Cumhuriyeti.[29][30][31] Her ne kadar düzeylerini nispeten biraz arasında düşük Türkikonuşan gruplar (örneğin Türkler, Azeriler, Kazaklar, Yakutlar) düzeyleri veya olan Türki bazı çok yüksek Mongolickonuşan grupların- Kuzeybatı Çingibi, Bonan, Dongxiang, Salarve Uygurların.[29][32][33] R1a1a Doğu olup yerli belli de bulundu arasında Siberiansdahil:Kamchatkans ve Chukotkans, ve pik Itel'man .% 22[34]

Orta Doğu ve KafkaslarEdit

R1a1a parçaları çoğunda formları, çeşitli bulundu olmuştur Batı Asyagibi, alanlarda varlığını yok, neredeyse biyokatalist yaygın Ürdünparçaları yüksek düzeyde çok için, Türkiye ve İran.[35][36]

Kuyuları ve ark. (2001). R1A parçalar erkek doğu süre düzeyleri, İran% 35'e kadar yapılan R1a1a kısmı batı kaydetti düşük göstermek İranlıların ülkenin Nasidze ve ark. (2004) şehirlerin İran erkeklerden% 20 yaklaşık R1A bulunan Tahran ve İsfahan. Regueiro ve ark. (2006), bir çalışmada İran, kuzeyden güneye göre daha yüksek frekanslarda kaydetti kadar.

Türkiye aynı zamanda yüksek gösterir eşit nüfus alt bazı dağıtılan R1A düzeyleri arasında. Örneğin Nasidze ve ark. (2005) arasında nispeten yüksek düzeylerde bulunan Kürtler (% 12) ve Zazaların (% 26).

Öte yandan bölgelerin bu Ortadoğu kuzeyinde daha fazla için, R1A düzeyleri artmaya başlar Kafkasyaşekilde dengesiz bir de, bir kez daha. Bölgede ve hoparlörleri ait olduğu tespit Çeşitli toplumlarda okumuş kadar çok gösterilen hiçbir düzeyleri yüksek iken, R1A işareti Karaçay-Balkar dili test erkeklerin yaklaşık dörtte biri kime arasında şimdiye kadar R1a1a haplogroup bulunmaktadır.[2]

Kökenleri ve R1a1a bir hipotez göçlerEdit

R1A kökeni purportedly çoğu tartışmalar clade-sub M198)-aslında hakkında kökeni baskın R1a1a (R-M17 veya R. Veri şimdiye kadar toplanan gösterir ayrılmış alanların yüksek frekans yaygın orada iki, bir Güney Asyaçevresinde, Hint-Düz Gangeticve diğer Doğu Avrupa, etrafında Polonya ve Ukrayna. ve tarih öncesi olası nedenlerden dolayı bu tarihi ve soybilimciler, genetik konu ve devam eden genetikçileri tartışma ve dikkat arasında nüfus ve aynı zamanda arkeolog ve dilbilimciler potansiyel ilgilendiren kabul edilir.

2009 yılında, eski ve yeni iki birkaç büyük çalışmalar STR verileri[37] olan Asya R1a1a "kutup vardır açılımı" benzeri Güney Asya yaş, görünüşe göre daha eski Güneydoğu düşündüren Avrupa R1a1a, ayrı iki bu sonuca varmış olması ise lokus kökeni olasılıkla daha.[38]

Güney Asya kökenli hipotezEdit

sayıda çalışmalar artan bir çeşitliliği bulduk seviyesine sahip yüksek Asya'dan Güney Y-STR içinde R1a1a varyasyon haplotip. temelinde bu, süre birkaç örneğin (çalışmalar yayılma sonucuna bu kadar tutarlı Güney Asya verileri büyük olasılıkla özgün noktası Kivisild ve ark. (2003), Mirabal ve ark. (2009) ve Underhill ve ark. (2009)) bir kaç örnek var için (aktif savundu için senaryo bu Sengupta ve ark. (2005), Sahoo ve ark. (2006), Sharma ve ark. (2009). anket çalışması 2009 Aralık itibariyle, yeniden test harmanlama bir dahil Y-DNA çalışmalarından önceki seçeneğe yapan Güney Asya R1a1a arasında çeşitli öneri kökenli güçlü.[2]

Orta AsyaEdit

Cordaux ve ark. (2004). kökenli Asyalı bir sahip kromozomlar büyük olasılıkla merkezi savundu, gerekçe verileri 3 önceki yayınlar, R Y M17 (R1a1a)-[39] Orta Asya ile olan menşe olası yerinin dikkate hala Mirabal ve ark. (2009) veri daha yeni analizinden sonra daha büyük. Ancak bu yazarlar da menşe yerlerinin olasılıkla, özellikle Güney Asya, Asya bölümden diğer düşünün.

Orta DoğuEdit

Yukarıda belirtildiği gibi, R1A haplotypes çoğunun ortak azdır Orta Doğu ya da Avrupa Doğu ve ya Güney Asya ya da daha çok Asya Merkez. O clade olan kökenleri hakkında spekülasyon söz yine de olmuştur. Bu nüfus, bazı Kürt ve arasındadır hem İran parçaları örneğin bazı, çeşitlilik ve-yukarıda orada çünkü anlatılan frekans ceplerinden yüksek. Doğu kökenli için R1A Orta A ve sahip olasılığı dikkate bir edilmiş uzun veri bilinen tutarlı olmak ve hala düşünülmektedir.[2][9][11][15]

Doğu Avrupa göç hipotezlerEdit

Coalescent zaman R1a1a için tahminlerden Underhill ark STR (xM458). (2009)
Konumu TD
W. Türkiye 15,800
Pakistan 15,000
Nepal 14,200
Türkiye 14,000
Umman 12,500
N. Türkiye 12,400
S. Türkiye 12,400
Kafkaslar 12,200
E. Türkiye 11,800
Polonya 11,300
Slovakya 11,200
Girit 11,200
Almanya 9,900
Danimarka 9,700
BAE 9,700

Bir yaygın olarak anılan teori açılımları iki edilmiştir 2000 olabilir orada önerdi içinde: Birincisi, R1a1a ilk sırasında Ukraynalı refugium yayılan Geç Buzul Maksimumve ardından yayılan gelen erkek genişleme tarafından büyütülmüş olan Kurgan kültürü.[15] Yakın tarihli bir anket önce senaryo savunuyor bu yeter eski olması R1a1a olabilir, ama yıllar bulmak 11.000 yaklaşık onun tarafından Avrupa'nın bazı bölgelerinde olduğu daha o bile Asya'da başlangıçta muhtemelen işte bu.[2]

Durum Avrupa'da erken bir tür tahminler için R1a1a hasta yaşı çoğu tarafından açıklanan metodoloji "kağıtlar kullanarak" evrimsel etkili gelen Zhivotovsky ve ark. (2004), en son böyle örnek olmak Mirabal ve ark. (2009) ve Underhill et al. (2009). Bu nedenle yöntem kullanarak bu tarihleme Araştırmacılar., sonuçlandırmak herhangi bir daha yeni dispersals veya Neolitik clade bütün ilk yayılma yapmayacağım temsil R1a1a ve subclades veya bir dağıtımında olabileceğini daha görünür subclade Underhill et al. (2009Erken Tunç Çağı) remark Kalkolitik ve R1a1a7-M458 dağıtımı ile ilgili "coğrafi uyum ve Kablolu Ware (CW) Avrupa kültürleri ". Ancak onlar da bağlantı nota bir kanıt aykırı: Kablolu Gereçleri dönemde insan kalır Eulau hangi Y-DNA R1A ile elde edildi) xM458 (* olmak R1a1a haplogroup görünmesini (haplotip hangi * onlar R1a1a Alman bulundu en benzer modern.)

gazetelerde nerede Zhivitovsky yöntemi kullanılan bir yöntem değildir sadece, Avrupa'nın R1a1a çeşitlilik dillerinde Slav yayılması da ancak Yaş sadece Tunç değil de dahil olmak üzere daha fazla son olayların, anlamlı şekilli daha fazla sahip olan, genellikle anladım. Dupuy ve ark. (2005) ". spekülasyonlar o R1A" [doğu ve merkez kültürlerin Kablolu Ware ve Battle-Axe yaymak] olabilir temsil Norveç Avrupa Luca ve ark. (2006), Çek Cumhuriyeti baktığınızda de veri önce 1500 yıl yaklaşık genişleme için hızlı bir demografik önerisi vardı kanıt. Rebala ve ark. (2007) aynı zamanda. alanın modern Ukrayna son Slav genişleme bir kanıt STR tespit Y- Gwodzdz (2009"Polonya şimdi) önce genişleme biraz daha az 1500 yıllık nüfus" hızlı gördüm bir kanıt alanı.

Bozkır kültürüEdit

Arkeologlar mobil ve nispeten ilgili tanımak a-kompleksinin arası kültürlerin yaşayan Avrasya bozkırparçası, hangi çıkıntı Avrupa'ya kadar ileri batı Ukrayna. Geç gelen bu kültürler Neolitik ve içine Demir Çağıgibi belirli özellikleri ile Kurgan mezarları ve at evcilleştirme, bir yayılma ile olmuştur ilişkili olan Hint-Avrupa dilleri Avrasya arasında. Neredeyse Demir Çağı ve tüm örneklerinden Bronz mezar Krasnoyarsk Sibirya'da güney bölgesinde M17-mensubu R1a1 ve Avrupa'dan göç temsil bir doğuya doğru olduğu ortaya çıktı.[40]

Hindistan Bozkır genetikçiler Avrasya dan R1a1a gen akışı gördükleri delil inanan süreç var kültürlerde Bozkır katılımı bu sık sık önerdi.[41] Böyle bir Bozkır kökenli için tümünü veya bir kısmını temel üzerinde tartışılabilir R1a1a devam etmek bazı siteler dahil, Kurgan kalıntıları birkaç Güney Sibirya geç antik sonucu DNA Andronovo kültürü.[42] artık bağdaşmayan hiçbir bu teori yapma R1a1a, teori bölümü için geçerli sayılır sadece onunla bu son Ancak, tartışmalar teorileri için R1A kökeni başka daha geniş tanımlı.[2][43]

Popüler bilimEdit

Bryan Sykes kitapta onun Isles Kan iş yaptığı haplogroups büyük İngiliz yaptı için mitokondriyal Y haplogroups, çok "klan patrik verir" veya kurucuları ile yaratıcı isimler The Seven Daughters of Eve. O var Isles İngiliz teorisi R1a1a yılında patrik "Sigurd yansıtan" a "ve klan Avrupa adlı R1a1a da" İskandinav kökenli. Bu haplogroup önemli diğer bir gerekir ya da R1a1a hakim olması olduğunu kaydetti, bu insanlar, gruplama başka büyük yok veya zümre herhangi değil demek ki orada hiç oldu. Gerçek klanlar ve etnik gruplar haplogroups Y birçok erkek vardır yapılmış kadar.

Ayrıca bakınızEdit

*Nüfusa göre R1A frekans listesi

Ağacın Evrimsel İnsan Y-kromozomu DNA (Y-DNA) haplogroups (gruplar tarafından etnik · ünlü haplotypes)

En sık Y-ata son
|
A BT
|
B CT
|
CF DE
| |
C F D E
|
G H IJK
|
IJ K
| |
I J L MNOPS T
|
M NO P S
| |
N O Q R

NotlarEdit

#^ Karafet ve ark. (2008). Bakınız Tablo 2, clade R1 ebeveyn veren yaşta.
 1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Underhill et al. (2009)
 2. ^ YCC (2002)
 3. ^ olarak kullanılan Semino ve ark. (2000)
 4. ^ SRY1532.2 da SRY10831.2 olarak da bilinir
 5. ^ a b ISOGG filogenetik ağaç
 6. ^ Ayrıca standart SNP referans rs34351054 ile tanımlanabilir.
 7. ^ a b Sahoo ve ark. (2006)
 8. ^ a b Regueiro ve ark. (2006)
 9. ^ a b c d Sengupta ve ark. (2005)
 10. ^ a b c d al Kivisild et. (2003)
 11. ^ Fornarino ve ark. (2009)
 12. ^ Balanovsky ve ark. (2008)
 13. ^ Behar ve ark. (2003)
 14. ^ a b c d Semino ve ark. (2000)
 15. ^ Kasperaviciūte ve ark. (2005)
 16. ^ Semino ve ark. (2000), 60 seviyesinde bulunan bir% ancak daha sonraki bir çalışmada Tambets ve ark. (2004). Macarlar örnek bir 113 sadece% 20.4 in-DNA Y bulundu haplogroup R1A Rosser ve ark. (2000) örnek bir Macar) yaklaşık% 22 (8 / 36 soy bulundu SRY1532b olumlu. Battaglia ve ark. (2008) Macarlar 53 numunenin yaklaşık% 57 in-M17 R1a1a bulundu haplogroup.
 17. ^ Bowden ve ark. (2008)
 18. ^ Dupuy ve ark. (2005)
 19. ^ İrlandalı Mirası DNA Projesi, R1 ve R1A
 20. ^ Passarino ve ark. (2002)
 21. ^ Capelli ve ark. (2003)
 22. ^ Garvey, D. "Y R1a1 haplogroup". dan Arşivlenmiş özgün 2007 tarihinde 8 Şubat. http://web.archive.org/web/20070208175917/http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dgarvey/DNA/hg/YCC_R1a1.html. Alınan 2007-04-23.
 23. ^ Scozzari ve ark. (2001)
 24. ^ Rosser ve ark. (2000)
 25. ^ Pericic ve ark. (2005)
 26. ^ Ysearch Eulau sayıda 2C46S kalır.
 27. ^ Haak ve ark. (2008)
 28. ^ a b Wells ve ark. (2001)
 29. ^ Kharkov ve ark. (2007)
 30. ^ Tambets ve ark. (2004)
 31. ^ Wang ve ark. (2003)
 32. ^ Zhou ve ark. (2007)
 33. ^ Lell ve ark. (2002)
 34. ^ Nasidze ve ark. (2004)
 35. ^ Nasidze ve ark. (2005)
 36. ^ Bak Mirabal ve ark. (2009) ve Underhill et al. (2009)
 37. ^ Mirabal ve ark. (2009) ek süre verilere, Asya merkez olmak tutarlı hissettim Underhill et al. (2009) kökeni Asya ile Batı tutarlı olması için veri sürdü.
 38. ^ Kuyuları ve ark. (2001), Semino ve ark. (2000) ve Quintana-Murci ve ark. (2001)
 39. ^ Keyser, Christine (16 Mayıs 2009). "Ancient DNA daha Sibirya Kurgan güney tarihin sağlayan yeni anlayışlar içine". İnsan Genetiği. http://www.springerlink.com/content/4462755368m322k8/?p=087abdf3edf548a4a719290f7fc84a62&pi=0. Alınan 6 Nisan 2010.
 40. ^ 2002 örneklerden birkaç için bkz Semino ve ark. (2000), Passarino ve ark. (2001), Passarino ve ark. (2002) ve Wells (2002)
 41. ^ Bak Keyser ve ark. (2009): erkek örnekleri 10 9 dışarı R1a1a içinde bulundu, delil önermek yazarlar tarafından hissettim yaymak Avrupa'ya Sibirya kültür Kurgan Bozkır.
 42. ^ Kloyosov ve ark. (2009)

ReferanslarEdit

ProjectsEdit

Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a_(Y-DNA)"Categories: | |

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.