Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.773
pages
  • Hâr Farsça
  • Diken.
  • Har (Her) f. Merkep, himar, eşek .
  • Çay ve havuz diplerinde olan balçık.
  • Mc: İdraksiz kimse.
  • Kargaşa .
  • Har Yıkılmış, hedm olmuş.
  • Har Farsça
  • Har' Yarmak.
  • Hor, hakir, âdi. Aşağı. (Dinsiz, imansız ve din düşmanı ahlaksızların ve sefihlerin vasıfları.)

öRNEKLER[]

Dehri arasan binde bir âdem bulamazsın,

Âdem görünen harları âdem mi sanırsın?

ZİYA PAŞA

Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz

Biz neşâtın da gâmın da rûzgârın görmüşüz

Zaman bağının baharını da gördük hazanını da;

Biz neş’e rüzgârları da gördük gam rüzgarlarını da

خار
[1] aşağılık, adi.
[2] yiyen.


خوار
Advertisement