FANDOM


Hâlâ Osmanlı diyârının surresi olan (78) altmış iki bin altın, sure emîni (bu hediyeyi oraya götüren vazifeli) ile Mekke ve Medine’ye her zaman gönderilir. Bir de cübbe sadakası vardır ki, Yavuz Sultan Selim vakfetmiştir, Mekke ve Medine ahalisine nice kere yüz bin hırka, cübbe ve şalvarlar gider. Bir de Sadaka-i Cariye vardır ki, Arafat dağında akardı. Bu hayırlar, Hârun-er-Reşid ’in hanımı Zübeyde Hatun hayratı idi. Araplar ve Bedeviler akacak yerlerini harap etmişlerdi. Sultan Süleymân Hân, iki fersah (fersah, çeşitli değişikliklerde hesap olunan eski bir ölçüdür. Bâzen 4444 bâzen de 5555 metre olarak kabul edilir.) ara ile dört su kaynağını ilâve edip Arafat Dağına nehir gibi sular akıtarak büyük havuzlar yaptırdı.(78) Surre, vaktiyle hükümetin hediyesi olarak her sene Mekke ve Medine halkına gönderilen paralara denilirdi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.