FANDOM


SYDV'ler bütün harcamalarını mütevelli heyet kararı ile yapmaktadır. Mütevelli heyet SYDV'ye tahsis edilen bütün gelirleri yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde harcamakla yetkili ve görevlidir.

Harcamalar belli periyotlarla Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişleri ile Mülkiye Müfettişleri tarafından denetlenmektedir. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne aylık harcamaları içeren faaliyet raporları gönderilmektedir.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.