FANDOM


Bakınız

Şablon:Harf - d


Harf
Büyük harf
Büyük harf yazma şablonu
{{Eski Yazı| }}
||<div lang="ar" dir="rtl" style="font-size:1.5em;padding:0.25em;">[[ الْفِيلِ ]]</div>
||<div lang="ar" dir="utf-8" style="font-size:1.0em;padding:0.25em;">Görmedin mi? Nasıl etti Rabbın ashabi fîle?</div>

Letter - Capital letter
Mana-i harfi - Mana-i ismi

harf, -fi Ar. §arf a. Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri, kod: Türk alfabesinde yirmi dokuz harf vardır. (Güncel Türkçe Sözlük )


harf Korku: Hiç bir şeyden harfi yok. (Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü )


harf Haya, namus, utanç: Akşam odada Ahmet hiç harflenmedi. (Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü )


harf İng. letter (BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu )


harf Fr. lettre Ses temsil eden alfabe işareti. Harfin temsil ettiği ses tek olursa YALIN (L. simple), Fran. X gibi iki (k + s veya g + z) olursa KATMERLİ (L. double) harf denir. (BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü 1949)


harf İng. letter Bir dilin başlıca seslerini yazıda göstermeye yarayan işaret: a, b, c, ç, f, g, i vb. (BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü 1972)


harf İng. letter Bir dilin alfabesini oluşturan ve tek başına veya başka ögelerle birlikte o dildeki sesleri yazıda göstermek üzere kullanılan işaretlerden herbiri, sesin yazıdaki işaret karşılığı. Türkçede a, b, c, d, f, g; Almanca ch, st (şt), sch (ş), tsch (ç); İng. ch (ç), x gibi. Her dilin alfabe sistemindeki harfler büyük ve küçük harfler olarak ayrılır ve birbirinden farklı işaretlerle karşılanır. (BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü 2003)


harf Azerbaycan Türkçesi: härf; Türkmen Türkçesi: harp; Gagauz Türkçesi: bukva; Özbek Türkçesi: harf; Uygur Türkçesi: härip;Tatar Türkçesi: xäref; Başkurt Türkçesi: xäref; Kmk: harp; Krç.-Malk.: harf, harif; Nogay Türkçesi: arîp;Kazak Türkçesi: ärip; Kırgız Türkçesi: tamga ~ arip; Alt:: tanık; Hakas Türkçesi: bukva ~ tanıg; Tuva Türkçesi: üjük;Şor Türkçesi: bukva; Rusça: bukva (BSTS / Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu 1997)


İbnü'l Arabî:

"Bir Kitabullah'ı azamdır seraser kainat

Hangi harfi yoklasan manası hep Allah çıkar.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.