Harîc Dar, ensiz.

Kuşatılmış.

Hâric Bir şeyin veya mahallin veya memleketin dışında kalan.

Ecnebi.

Haric Günahkâr, günah işlemiş. Allahın emrini dinlememiş olan.

HARÎC Dar, ensiz.

  • Kuşatılmış.

HÂRİC Bir şeyin veya mahallin veya memleketin dışında kalan.

HÂRİC-İ VATAN Vatanın harici.

HARİC Günahkâr, günah işlemiş. Allahın emrini dinlememiş olan.

HARİCEN Dışardan, dıştan. Hariçten.

HARİCE TEMESSÜL Zihnî olan kelâmın hâricî âlemdeki kanunlara uygun şekilde tanzim edilişi.

HARİCÎ Dışarıya âit olan. İçeriye âit olmayan. Dış ile alâkalı. Ecnebiye âit.

  • Zorba ve âsi olan.
  • Seyyid olmadığı halde seyyidlik iddia eden.
  • Vaktiyle Hazret-i Ali Kerremallâhü veche'ye âsi olan fırka-i dâlle ashabından herbiri. (Bak: Havaric Vak'ası)

HARİCİYYE Hariçle alâkalı. Dış işleri.

  • Ameliyatla tedavi edilebilen hastalıklar.
  • Haricilik. (Bak: Havâric vak'ası)

[düzenle | kaynağı değiştir]

[düzenle | kaynağı değiştir]

Ico libri.png Anlamlar

[1] Bir şeyin veya mahallin dışında kalan, hariç
[2] yabancı, el
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.