FANDOM


  • Hasır, yorgun demektir.
  • Yorulmak mânâsına gelen Husur kökündendir.
  • Deve yorulup yürümekten kesildiğinde Hasera’l-beîru denir.
  • Şâir şöyle der: Ona Mina'da Muhassab'ta baktım. Bakışlarım bana yorgun olarak döndü.[157]Kurtubî, 18/210
  • Hasîrhasr huşurveya hasret ten hasîr veya mahsur manasınadır. Hasîr kapalı veya örtülü bir şeyi açmak, sıyırmak, açığa çıkarmak anlamındadır.
  • Hasereti'l-mer'etü an vechiha kinâen (Kadın yüzündeki peçeyi sıyırıp açtı/attı) demektir.
  • Bu anlamdan hareketle, hayvanı kuvvetinden düşürecek derecede koşturup yormağa da hasîr denir.
  • Hasr ise, açılmış, sürülüp yorulmuş, dermansız bırakılmış demek olur.
  • Hasîr de, çok yorup dermansız bırakan demektir.
  • {MM}}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.