FANDOM


Hasır
Həsir
Geçende,Yayla civârında bir ufak
Bahânesiyle, bizim eski âşinâlardan
Geçende,Yayla ətrafında bir kiçik
gezinti Bəhanəsiylə, bizim köhnə tanışlardan
Bir attarın azıcık gitmek istedim yanına,

Ki her zaman beni da´vet ederdi dükkânına.

Bir attar azca getmək istədim yanına,

Ki hər zaman məni dəvət edərdi dükanına.

Biraz müsâhabeden sonra söktü müşteriler:

-Ver ordan on paralık zencefıl, çörek otu, biber.

Bir az söhbətdən sonra gəldi müştərilər:

-Ver ordan on paralık zəncəfil, çörəkotu, bibər.

Geçenki beş para borcumla on beş etmedi mi?

-Silik bu yirmilik almam...

-Uzatma gör işimi!

Geçenki beş pul borcumla on beş etmədimi?

-Silik bu ağıl götürmərəm ...

-Təz ol, bax işimi!

-Oğul, çabuk...

Bana tîrak...

Okunmuş olmalı ha!


Bizim çocuk, adı batsın, yılancık olmuş... -Ya?

-Oğul, tez ...

Mənə tirak ...

Oxunmuş olmalıdır ha!

Bizim uşaq, adı batsın, yılancık olmuş ...-Ya?

-Sübek kadar yüzü hütdağı kesildi!

-Vah vah vah!

-Hanım, geçer, nefes ettir...

-Geçer mi? İnşallah.

Şöbə qədər üzü hütdağı kəsildi!

-Vah vah vah!

-Xanım, keçər, nəfəs etdir ... -

Keçər bilərmi? İnşallah.

-Bi yirmilik paket amma sabahki tozdu bütün...

-Ayol, hep içtiğimiz toz...

Bozuldu eski tütün!

Bir ağıl paket amma sabahki tozdu bütün .

-Aaaa, həmişə içdiyimiz toz ...

Pozuldu köhnə tütün!

-Efendi amca, sakız ver...

Biraz da balmumu kes.


-Kızım, parayla olur ha! Peşinci bak herkes.

-Əfəndi əmi, saqqız ver ...

Bir az da balşamı kəs.


-Qızım pulla olar ha! Peşinci bax hər kəs.

Beşer onar paralar hepsi yaklaşıp deliğe,

Süzüldüler oradan bir kilitli çekmeceye.

Bəşər təmir pullar hamısı yaxınlaşıb dəliyə,

Süzüldüler oradan bir kilidli çekmeceye

Epeyce fâsıladan sonra geldi başka biri:

-Genişçe bir hasırın var mı?

Neyse hem değeri,

Epeyce fasilədən sonra gəldi başqa biri:

-Genişcə bir həsir var mı?

Nəysə həm dəyəri,

Cenâze sarmak içindir, eziyyet etme sakın!

Mahallemizde beş aydır yatan o hasta kadın

Cənazə sarımaq üçündür, əziyyət etmə əsla!

Məhəlləmizdə beş aydır yatan o xəstə qadın

Bugün, sabahleyin artık cihandan el çekmiş...

-Ne çâre! Kısmeti bir böyle günde ölmekmiş.

Bu gün səhər artıq dünyadan əl çəkmiş ...

-Nə çarə! Qisməti bir belə gündə ölmekmiş.

-Yanında kimse de yokmuş...

Aman bırak neyse...


Ecel gelince ha olmuş, ha olmamış kimse!

-Yanında kimsə də yoxmuş ...

Aman burax nədirsə ...


Əcəl gəlincə ha olmuş, ha olmamış kimsə!

-Dokuz kuruş bu hasır,

siz, sekiz verin haydi... Pazarlık etmiyelim bir kuruş için şimdi!

-Doqquz qəpik bu həsir,

siz səkkiz verin haydı .. Bazarlıq etməyək bir qəpik üçün indi!

Hasır büküldü, omuzlandı, daldı bir sokağa;

Sokuldu kimbilir ordan da hangi bir bucağa.

Həsir büküldü, omuzlandı, getdi bir küçəyə;

Soxuldu kim bilir, ordan da hansı bir bucağa.

Açıldı bir ölü saklanmak üzre sînesine,

Kapandı ketm-i adem heybetiyle sonra yine!

Açıldı bir ölü saxlanmaq üzrə sinesine,

Bağlandı yoxluğun sırrındaki heybetiyle sonra yenə!

Beş on fakîre olup bâr-ı dûş-i istiskâl,

Huzûr-i lâlini bir nevha etmeden ihlâl,

Bu işdən xoşlanmayan beş on yoxsulun çiyinlərinə yüklənib,

Dilsiz dincliyinin havasını heç bir fəryad bozmayıp,

Sükûn içinde uzaklaştı âşiyânından.

Geçince sûrunu şehrin, uzattı servistan

Durğun və dinc uzaqlaşdı yuvasından.

Şəhərin divarlarını keçincə uzandı xidmətin dünyasından

Garîb yolcuyu tevkîfe bin bükülmez kol!

Omuzdan indi hasır, yoktu çünkü artık yol.

Kimsəsiz sərnişini dayandırmaq üçün min bükülməz qol!

Omuzdan indi həsir, yox idi, çünki artıq yol.

Hücûm-i mihnet-i peyderpeyiyle dünyanın,

Hayâtı bir yığın âlâm olan zavallı kadın,

Art arda gələn çətinliklərinin hücumuyla dünyanın,

Həyatı bir yığın kədər olan yazıq qadın

Hasırdan örtüsü dûşunda hufreden indi...

Enîn-i rûhu da artık müebbeden dindi.

Hasırdan örtüyü çiynində çuxurdan indi ...

Ruhunun inleyişi də artıq əbədi dindi.

Bu hâtırât ile kalbimde başlayınca melâl,

Oturmak istemez oldum, kıyam edip derhal;

Hatirima gələn bu səhnələrlə ürəyimdə bir kədər başlayanda

Oturmaq istəməz oldum, dərhal qalxdım ayağa;

Yüzümde aleme nefrin,içim deşevk-i memat;

Gözümde içyüzü dehrin: Yığın yığın zulümat!

-Yüzümde aləmə lənət, içimdə ölüm həvəsi

Gözümde içyüzü dünyanın: yığın-yığın zülmlər

Bulunduğum o mukassi mahalden ayrıldım,

Bu perde bitti mi? Heyhat! Atmadım bir adım,

-Olduğum o kasvet verici yerdən ayrıldım.

Bu pərdə bitdimi? Təəssüf! Atmadım bir addım,

Ki ruhu eylemesin böyle bin fecia harab!

Hayat namına ya Rab, nedir bu devr-i azab?

Ki ruhu eylemesin belə min faciə xarab!

Nədir həyat deyilən bu əzab dövrü ya Rəb


Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.