FANDOM


Hasan Basri Kurdoğlu, (d. 1921), Türk bürokrat.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirmiştir. 1964-1966 yılları arasında Çorum, 1964-1966 yılları arasında Diyarbakır, 1966-1970 yılları arasında Kastamonu valilikleri yapmıştır. 15 Haziran 1971 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 14 Temmuz 1976 tarihinde Yedinci Daire Başkanlığına seçilmiştir. 22 Mart 1982 tarihinde kendi isteğiyle emekliye ayrılmıştır.

Önce gelen:
Celalettin Ünseli
Çorum valisi</br>1961 - 1964 Sonra gelen:
Mehmet Varinli


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.