FANDOM


-hasanersan
Bakınız

Şablon:Planlamabakınız d


Plan Planlama Mersin İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Local Investment Planning Project Hollanda Belediyeler Birliği ihaleyi aldı Yerel Yatırım Planlama Projesi (Katılımcıların listesi bunda) Yerel Yatırım Planlama Projesi/Açılış Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/1.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/2.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/3.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Bilgilendirme Günü Yerel Yatırım Planlama Projesi/İhaleyi alan firma
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
ÇKA Statejik Planlama
Planlama ve Koordinasyon Bürosu Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 5018 İn Stratejik Planlama Ve Performans Esaslı Bütçeleme Maddesi
Stratejik Planlama Kursu İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı Sayıştay Denetim Planlama Koordinasyon Kurulu Aile planlama hizmetleri - kadın Sağlığı Projesi İl Hayatboyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı/BURSA İl hayatboyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve işbirliği toplantısı İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu/Bursa 2013-2014 toplantısı EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU İl Hayatboyu öğrenme, Halk eğitimi, planlama ve işbirliği toplantı/Bursa/Toplantı tutanağı/Eylül 2012 Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Ender Özbek

Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Hasan Ersan ile ilgili bir şeyler var.
Bknz

Şablon:Strateji ve Planlama bakınız d


Strateji Plan
Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu Kurumsal Stratejik Planlama Kamu İdarecileri İçin Stratejik Planlama Klavuzu Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama düşüncesinin Evrimi
Stratejik Planlamaya İlişkin alternatif Yaklaşımlar ve Stratejik Yönetim Okulları Stratejik Planlama Süreci Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci CBS Projelerinin Stratejik Planlaması Ve SWOT Analizinin Yeri Öğrenen Örgütlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Örgütlenme Teşkilat SGB Görev Tanımları Statejik Plan Çalışmaları Tezler ve Raporlar
Stratejinin Tanımı Stratejinin Özellikleri Stratejinin Temel Unsurları Strateji Kavramının Belirli Kavramlarla İlişkisi Planlamanın Tanımı Planlamanın Özellikleri Planlama İlkeleri Planlama Sürecinin Aşamaları Planlamanın Yararları Ve Sakıncaları Stratejik Planlamanın Tanımı Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar Stratejik Planlamanın Amacı Stratejik Planlamanın Yararları Stratejik Yönetimin Tanımı Stratejik Yönetimin Özellikleri Stratejik Yönetimin Amaçları Stratejik Yönetim Araçları Stratejik Yönetimin Faydaları Stratejik Yönetimle Stratejik Planlama ilişkisi Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamadan Farkları Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamaya sağlayacağı Faydalar

ÖzgeçmişiEdit

  • 1952 yılında Adana ili Ceyhan ilçesinde doğdu.
  • Samsun Vali Yardımcısı olarak görev yapan Hasan ERSAN,eşi emekli öğretmen olup,hukukçu olan iki kızlarından biri Cumhuriyet Savcısı diğeri Hakim olarak görev yapmaktadır.
  • Öznurnaz isminde iki yaşında bir torunu vardır.

EğitimiEdit

  • Ortaokulu ve lise tahsilini Ceyhan’da tamamladı.
  • Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra 64.dönem Kaymakamlık Kursunu “Üstün Başarılı” derecesi ile tamamladı.

Mesleki KariyeriEdit

  • Adana, Kırşehir illerinde Kaymakam Adaylığı, Mesudiye, Hanak, Koçarlı, Çifteler ilçelerinde Kaymakamlık, Ağrı, Isparta, Bursa illerinde Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.2008 yılında Samsun Vali Yardımcılığına atandı.
  • Kaymakamlık ve Vali Yardımcılığı görevinde iken Eğitim-Sağlık hizmetlerindeki başarılı çalışmaları nedeniyle İl Valilerinden çok sayıda (13) “Takdirname” ile ödüllendirildi. Afyon ilçesi Çobanlar ilçesinde meydana gelen deprem afetinde başarılı çalışmaları nedeniyle İl Valisinden Takdirname, Belediye Meclisi Kararı ile Takdir ve Şükran Belgesi, Çifteler Kaymakamlığındaki Eğitim-Sağlık-Çevre hizmetleri nedeniyle Belediye Meclis Kararı ile Takdir ve Şükran Belgesi,Isparta Vali Yardımcılığında İnsan Hakları İl Kurulu Başkanı olarak görevindeki çalışmaları nedeniyle Isparta Valiliği, Isparta Barosu, Isparta Tabibler Odası, Isparta Belediyesi ve Başbakanlık İnsan Hakları BaşkanlığıncaTeşekkür ve Şükran Belgesi ile taltif edilmiştir.
  • 1982-1985 yılları arasında Mesudiye İlçe Kaymakamı olarak yaptığı hizmetlerden dolayı 2009 yılında Belediye MeclisKararı ile ”Fahri Hemşerilik ve Yeşicelelik Beratı” ile ödüllendirilmiştir.Bursa’da ki engelli vatandaşlara yönelik beş yıllık hizmetlerini değerlendirerek Engelliler Birliği Meclis Kararınca Bursa’da 2008 yılının başarılı Bürokratı seçilmiştir.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.